1. orkestral olarak dadaşlar anlamına gelir. misal brass ensemble "pirinç çalgılar topluluğu" ya da "pirinç ve dadaşlar" anlamındadır.
  2. latince kökenli assamblea kelimesinden geliyor
  3. fr. küme anlamina gelen kelime... les ensembles bir matematiğe giriş konusudur mesela...

ensemble hakkında bilgi verin