şükela:  tümü | bugün
81 entry daha
 • sorgulanmaya devam ederse a$ağıdaki gibi bir açıklama yapılmasından korktuğum faktör:

  "yüce sözlük yazarları;

  büyük ssg’nin bize emanet ettiği moderasyonu ve yazarları ile bu bütün olan, ek$i sözlük, son günlerde, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki ile, varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir.

  sözlük, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, preatoria tezat veya suskunluğa bürünmüş, yeni ve eski moderatörler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla sözlüğü kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğine arttırmışlar ve yazarların entry güvenliği tehlikeye düşürülmüştür.

  sözlükçülük yerine $effaflık ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek, sistemli bir şekilde ve haince, kayıtlı okurlardan azimli yazarlara kadar üyelerimiz, moderasyon, preatoria, zirve organizatörleri, ek$i müzeciler, çok kötü butonu mafyaları ve nihayet sözlüğümüzün en masum köşelerindeki yazarlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. kısaca moderasyon güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür.

  aziz sözlük yazarları:

  işte bu ortam içinde sözlük modere kuvvetleri, sözlük kurallarının verdiği ek$i sözlük'ü kollama ve koruma görevini yüce sözlük yazarları adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve sözlük yönetimine bütünüyle el koymuştur.

  girişilen harekatın amacı, sözlük bütünlüğünü korumak, entry birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve ayarla$maları önlemek, yönetim otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve fa$ist* düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır.

  moderasyon ve preatoria feshedilmiştir. gammazların ispiyonlama yetkileri ellerinden alınmı$tır.

  bütün sözlükte sıkıyönetim ilan edilmiştir.

  yeni ba$lık açmak yasaklanmıştır.

  yazarların hesap güvenliğini süratle sağlamak bakımından saat 05’den itibaren ikinci bir emre kadar zirvelere gitme yasağı konulmuştur.

  bu kollama ve koruma harekatı hakkında teferruatlı açıklama bugün saat 13.00’deki olay butonundan ve ilgili ba$lıklarda tarafımdan yapılacaktır. yazarların sükunet içinde sol frame'i izlemelerini ve olay ı$ığının yanmasını beklemelerini; buradan çıkacaklara tam uymalarını ve bağrından çıkan sözlük modere kuvvetlerine güvenmelerini beklerim."
155 entry daha