şükela:  tümü | bugün
  • türkiye günlüğü dergisinde yayınlanan son makalesinde " osmanlı tarihini batı tarih çalışmalarının deney sahası haline getirmelerini görmezden gelsek dahi, tarihin idrak edilmesinde yerli ve milli bir usul arayışının zaruri olduğu açıktır. işaret ettiğimiz yerlilik bir kavme mensup olmak, bir dili konuşmak ya da belirli bir bölgede ikamet etmek ile değil bir amaç doğrultusunda ortaya konmuş birikimin ikbali hususunda endişe duymak ve bu ikbal için bir şekilde zincirin halkalarından biri haline gelmek iledir. bu doğrultuda yerlilik, düşüncenin membaını türk tarih tecrübesinden yani türk geleneğinden almakla aynı anlama gelir. millilik ise belli bir itikadın etrafında toplanmış olmayı ifade eder ki bu anlamda millilik, düşüncenin sınırlarının islam ile çizilmesidir. bu hususta kendisine intikal edilebilecek pek çok isimden bahsetmek mümkün ise de mukaddime müellifine (bkz: ibn-i haldun) bu sahada ilk sıradan yer açmak ilmî terbiyenin gereği olsa gerektir. " cümlelerini kurmuş araştırmacı yazardır. genç yaşına rağmen akademide çalışmalar yapmaya başlamıştır kendisi. dersleri öğrenciler arasında zor, sıkıcı diye konuşulsa da her zaman dinlemekten keyif aldığım bir hoca oldu.