şükela:  tümü | bugün
4 entry daha
  • felsefenin; sanata, politikaya, bilime ya da aşka... en özelinden son dönemleri göz önüne alırsak şiir' e -celan ile son bulan şairler çağını anlatıyor badiou: heidegger' in hölderlin üzerinden ya da sinema, edebiyat ile ilgili son dönem fransız felsefesinin disiplinlerarası damarından bahsedersek badiou haksız değildir-ağırlığından fazlaca eklemlenmesinin onun bu dört uzamı biraraya getiren kavramsal birlikte mümkün oluşu sekteye uğrattığını kısaca felsefi düşünceyi aksattığını ve onun sonunun ilan edilmesi için bir zemin oluşturduğunu haklı olarak düşünen ve düşüncelerini gerekçelendirebilen, sistemler bitti diyenlere karşıt olarak haykıran filozof.

    felsefe için yeniden bir çağrıyı dillendirirken, hakikatin öngörülemezliğine ve felsefenin hakikati üretmesine değil de onu yakalamasına önem atfediyor. badiou için, felsefe özel bir uzamda sanatı, politikayı, bilimi, aşkı hiçbirisine ağırlıklı olarak eklemlenmeden birlikte mümkün kılarken olayın düşünsel ve pratik zamanı arasında da bir köprü kurar: felsefe böylelikler kavramlar içerisinden dünyayı hep birlikte olmaya, hakikati yakalamaya çağırır. felsefe bitmiş değildir, felsefe imkansız da değildir, felsefe imkanını zamanın ve mekanın arasında, düşünce ile varlık arasında kurduğu ve sürekli yeniden önümüze gelen, içinde delik açılmış bilgi olarak hakikattir. felsefe deliğin içerisinden sızan hakikatin etrafında dolaşır.
55 entry daha