1. sınavlarda engelli öğrencilerin sınavı yapması için yanında refakat eden görevli.