şükela:  tümü | bugün sorunsallar (3)
904 entry daha
 • oysa herkes öldürür sevdiğini kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözlerle...

  şimdi biz buradan bakış atamayacağımız için dalkavukça sözlerle bunu yapalım. takribi 125 maddede* hem ingilizce öğrenip hem de sevdiğinizi öldürmek istiyorsanız buyurunuz efenim;

  --- spoiler ---

  +18 şiddet içerikli bir paylaşımdır, lütfen jojuklarınızı uzak tutunuz aksi takdirde olası ölümlerden ben sorumlu değilim. tüm sorumluluk google plays'e aittir.
  --- spoiler ---

  ingilizce’de zamanlar(tenses) ve zamanlarla ilgili kalıplar
  1) ı kill you=seni öldürürüm
  2) ı am killing you=seni öldürüyorum
  3) ı killed you= seni öldürdüm
  4) ı was killing you= seni öldürüyordum
  5) ı killed him while ı was killing you= ben seni öldürüyorken onu öldürdüm
  6) ı was killing you when the policeman saw me=polis beni gördüğünde seni öldürüyordum
  7) ı have killed you= seni öldürdüm
  8) ı haven’t killed you yet= seni henüz öldürmedim
  9) ı have already killed you= seni çoktan öldürdüm
  10) ı have never killed you= seni hiç öldürmedim
  11) ı have been a serial killer since 1988=1988’den beri seri katilim
  12) ı have been a serial killer for 11 years=11 yıldır seri katilim
  13) ı have been killing you= seni öldürmekteyim
  14) ı had killed you= seni öldürmüştüm
  15) as soon as ı killed you, ı ran away= seni öldürür öldürmez kaçtım
  16) once ı had found out where you lived, ı went to kill you= senin nerede yaşadığını öğrenir öğrenmez seni öldürmeye gittim.
  17) by the time police came, ı had already killed you=polis geldiğinde seni çoktan öldürmüştüm.
  18) ı killed you until ı was caught=yakalanana kadar seni öldürdüm.
  19) ı had been killing you= seni öldürmekteydim
  20) ı will kill you= seni öldüreceğim
  21) ı will be killing you= seni öldürüyor olacağım
  22) ı will have killed you = seni öldürmüş olacağım
  23) ı will have been killing you = seni öldürmekte olacağım

  ingilizce’de yardımcı fiiller(modals)
  1) might ı kill you?=sizi öldürebilir miyim (acaba)?
  2) could ı kill you?=sizi öldürebilir miyim?
  3) can ı kill you?=seni öldürem mi?
  4) could you kill me?=beni öldürebilir misiniz?
  5) can you kill me?=beni öldürebilir misin?
  6) would you mind if ı killed you?=sizi öldürmemin sakıncası var mı (acaba)?
  7) would you mind killing me?=beni öldürmenizi rica edebilir miyim?
  8) kill yourself, please!=kendini öldür lütfen!
  9) ı must kill you = seni öldürmeliyim
  10) ı have to kill you = seni öldürmek zorundayım
  11) ı mustn’t kill you = seni öldürmemeliyim
  12) ı don’t have to kill you = seni öldürmek zorunda değilim
  13) he needn’t have killed you, but ı appriciate it = seni öldürmesi gerekmezdi ama bunu takdir ettim.
  14) ı didn’t need to kill you, so ı didn’t kill you.= seni öldürmeme gerek yoktu, bu yüzden öldürmedim.
  15) ı should kill you = seni öldürmem iyi olur
  16) ı ought to kill you = seni öldürmem iyi olur
  17) ı had better kill you or you will kill me= seni öldürsem iyi olur yoksa sen beni öldüreceksin
  18) he should be killing you now=şimdi seni öldürüyor olmalı
  19) ı should have killed you = seni öldürmeliydim
  20) he should have been killing you = seni öldürüyor olmalıydı
  21) he is to kill you = seni öldürmesi gerekir
  22) he is supposed to kill you = seni öldürmesi gerekir
  23) ı can kill you = seni öldürebilirim
  24) ı could kill you = seni öldürebilirdim
  25) ı was able to kill you = seni öldürebildim
  26) let’s kill you = seni öldürelim
  27) let me kill you = seni öldüreyim
  28) we may as well kill you = seni öldürebiliriz de
  29) why don’t you kill yourself?=niçin kendini öldürmüyorsun?
  30) shall we kill you?= seni öldürelim mi?
  31) shall ı kill you?= seni öldüreyim mi?
  32) ı could kill you = seni öldürebilirim
  33) ı couldn’t have killed you = seni öldüremezdim
  34) ı could have killed you = seni öldürmüş olabilirim
  35) ı couldn’t have killed you = seni öldürmüş olamam
  36) you are dead=ölüsün
  37) you must be dead=ölü olmalısın
  38) you may be dead=ölü olabilirsin
  39) you aren’t dead=ölü değilsin
  40) you can’t be dead=ölü olamazsın
  41) you mustn’t be dead=ölü olmamalısın
  42) you may not be dead=ölü değilsindir
  43) ı must be killing you =seni öldürüyor olmalıyım
  44) ı must have killed you =seni öldürmüş olmalıydım
  45) ı should kill you = seni öldürürüm herhalde
  46) ı must be killing you = seni öldüreceğim herhalde
  47) i would rather kill you than beat you = seni dövmektense öldürmeyi yeğlerim
  48) i would rather be killing you than beating you = seni dövüyor olmaktansa öldürüyor olmayı yeğlerim
  49) i would rather have killed you than beaten you = seni dövmüş olmaktansa öldürmüş olmalı yeğlerim
  50) i would rather not kill you= seni öldürmemeyi yeğlerim
  51) i would rather you killed yourself= kendini öldürmeni yeğlerim
  52) i would rather you had killed yourself= kendini öldürmüş olmanı yeğlerim
  53) i would rather you didn’t kill yourself= kendini öldürmemeni yeğlerim
  54) i prefer a dead person to alive one=ölüyü diriye yeğlerim
  55) i used to kill people but now i kill you=insan öldürürdüm ama şimdi seni öldürüyorum.
  56) i made you killed=seni öldürttüm
  57) i will have you killed=seni öldürteceğim
  58) i make you killed=seni öldürürüm
  59) i had made you killed=seni öldürtmüştüm

  ingilizce’de edilgen yapı(passive voice)
  1) you are being killed (by me)=(benim tarafımdan) öldürülüyorsun
  2) you are killed=öldürülürsün
  3) you were killed=öldürüldün
  4) you were being killed=öldürülüyordun
  5) you have been killed=öldürüldün
  6) you had been killed=öldürülmüştün
  7) you will be killed=öldürüleceksin
  8) you will have been killed=öldürülmüş olacaksın
  9) who were you killed by?=kimin tarafından öldürüldün?

  ingilizce’de dolaylı konuşma(reported speech)
  1) people say that you are a murderer=insanlar senin katil olduğunu söylüyor/katilmişsin
  2) ıt is said that you are a murderer=katilmişsin
  3) you are said to be a murderer=katil olduğun söyleniyor

  ingilizce’de koşul(if clause)
  1) ıf you don’t want to be killed,you must kill him=öldürülmek istemiyorsan, onu öldürmelisin
  2) ıf ı had enough money, ı would hire a serial killer to kill you=yeterli param olsaydı, seni öldürmek için seri katil tutardım
  3) ıf you hadn’t died, ı would have killed you=ölmemiş olsaydın seni öldürürdüm
  4) ıf you didn’t want to kill him, why did you kill?=madem onu öldürmek istemiyordun, niye öldürdün?
  5) ı can hire you only if you are a professional murderer=seni ancak usta bir katilsen tutarım
  6) ı can’t hire you unless you are a professional murderer=usta bir katil olmadığın müddetçe seni tutamam
  7) even if you like me, ı will kill you=beni sevsen de seni öldüreceğim
  8) ı will kill you whether you like me or not=beni sevse de sevmese de seni öldüreceğim
  9) what if ı kill you?=seni öldürsem ne olacak ki?
  10) ı sent you a second knife in case you hadn’t received the first one=ilkini almamışsan diye sana ikinci bir bıçak gönderdim
  11) should you not want to be killed, you must kill him= öldürülmek istemiyorsan, onu öldürmelisin
  12) were ı to have enough money, ı would hire a serial killer to kill you=yeterli param olsaydı, seni öldürmek için seri katil tutardım
  13) had you not died, ı would have killed you=ölmemiş olsaydın seni öldürürdüm
  14) don’t die, or else!=ölme sakın yoksa…!
  15) ı wish you a painful death=sana acı dolu bir ölüm dilerim
  16) ı wish ı knew who ı killed=keşke öldürdüğümün kim olduğunu bilsem
  17) ı wish ı had known who ı killed= keşke öldürdüğümün kim olduğunu bilseydim
  18) ı wish you would die too=keşke sen de ölsen
  19) ıf only we could do something to kill you=keşke seni öldürmek için elimizden bir şeyler gelebilse
  20) ıt’s high time someone killed you=birinin seni öldürmesinin vakti geldi de geçiyor
  21) ıt’s time for you to die=senin için ölüm vakti geldi
  22) you are staring at me as if i killed your mother=ananı öldürmüşüm gibi bana bakıyorsun
  23) ı wonder whether you will die or not=ölüp ölmeyeceğini merak ediyorum
  24) ıt is very important that you be dead=senin ölü olman çokomelli

  ingilizce’de isimler & sıfatlar & zarflar
  1) a murderer->murderers=katil->katiller
  2) the murderer’s knife=katil’in pıçağı
  3) the knife of the murderer=katil’in pıçağı
  4) you are deader than me=sen benden daha ölüsün
  5) you are the deadest person=sen en ölü kişisin
  6) you are as dead as him=onun kadar ölüsün
  7) you are swimming deadly=ölü gibi yüzüyorsun
  8) this is the graveyard where we met first=burası ilk karşılaştığımız mezarlık

  soru: aşağıdaki ifadenin ingilizcesini yazınız cevap spoilerda.
  öldürtülüyor olmuş olabilecek miydin ->>>>>>>>>>

  --- spoiler ---

  were you going to be able to have been being killed
  --- spoiler ---

  düzeltme teşekkürleri: @larker, @zero times infinity
165 entry daha