şükela:  tümü | bugün soru sor
 • profesör. sakarya üniversitesi iibf dekanı. yök tarafından cumhurbaşkanı abdullah gül'e anayasa mahkemesi asil üyeliği için önerilmiş üç isimden biridir. ne dinci ne kemalist tam bir özgürlükçüdür

  edit: iyi oldu böyle
 • bir dönem kendisinden "sosyoloji" dersini almıştım. öğrenciler tarafından pek sevilmemesine rağmen dersleri eğlenceli geçiyordu. anayasa mahkemesi asil üyeliğine atanmış. anayasa mahkemesi asil üyeliği nedir bilmiyorum dürüst olmak gerekirse. liberal olduğunu düşünüyordum ben de ders aldığım süre zarfında. lakin benden daha bilgili bir arkadaşımdan şöyle bir uyarı geldi "sol görünümlü sağ". yine tekrar ediyorum ben anlamam bu işlerden sağmış, solmuş.

  abdullah gül'de sakarya üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış acaba duygusal bir karar mı verdi diye düşündürtmüyor sevgili dekanımız. (bkz: sinisizm)
 • yök'ün önerdiği 3 hukukçu olmayan öğretim üyesi arasından en çok yurtdışında bulunmuş ve en çok yayını olandır.
  istanbul üniversitesi iktisat fakültesi 1987 mezunu.
  university of warwick 'de yüksek lisans; university of manchester 'da doktora yapmış.
  önümüzdeki 20 yıl boyunca anayasa mahkemesi üyesi olacaktır ömrü el verirse.
 • 9 şubat 1966 doğumludur. 65 yaşını dolduruncaya kadar yani 21 yıl boyunca anayasa mahkemesi üyeliği yapacaktır. istanbul üsküdar doğumludur.
  tahsili :
  lisans: istanbul üniversitesi iktisat fakültesi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü (1983-1987)
  yüksek lisans : university of warwick, warwick business school (ma in industrial relations, 1988-1989)
  doktora : university of manchester, faculty of economics and social studies, department of sociology (ph.d, 1990-1994).
  akademik çalışmaları:
  1. uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan ve social science citation index’de (ssci) yer alan makaleler
  (ş.çalış ve a. benli ile birlikte), “turkish labour confederations and turkey's membership to the european union” economic and industrial democracy, ağustos 2008, cilt 29, sayı 3, ss: 361-381
  (ş.çalış ile birlikte), “the impact of eu accession on turkish industrial relations and social dialogue”, industrial relations journal, nisan 2008, cilt 39, sayı 3, pp: 212-228.
  (b.duran ile birlikte) “islamism, trade unionism and civil society: the case of hak-iş labour confederation in turkey”, middle eastern studies mart 2005, cilt 41, no.2, ss: 221-241.
  “modern management techniques in the developing world: the case of tqm and its impact on workers in turkey”, work, employment and society, cilt 13, sayı 4, 1999.
  “employee buyouts and industrial relations under employee ownership: a case studt of karabuk steel mill”, economic and industrial democracy, cilt 20, sayı 4, 1999.
  2. yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
  “labor pains or achilles’ heel: justice and development party and labor in turkey”, m. hakan yavuz (ed.) emergence of a new turkey: democracy and the ak parti, slc: the university of utah press, 2006.
  “metal workers of gebze”, work and occupation in modern turkey, t. nichols, e. kahveci ve n. sugur (der.) kitabı içinde, londra: mansell publishing, 1996.
  3. uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
  “china of europe: turkish ir and eu membership process”, irec 2008 conference, 23-25 haziran, university of greenwich, london (ş.çalış ile birlikte).
  “struggling through a difficult path: “revitalization of turkish trade unions”, 8th iira european industrial relations congress 2007 3-6 eylül 2007, manchester, ingiltere. (şuayyip çalış ile birlikte).
  “ ‘merit little more than footnotes’? the development of industrial relations as an academic field in turkey” , industrial relations in europe conference 2007 (irec), 26-28 temmuz 2007 atina, yunanistan. (şuayyip çalış ile birlikte).
  “transformation of turkish social policy making on the road to brussel: the case of social dialogue”, transformation of social policy in europe: patterns, issues and challenges for the eu-25 and candidate countries, 13-15 nisan 2006, ankara, odtü, (şuayyip çalış ile birlikte).
  “europeanization or eu-ishzation: the case of social dialogue in turkey”, 35. uaces congress, 4-6 eylül 2005, zagreb-hırvatistan (şuayyip çalış ile birlikte).
  “neither with you nor without you: trurkish trade unions’ views on the european union”, 7th iira european industrial relations congress 7-11 eylül 2004., lisbon-portekiz (abdurrahman benli ile birlikte).
  “turkish industrial relations in the wake of the european accession”, 2nd pan-european congress on the european integration, 24-27 haziran bologna 2004 –italya. (şuayyip çalış ile birlikte).
  “change or continuity: turkish industrial relations at the doorstep of european union” 7th iira european industrial relations congress 7-11 eylül 2004., lisbon-portekiz (şuayyip çalış ile birlikte).
  “labour markets and working conditions of turkish seafarers”, (zeki parlak ile birlikte), international association of maritime economists annual conference 30 haziran- 2 temmuz 2004, izmir; türkiye.
  “a tale of vulnerability: the marmara earthquake and the town of adapazarı”, 9th international symposium on natural and man-made hazards, (3-6 ekim 2002, antalya).
  “the marmara earthquake as a reflexive risk”, (leiv bjelland’la birlikte) 9th international symposium on natural and man-made hazards, (3-6 ekim 2002, antalya).
  “social dialogue and tripartism in turkey”, 6. european industrial relations congress, oslo, norveç, 25-29 haziran 2001.
  “employee buyouts and industrial relations: a case study of karabuk steel mill”, 11. iira (international industrial relations association) world congress (21-25 eylül 1998, bologna, italya).
  “total quality management in turkey: a road to shangri-la?” 5. internatıonal congress of western academy of management, (29 haziran-2 temmuz 1998, boğaziçi üniversitesi, istanbul).
  4. ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  “ ‘evet, ama’: türk işçi sendika konfederasyonları ve türkiye’nin avrupa birliği’ne üyeliği”, sivil toplum dergisi, cilt 5, sayı 19, 2007, ss: 43-56. (irfan haşlak ile birlikte).
  “ ‘cogito ergo sum’dan vivo ergo sum’a örgütsel analiz”, yönetim araştırmaları dergisi cilt2/2, 2002/2.
  “manuel castells’in ağsı toplum yaklaşım”, bilgi ve toplum, 2001, sayı 3
  “türkiye’deki toplam kalite uygulamalarının işçiler ve endüstri ilişkileri üzerindeki etkileri”, toplum ve bilim, sayı 85, kış 2000.
  “anthony giddens’ın yapılanma teorisi”, bilgi, 1999/1
  “güç kavramı ve endüstri ilişkileri” amme idaresi dergisi, 31/4, aralık 1998.
  “gebze metal işçileri”, toplum ve bilim, sayı 68, kış 1995.
  “osmanlı işçileri ve mücadeleleri”, mülkiyeliler birliği dergisi, sayı 186, cilt 19, aralık 1995.
  5. derlenmiş kitap içindeki makale (ulusal)
  “bizim alanın serencamı”, çalışma ilişkileri kongresi, 25-27 mayıs 2007, ss: 42-66, ankara: türk-iş, mayıs 2008
  “örgüt kuramında yeni gelişmeler: postmodern ve eleştirel bakıs”, a. selami sargut ve ş.özen (der.), örgüt kuramları, 2007, ankara: imge, ss: 379-406.
  “örgüt kültürü ve insan kaynakları yönetimi arasındaki ilişki üzerine kısa bir not”, çalışma yaşamında dönüşümler, aşkın keser (der.) içinde, 2002, bursa: ezgi
  “küreselleşme, refah devleti ve risk toplumu”, küreselleşmenin insani yüzü, veysel bozkurt (der.) içinde, 2000, istanbul: alfa.
  6. ulusal bilimsel toplantılara sunulan bildiriler
  (s. bayraktaroğlu ve ş. çalış ile birlikte) “türk üniversitelerinde yönetimcilik zihniyeti oluşuyor mu”?, 16. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, 16-18 mayıs 2008, istanbul kültür üniversitesi, antalya
  “örgüt, edebiyat ve zaman: ahmet hamdi tanpınar’ın saatleri ayarlama enstitüsü üzerine bir inceleme”, 15. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, 25-27 mayıs 2007, sakarya., ss: 619-624.
  “nitel araştırmanın dayanılmaz hafifliği-2: idealler ve gerçekler”, 15. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, 25-27 mayıs 2007, sakarya., ss:233-243 (serkan bayraktaroğlu ve rana özen kutaniş ile birlikte).
  “türk endüstri ilişkileri sistemi avrupalılaşırken brezilyalılaşıyor mu”, (şuayyip çalış ile birlikte), 9. ulusal sosyal bilimler kongresi, 7-9 aralık 2005, odtü, ankara.
  “toplumsal hareket ve meslek örgütü olarak sendikalar”, 1. türkiye sınıf araştırmaları sempozyumu, 16-17 ekim 2004, istanbul.
  “sosyal gelişim için el ele: sendikalar ve sivil toplum kuruluşları (s.çalış ve a. benli ile birlikte), 1. ulusal sivil toplum kuruluşları kongresi, 4-6 haziran 2004, çomü, biga iibf, çanakkale
  “zerdüşt böyle buyurdu: üstinsan, sürü insanı ve iky” 12. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, 24-26 mayıs 2004, bursa
  “sosyal diyalog mu sağırlar diyaloğu mu? türkiye’de ekonomik ve sosyal konsey, 8. ulusal sosyal bilimler kongresi, (4-6 aralık 2003, ankara).
  “sosyal siyasetten endüstri ilişkilerine, endüstri ilişkilerinden insan kaynakları yönetimine (mi)?”, 11. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, (20-23 mayıs 2003 afyon).
  “toplumsal kırılganlık ve risk toplumu” , 7. ulusal sosyal bilimler kongresi, (21-23 kasım 2001, odtü, ankara).
  “metaforlar ve toplam kalite yönetimi”, 9. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, (25-28 mayıs 2001 istanbul).
  “paradigmalar ve örgütsel analiz”, 6. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, (21-23 mayıs 1998 eskişehir).
  “anthony giddens’ın yapılanma teorisi”, 5. ulusal sosyal bilimler kongresi, (12-14 kasım 1997, odtü, ankara).
  “disiplinsel güç ve organizasyonlar”, 5. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, (29-31 mayıs 1997 ankara).
  “kapitalizm, piyasa ve ahlak”, (mehmet duman ile birlikte), siyasette ve yönetimde etik sempozyumu, (24-26 aralık 1997, adapazarı).
  7. diğer yayınlar
  a- kitaplar
  sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (r.çoşkun, r. altunışık ve s. bayraktar ile birlikte) 2002, adapazarı.
  endüstri ilişkileri teorileri: sosyolojik bir değerlendirme, değişim, adapazarı, 1997.
  b- makaleler
  “disk:militan sınıf sendikacılığından, çağdaş sendikacılığa,”, anlayış haziran 2008
  “risk toplumunda (depremle) yaşamak”, sakarya üniversitesi sbe dergisi, sayı 3, 2008
  “avrupalılaşma ve türkiye’de sosyal diyalog: ekonomik ve sosyal konsey örneği”, kamu’da sosyal politika, cilt 1, sayı 2, ss: 14-20, ekim 2006.
  sosyal diyalog ve ekonomik ve sosyal konsey, sendikal notlar, (suayyip çalış ile birlikte) 20, 100-115 (2003).
  “afet yönetiminin önemi” (serkan bayraktaroğlu ile birlikte), sakarya ekonomi dergisi, yıl 3, sayı 22, mayıs haziran 2002.
  “stratejik insan kaynakları yönetimin evrimi”, (serkan bayraktaroğlu ile birlikte), sakarya üniversitesi iibf milenyum armağanı, sakarya 2001.
  “disiplinsel güç ve organizasyonlar”, prof. dr. nusret ekin’e armağan, ankara: tühis, 2000.
  “hayek ve piyasanın kendiliğinden düzeni”, (mehmet duman ile birlikte) sosyal siyaset konferansları 41-42. cildi, 1999.
  “endüstri ilişkilerinde güven”, mercek, temmuz 1998.
  “sistem teorisi ve endüstri ilişkileri”, prof.dr. metin kutal’a armağan kitabı içinde, 1998, ankara: kamu-iş yayınları.
  “tek parti döneminde işçiler: 1923-1946”, (irfan haşlak ile birlikte) ekonomi ve yönetim, sakarya üniversitesi iibf cumhuriyetin 75. yılına armağan, adapazarı, 1998.
  “modern kapitalist çağda devletin değişen rolü ve önemi”, (mehmet duman ile birlikte) yeni forum, sayı 371, ağustos 1996,
  8. araştırma projeleri
  conciliation and arbitration systems in the eu accession and candidate countries in association with athens university of economics and business, funded by the european commission (2005-
  social dialogue in the eu candidate countries (ş.çalış ile birlikte), louvain catholique university 2003-2004
  sakarya’nın rekabet gücü projesi 2004.
  turkish seafarers’ labour market and working conditions: seafarers labour market in the black sea rim (zeki parlak ile birlikte), seafarers international research center (sirc), university of cardiff, 2002.
  50. yılında türkiye vagon sanayi a.ş’nin türkiye’nin sanayileşme sürecindeki yeri sakarya üniversitesi araştırma fonu, 2002.
  9. çeviriler
  paul du gay, bürokrasiye övgü: weber, organizasyon ve etik, 1.2. bölümleri ve sonuç, adapazarı: değişim yayınları, 2002 (in praise of bureaucracy: weber, organization and ethics, london: sage: 2000’den çeviri)
  barbara goodwin, “liberallere karşı ütopya düşüncesi”, bilgi, 1999/1 (“utopia defended against the liberals”, political studies, vol.23/3, 1980’den çeviri)
  10. kitap tanıtımı ve eleştirisi
  anthony giddens (1998), the third way: the renewal of social democracy bilgi, 1999/1.
  yayın veya danışma kuruluna üye olunan ve hakemlik yapılan akademik dergiler
  - afyon kocatepe uni.iibf dergisi
  - bilgi dergisi
  - çanakkale 18 mart üni.biga iibf dergisi
  - i.ü.iktisat fakültesi sosyal siyaset konferansları
  - kocaeli üni. sbe dergisi
  - marmara üni. sbe öneri dergisi
  - yönetim araştırmaları dergisi
  - zonguldak karaelmas üni.çaycuma iibf dergisi
  bilimsel kuruluşlara üyelik
  iira (international industrial relations association) 1998-
  tsbd (türk sosyal bilimler derneği) 2007-

  2004 yılından bu yana sakarya i.i.b.f. dekanıdır.
 • ntvmsnbc kendisi hakkında bir haber yapmış, götten sallamanın örneklerini sergilemiştir.

  şöyle ki;
  "yıldırım'ın utah üniversitesi'nden çikan "yeni türkiye’nin doğuşu, demokrasi ve ak parti" isimli bir makalesi de bulunuyor." [1]

  bu cümledeki makalesi kelimesi zamanla değişiyor haberde, bir süre önce kitabıydı, zaten cümlenin gelişinden belli, x yayınlarından makale mi çıkarmış, üstelik başlık kitabın başlığı makale filan değil. yani adamın böyle bir kitabı yok, böyle bir kitabın içinde makalesi var. peki göt kadar haber de bu bilgi ne işe yarar.

  1. yıldırım'ın utah ile bağlantısı kurulur, hani şu utah merkezli bir hareket var ya, ismi geçen akp yandaşı ordu düşmanı oluyor.
  2. kitabın adına bak peh peh, hem ak parti demiş, hem demokrasi demiş hem de yeni türkiye, daha nasıl yandaş olunabilir.
  3. böyle bir kitap! yazarak partinin propagandasını yapmış daha ne olsun.

  peki gerçekler neymiş;

  1. utah hakan yavuzun üniversitesi ve kitabı derleyen kişi de o, içinde alanında önemli bir çok kişinin yazısı var. kitap utah'dan çıkmışsa bu hakan'ın meselesi.
  2. yıldırım'ın kitap içindeki makalesi akp'ye emek meseleleri konusunda ayarlardan ayar beğendirmiştir. öyle demokrasi filan hak getire
  3. 2. maddeden hareketle gidin makaleyi okuyun bakalım propaganda bunun neresinde...

  ntvmsnbci kutluyor, türk basınının yüz akı ilan ediyoruz....

  [1] http://www.ntvmsnbc.com/id/25080265/
 • anayasa değişikliğinin gerçekleşeceği düşünülürse 21 yıl değil 12 yıl görev yapacak yeni üyedir.
 • akp yandaşı diye tukaka etmeden önce akp'nin emek politikasına ilişkin yazdıklarına bir göz atılması gerek akademisyen; bir makalesine yönelik yapılan kitap eleştirisinden kısa bir alıntı aşağıdaki gibidir;

  "...eleştirel yönü ağır basan bir diğer çalışma engin yıldırıma ait. yıldırım, akp'nin demokrasi ve insan haklarına yaptığı vurgudan yola çıkarak tam da bu iki olguyla yakından ilişkili olan “emeğin marjinalleştirilmesinin”, “ilginç” bir durum ortaya çıkardığını ileri sürüyor [235]. muhalefette bulunduğu dönemdeki demeçlerinden ve parti programından farklı olarak, iktidar olduğu süre içinde akp'nin emekçilere yönelik politikası söz konusu sınıfın aleyhine, bunun aksine işverenlerin lehine bir görüntü sergilemektedir. akp seçimlerden önce sosyal diyalog işlevi görmesi düşünülen ekonomik ve sosyal konseyin reformdan geçirileceği ve etkinleştirileceği sözü vermesine rağmen, reform konusunda etkin bir adım atmadığı gibi [243] kendi ekonomik ve sosyal politikalarına destek sağlamak adına bu kurumu dönüştürmeye çalışmıştır [244]. yıldırım'a göre, iş güvencesi ve yeni iş kanunu konularında da akp aynı tutumu sergilemekte, muhalefetteyken ısrarla desteklediği bu yasalara iktidar olduğu dönemde mesafeli yaklaşarak, işverenden yana bir tavır takınmıştır. emekçilere yönelik bu mesafeli tutumun istatistiklerde de net bir şekilde görüldüğünü belirten yıldırım, grev sayılarının akp döneminde düşüş içinde olduğunu ifade etmektedir [251]. yıldırım, ayrıca, emek sorununun akp’nin demokratikleşme programının en önemli sınırını oluşturduğunu [253] belirtmekte ve anavatan partisi’nin gerilemesinin ardında 80'lerin sonunda ve 90'ların başında görülen grevler ve işçi gösterileri olduğunu hatırlatmaktadır [254]."

  bkz. 'yeni türkiye'nin doğuşu: demokrasi ve ak parti', bilgi, sayı: 14, cilt: 1, 2007, ss. 131-138
 • "liboşum" itirafını unutamadığım, 1999 yılında sau'de calisma sosyolojisi dersimize giren matrak hoca. yolu acik olsun..
 • özgeçmişinde bulunan bildirisi ile ilgili hikaye vasıtasıyla tanışmışlığım vardır. tüsam tarafından ilk sempozyumu yapıyoruz tabi heyecanlıyız. gelen bildiriler aslında ya bildiğimiz akademisyenlerden geliyor ya da ilk araştırmasını tezini hazırlamış yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden. önümüze gelen bildiride prof. dr unvanli engin yıldırım'ı hiçbirimiz tanımıyorduk. üstüne üstlük dekan olduğunu öğrenince heyecanımız iyice artı. adı daha önce duyulmamış aslında sıfır bütçeye yakın bir parayla organize edilen bir sempozyumu ciddiye alıp göndermiş. bildiri de sempozyumuzun içeriğine gayet uygundu. kendisi ile kayıt masasında tanıştım, eline bedava çay ve sandiviç fişlerini (sadece bildiri sahiplerine verilen) verdim. arada yanımıza geldi. tebrik etti, sempzoyumu çok beğendiğini iletti. sitem etti, istanbul'la bağları olmasa bu sempozyumdan dekan olmasına rağmen haberi olmayacağını halbuki üniversitelerinde bu konulara ilgili çok öğrenci olduğunu kendilerince birşeyler yaptıklarını iletti. en azından biraz afiş gönderin her tarafa asarız dedi. beraber birşeyler yapalım dedik ama bizim tembelliğimize geldi. bakış açısı da aslında emeğe saygılı ama liberal yaklaşımı da dışlamayan bir insan.

  abdullah gül'ün badem bıyıklılar dışında insanlara da olanak ve şans tanıması hoşuma gitti. tutup şöyledir böyledir bir sınıflandırma içine sokmak istemem ama mütevazi ve dekan olup olmadığına bakmadan, hala bilgiye ulaşmaya susayan insanlardan biz sadece fayda görürüz diye düşünüyorum.

  “toplumsal hareket ve meslek örgütü olarak sendikalar”, 1. türkiye sınıf araştırmaları sempozyumu, 16-17 ekim 2004, istanbul.
 • muhafazakar görüşle, akp ile uzaktan alakası olmayan, bildiğin liberal, özgürlükçü akademisyendir. ama bazılarına göre anayasa mahkemesine sadece asker vesayetinin bekçisi, hukuk ve demokrasi düşmanı faşistlerin atanması gerekiyor. nedense "kendi yandaşları" olmayan herkese "akp yandaşı" damgası yapıştırıyorlar.

  anayasa mahkemesinde "yandaş" istemiyoruz, yandaş derken, "postal yandaşlarını" da istemiyoruz evet.