şükela:  tümü | bugün sorunsallar (6)
31946 entry daha
 • dünyadaki bütün servet, medya, eğitim, sanayi, film sektörü, altın ve elmas madenleri, demir çelik sanayi, savaşları yönetme ve yön verme, para basma yetkisi, faiz, bankacılık ve tefecilik, terör örgütleri icat etme, büyük savaşlar çıkarma ( waterloo, 1. 2. dünya savaşları, kore, vietnam, ırak, suriye, afganistan, afrika, panama, ekvator,venezuela, rwanda, guetemala soğuk savaş ve daha niceleri) hep onların tekelindedir. albert pike, theodor herzl, oded yinon, woodroow wilson, roosevelt, graham fuller, morton abromowitz, zbitniew brezinski, henry kissinger, huntington, nixson, dick chenney, joe biden, henry barkey, david petrius, condeleza rice, rockefeller, roschilt, dutomp ve lee aileleri yahudidir. tevrat yahudisi ile lucifer yahudisi çok farklıdır size anlatacaklarım lucifer/baphomet'e ruhunu satan masonik örgüt yahudileridir. ve bu zümre deccalin gelişine hazırlık yapmaktadır. en önemli özellikleri eski mısır ezoterik büyüsü kabalayı kendi aralarında şifreli bir şekilde muhafaza etmeleridir.

  bakara 96: “onları (yahudileri) hayata karşı insanların en hırslısı olarak bulursun; hattâ müşriklerden bile daha hırslıdırlar..

  maide 62: “onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte yarıştıklarını görürsün. “yapmakta oldukları ne kadar da kötü bir şeydir!

  maide 64: “onlar dünyada hep fesat çıkarmaya uğraşırlar. fakat allah fesatçıları hiç sevmez.

  bakara 60: "allah'ın rızkından yiyin, için; yeryüzünde bozgunculuk yaparak şuna buna saldırmayın." demiştik.

  araf 74: allah'ın nimetlerini anın ve bozguncu kesilip de yeryüzünde taşkınlık etmeyin.

  bakara 61: böylece onların üzerine bir alçaklık ve yoksulluk damgası vuruldu ve allah'ın gazabına uğradılar. bunun nedeni de, allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleriydi. çünkü isyan etmişlerdi ve hadlerini aşıp duruyorlardı.

  yahudiler, cenab-ı allah’ın sayısız nimetlerine mazhar olmalarına rağmen her defasında küfran-ı nimet edip harama dalıp, bozgunculuk yapınca onlar zillet ve meskenete tabi tutulup cezalandırıldı. iki kez büyük fesad tezgahlamaları üzerine yurtlarından kovulup hakir ve zelil bir şekilde dünyanın dört bir yanına yayıldı. ancak hep ana vatan özlemi ve hayaliyle yaşadılar ve yaşıyorlar.babil ve mısır sürgünü.

  ama gittikleri ülkelerde de rahat durmadılar. hâlâ vaat edilen topraklar ve büyük israil hayalini yaşatırken, bozgunculuğa, fesada ahlaksızlığa devam ettiler. adeta dünyanın her yerinde çıban başları ürettiler. öyle ki büyük deccale hazırlık olarak her melaneti kullandılar.. konumuz yinon, herlz, siyonist, illuminati ve yeni dünya düzeni planları ve bu plan 1982’de 700 yıllık bir çalışmanın ürünü.

  deccal, mesih, hatta mehdi ile ilgili ihbarlar yalnız ehl-i islam’ın tekelinde değildir. yahudi ve özellikle hıristiyan dininde önemli bir yer tutar. ahir zaman ihbarları öylesine çoktur ki, her biri ayrı bir yönünü anlatır. ama en önemlisi dehşet saçan deccaldir. hz. peygamber ne buyurmuştu: “deccal yahudi’dir.” hatta onun hıristiyan aleminde zuhur edeceği için mesih deccal dahi adlandırılır. muasırı islam deccali süfyan ise ayrıdır. hz. ali (r.a) onun üzerinde durur. çünkü torunu hz. mehdi, onun neslinden gelecek. ona ders verir.

  evet bu deccal yahudi’dir. peki içinden çıkacağı beni israil ahfadı onun için ne düşünür? bozguncu bir kavmin kavramları da bozguncu olur ve iyiye kötü, kötüye iyi bakar. onun için deccale kurtarıcıları olarak bakarlar. sebebi de şu; o dünyaya hükmedecek. bunu kavimleri için bir nimet ve şeref saydılar, nitekim öyle de yaptılar. hz. peygamber’in (s.a) ilk yıllarında yahudiler nübüvvetinin haberini alınca hemen yanına koşarlar. ki yahudi ihbaratında son resul’ün mekke’de zuhuru edeceğini duyunca oraya akın etmişlerdi. öyle ki mekke nuüfusunun 3/2’si yahudi idi. hahamlar hz. peygamber’e (s.a.) delilini sorarlar. aldıkları cevaplarla nübüvvetle vazifeli olduğunu anlayınca tabi olacakları yerde, ırkçılığı tercih edip haykırarak söylediler “olsun, deccal gelince biz bütün dünyaya hükmedeceğiz”. israil tarihinde bütün peygamberler ishak a.s soyundan gelmişti ve hepsi hz. yakub'un çocuklarıydı. yalnız hz. muhammed hz. ismail'in soyundan gelmekteydi ve hz. ismail'in annesi hacer ve karısı bir araptı. yahudi inanışında soy, din ve yaradılış anne'de başlar. muhammed bir araptı ve nübüvveti asla kabul edilemezdi.

  evet bu deccal nerede ve nasıl çıkacaktı? onun 1982'de açıklanacak yinon planı ile ne ilgisi olabilirdi? aslında o plan 1982 değil 1948 veya 1897 veya 1773 tarihlidir. nasıl olduğunun hikayesi şöyle:

  hıttın hezimetiyle (1197) haçlı seferleri biterken hıristiyanlar milyonlarca altın ve insan kaybetmişti. onlar cephede çarpışırken, avrupa’daki yahudiler servetlerine servet kattılar. zenginleştikçe zenginleştiler. faiz ve kadın üzerinden büyük paralar kazandılar. bu çelişkili manzara kilise’nin öfkesine yol açtı. çünkü haçlılar orta doğu’ya barbar gitmiş, ama dönüşte islam’ın nezafetinden etkilenmiş, medeni bir çok araçla donanmıştı. estetik, temizlik, dil, ilim, edebiyat vs. temiz ama fakir döndüler. yahudiler’in marifetlerini ve debdebesini görünce din adamlarını eleştirdiler.

  kilise bunun öfkesini yahudilerden çıkardı. 1215’ten lateren konseyi yahudiler’in ticari imtiyazlarını kısıtladı. öyle ki onun başlattığı dalga sonucu yahudiler ingiltere, fransa ve italya’dan adeta kovuldu. göçe zorlandı. yahudiler doğu avrupa’ya göçtü. ama buna sebep olan kilise’den intikam alma yemin ettiler. 300 yıl sonra eski yerlerine geri döndüler. ve kararlıydılar. kilise’nin ipini çekeceklerdi. ve deccal’in doğum saati çalışmaya başladı.

  avrupa islam’ın etkisiyle rönesansla aydınlanırken yahudi etkisi hep göz ardı edilmiştir. endülüs’ten gelenlerin de etkisiyle akıl-hurafe çatışması yaşandı. işte yahudi burada devreye girdi. kilise’den intikamını onun devletten ayırarak almaya karar verdiler. aydınlanma dediler dini soğukluğu yaydılar.

  kiliseyi zayıflatmak ve devletten ayırmak için sekülerlik, dine karşı bağımsızlık, hatta dinsizliği körüklediler. bozgunculuklarını gösterdiler. ticari dehaları ve sömürü ile yeniden zenginleştiler. öyle ki, rüşvetle ve mali destekle taraftar ve adamlar buldular. gizli örgütler kurarak hem dini, hem kiliseyi tasfiye ettiler ve de fitneyi üreten bir medeniyetin temelini attılar.

  öyle ki, kurdukları gizli örgütlerle dolap hilesiyle devlet kurup devlet yıkmaya başladılar. hedefleri deccalin dünya hakimiyetine hazırlık yapmaktı. 1773’te yahudi ileri gelenleri milyoner siyonist mayer rothschild ‘in önderliğinde birleşip servetleriyle güç birliği yapma kararı verdiler. bu deccalin dünya hakimiyetine zemin hazırlama kararı idi. mason localarını çoğalttılar. ülkelerin içinde derin mahfiller oluşturdular. 20 yıl sonra yahudi düşünürlerin marifetiyle fransız ihtilalini tezgahladılar.siyasi ve ekonomideki üstünlüğe bir de düşünce ve ilmi de kattılar. yeni kurulan medeniyetin bütün dallarına hakim oldular. 1800’lerin başından itibaren deccalin ileri karakolları harekete geçti. avrupa’da faiz sömürüsü için bankalar tesis ederek emekle sermayeyi karşı karşıya getirdiler. ama bundan yararlanarak nemalandılar. ve görünmez bir dünya saltanatının inşasına başladılar.

  yahudi bir kurulun marifetiyle hazırlanan bir takım ilkeler, karl marx doktrini ile sömürülen sınıflara, frankfurt’ta ise karşı bir tezgahlar özgürlük ve kapitalizmi tezgahladılar. ortaya çıkan yeni kamplarla din, aile ve ahlaki değreleri zedelemede baş aktörü ise hep yahudi filozoflar oldu. tuzak ideolojileri freud, durkheim, comte ve benzeri yahudi düşünürlerin fikirleri avrupa istila ediyordu. uluhiyet fikrinin yerine dünyevi doktrin ve ideolojiler alıyordu. yahudi kapitalist sömürüsünün fakir tabakalarda uyandırdığı aşağılık kompleksi de özellikle almanya'da ırkçılık belasını doğurdu. siyonizmin babalarından theodor herzel yüzyıl sonra bunu şöyle ifade edecekti: “efendi olunca dinimizden başka din bırakmayacağız”.

  artık büyük israil için hareket geçilebilirdi. yani arz-ı mev’uda dönebilirlerdi. ingiltere’yi finansa ederek deccalizmin islam dünyası’nın ayağı için tahrik ve manipülasyona başladılar. yıl 1840. 20 yıllık süreç sonunda londra ile anlaştılar. hilafet çözülecek, islam dünyası parçalanacak ve filistin onlara verilecekti. sıra avrupa’da ve asya ve ön asya’daki imparatorlukların parçalanmasına geldi. ilk tuzağa düşen rus çarı oldu. o bir yahudi düşmanı idi. hep onları suçluyordu. onu finanse ederek uzakdoğu’da japonlarla savaşa sürüklediler. ve savaşın en zorlu anında desteği çektiler. rusya ağır bir hezimet aldı. çarlık çöktü. komünizme (deccale) kapı açıldı.

  1897 basel’de ilk siyonist konferansı ile büyük israil’in temelini attılar. nil’den fırat’a kadar yani bilad-ı şam’ı vatan ilan ettiler. aynı yıllarda osmanlı padişahı’nı filistin için yokladılar. öyle ki theodor herzel, istanbul’a kadar gelerek 2.abdülhamid’e ülke borçlarını kapatmak, sanayi ve tarım alanında yatırım yapmak teklifleri getirdi. bunun için yahudi sermayesi çevrelerinde temaslar yaptı. bu konuda avrupa’dan mektuplar yazarak sultan’ı bilgilendirdi. ve sonunda yahudiler için ayrıcalık istedi. halife sultan yüz vermedi. netice alamayınca ingilizlerle dolap hilesini sürdürdü. 1909’da 2. abdülhamid tahttan indirdiler. ekim ayı: 1. osmanlı’da dinin nüfusu kırılacak, 2. ekonomi kardeşler arasına pay edilecek. (yahudi menşeli sabataycı aileler). 3. hilafet saltanattan ayrılacak ve zayıflatılacak. (yani ittihad-ı islam dağıtılacaktı) 4. imkan bulunursa cumhuriyet ilan edilecek. (cumhuriyet mustafa kemal cumhuriyeti olursa milli bir hükümet ve ulus bilinci inşa edilir ama şimdiki cumhuriyet fiili olarak yerli neo con ve satılmışlar ile totaliter rejime dönüşmüştür) (kaynak mevlanzade rıfat beyin siyonistler osmanlıyı nasıl yıktı 1923 baskılı risalesi)

  insanı allah’ın kulu olmaktan saptırıp kendilerine köle yapmak deccalizmin temel gayesidir. batıl bir din, hak dine ahir zamanda böyle musallat olacaktı. hz. peygamber (a.s) buyurdu: " (gün gelecek karış karış, kulaç kulaç sizden öncekileri izleyeceksiniz. onlar bir keler deliğine girse siz de arkalarından gireceksiniz. ‘ey allah’ın resulü yahudi ve hıristiylanlar mı?’ diye sorduk. ‘ya kimi sandınız” diye buyurdu. onlardan biri yolun ortasında karısıyla ilişkide bulunsa, aynısını siz de yapacaksınız. ve milletler sofraya üşüşen oburlar gibi çanağınıza üşüşecekler."

  yahudi devletinin kilometre taşlarından biri basel’den sonra balfour’dur. 1917’de balfour beyannamesi ile yahudilere filistin’de devlet kurma (1847 yıl sonra) hakkı tanınıyordu. bir yıl sonra istanbul işgal ediliyordu. üç büyük imparatorluk tarihe karışırken, yahudiler akın akın filistin’e geliyordu. 20. yüzyıl yahudi dünya hakimiyetinin yani tek devletin organları art arda kurulmaya başlandı. ilki cemiyet-i akvam idi. ingilizler israil devleti işini savsatınca, küresel yahudi sermayesi ırkçılık silahını hitler ve musoloni ile piyasaya sürüp abd’ye davetiye çıkardı. ve 2. dünya savaşı ertesi, israil devleti, basel’den 50 yıl sonra kuruldu. m.s. 70 yılından tam 1888 yıl sonra.

  ikinci cihan harbi sonrası dünya yahudi fikriyatının mahsulü komünist tehdidi altında onunla meşgul edilirken 1948’de israil devleti ilan edildi devlet küçük ihtiras büyük. ama ben gurion “bugünkü haritayı çizen ingiliz manda yönetimidir. ama bizim haritamız nil’den fırat’a kadar” deyip bugün yinon olarak anılan planın temel hedefini açıklıyordu. bazıları büyük bir gaflet ve cehaletle “canım bırakın şu yinon minon planını. öyle bir plan olsa açıklanır mıydı?” der. ama dün, bugün ve yarın çektiğimiz ve çekeceğimiz bütün sıkıntıların sebebi 1897’de ilan edilen ve 1948’de yeniden zemin bulan 1982 tarihli yinon planı’nı iyi anlamak lazım.

  planın çekirdeği balfour beyannamesi oldu. küresel yahudi sermeyesi ingiltere ile yaptığı işbirliğinin neticesidir. tabi parçala ve yönet olan ingiliz ortadoğu stratejisini israil aynen üstlenecek ve bunun bir nevi devamı olan yinon planı’nı ortaya çıkararak büyük israil’in üstünlüğünü sağlamak üzere hayata geçirilecekti. bu plan ile ortadoğu’da israil’den büyük devlet kalmayacağı gibi mevcut siyasi harita muhtaç ve zayıf devletçiklere dönüştürülecekti. ingiliz stratejisinin ortağı yahudi sermayesi boş durmamış abd’de çoktan avrupa’daki gibi yapılanmalara girişmişti. ve abd başkanı woodrow wilson “amerika’da türk düşmanlığı inanılmayacak ölçüdedir. türkiye haritadan silinmelidir” diyerek destek veriyordu. paris konferansı’na katılan abd’li raportörler de arapça konuşulan bölgeleri, ermenistan’ı ve istanbul devletini ayırıp kalanların türk bölgesi, kürdistan, yunanlılar için pontus, suriyeliler için kilikya, italyanlar için adalia ve batı da yine yunanlılar için smyrna olarak parçalanmasını istediler. ama başaramadılar. tevbe 32. ayeti hükmünü icra etti. allah’ın nuru parlayacaktı. çünkü mehdi'nin zuhur tarihi yaklaştı.

  yahudiler kurulacak devletin güvenliğini sağlamak ve araplardan korumak için ankara’da yeni faaliyete geçen tbmm hükümeti ile ta o zamandan temasa geçiyor. amaç anadolu’da güçlü bir askeri yapılanmaya destek vererek ilerde kuracakları israil'i korumak. bu sonraları adım adım gerçekleştirilecek ve 1996’da gizlice derin mihrakların marifetiyle askeri stratejik işbirliği anlaşması’nı imzalayacaktı.

  yahudiler büyük israil’i nüvesini 1948’de kurarken tarihi acıyı unutmadılar. iki sürgüne gitmenin kompleksi ve haçlıların kudüs devleti’nin 120 yılda elden çıkmasını göz önünde tuttular. bu zillet ve meskenet sendromu ile hıttın sendromunu ensesinde hisseden israil nil’den fırat’a kadarki emperyal görünümüne nasıl kavuşacaktı? ilk 10 emperyalist devletle işbirliğini sıklaştırdı. 2. cihan harbini takip eden kolonilerin tasfiyesine karşı çıktı. fransa ile ingiltere ile yine sıkı işbirliğine girişti. çünkü en iyi savunmanın saldırmak olduğunu biliyordu. yeni koloniler istiyordu. küçük küçük devletçikler.

  ve sömürgecilerle ırak’ın, ürdün’ün, mısır’ın ve diğer afrika ülkelerinden gelecek tehlikeleri bertaraf etmek için bölünme pazarlıklarına girişti. 1950’lerde bağımsızlıklarını yeni kazan müslüman arap ülkeleri için ayrı bir tuzak kurdu. onları hedef yapmak için batı karşıtı sovyetlerin kucağına itti. özellikle 1956 süveyş harbi bunun örneği oldu. israil bu tezgahla batı kamuoyunu yanına çekti.

  ama bu fitne makinesinin dur durak bilmedi. bu kez ürdün, fas ve iran krallıklarına el attı. onlara rüşvetler vererek yanına çekmeye çalıştı. öyle ki bu monarşiler darbe teşebbüslerinden israil’in yardımıyla kurtuldu. ve ona minnettar oldu. 10 yıllık uygulamalar ve politikalar israil’i tatmin etmedi. bu kez ek hamleyle arap tehlikesi için çevre kuşağını kurdu. yıl 1958 israil iran’la görülmemiş bir işbirliği ittifakına girişti. arkasından türkiye ile gizli ilişkiler kuruldu. başbakan ben gurion ankara’ya gizlice gelip sözde sovyet tehlikesine karşı gizli işbirliği anlaşması yaptı. bu anlaşma askeri ve istihbarat alanında, ve israil istihbaratının polis, mit ve askeri istihbaratın eğitimini üstlendi. ve bu nato’nun patronu abd’nin teşviki olan tarihi bir hata idi. israil türkiye’nin bütün mahremiyetine girdi. israil artık türkiye’de operasyonlara girişme imkanlarına 27 mayıs ertesi tam egemen oldu. kuş uçsa biliyordu. özellikle inönü-levi eşkol’ün paris zirvesi bunun bütün kapılarını açtı. demirel hükümetinin arap ilişkilerini geliştirmeye başlaması üzerine sokaklar çalıştı ve kürt planı önüne kondu.

  israil iran ve türkiye’ye üçüncü bir ülke olarak habeşistan’ı (etiyopya) kattı. bu üç çevre ülkesi ile arap dünyası baskılanacak israil’in güvenliği teminat altına alınacaktı. israil artık dilediği operasyonu yapacak hale geldi, ve yaptı. 1967 haziran savaşı ile topraklarını 5-6 misli büyüttü. 1956’da abd’nin baskısı üzerine çekildiği süveyş kanalı’na ulaştı. israil kurulalı 19 sene olmuş ve ortadoğu’nun en güçlü operasyonel devleti olmuştu. büyük harcamalarla kuzey ırak’taki kürtleri eğitmeye, ilişkileri geliştirmeyi gizli sürdürdü. 1967 savaşında kaçan mısır askerinden kalan rus silahlarını kürtlere verdi. (20 yıl sonra bu kez suriye üzerinden pkk silahlandırılacaktı) 1931 yılında mossad kurucusu daha 23 yaşında bir istihbarat elemanı olarak 2 yıl ırak’taki keşiflerin meyvesini böyle veriyordu. barzani ve diğer kürt grupları artık avucunun içinde idi. ırak politikasını etkilemek için elinde büyük fırsat geçti. (babil sürgünü yahudileri 12 kavime ayırmıştı pers imparator kiros onları nebukadnezar'ın elinden kurtardı 11 kabile filistin'e dönerken kayıp 12. kavim orada kaldı. yahudiler bugün kayıp olan o 12. kavim için suriye ve ırak'ta savaşları yönlendiriyor. o kayıp 12. kavim kürt yahudisi olan barzani aşiretidir)

  siyonizmin güdümündeki küresel sermaye yeni atılımlar için ve savaşlar sebebiyle sıkışan abd ekonomisini rahatlatmak için 1973’te uyduruk bir arap-israil savaşı daha çıkardı. bu savaşın sonunda petrol fiyatları inanılmaz bir şekilde arttı. bu savaş mısır ve petrol ihracatçısı araplarla ilişkileri iyileştirdi. en önemlisi savaşlar için büyük harcamalar yapan abd artan petrol fiyatları sayesinde 2. cihan harbi harcamalarının tamını karşılayacak kadar gelir elde etti. avrupa ve diğer ülkeler petrol fiyatları sebebiyle zora düştü. ve en önemlisi neoliberal ve globalizm yahudi destekçisi olarak tarih sahnesine çıktı. siyonizmin güdümündeki bu iki akım israil’e rahat bir nefes aldırdı. 6 yıl sonra camp david ile israil bir mevzi daha kazandı.

  ama bir yıl sonra avrupa’nın ummadık humeyni hamlesi geldi. iran düştü. hesaplar bozuldu ise de. 12 eylül ile türkiye blokta tutuldu. bütün bu gelişmeler sonrası küresel sermayenin milli ekonomileri tehdit eder hale geldiği yıllardı. israil’in yinon planı, 1980’ler için dendi ama bu plan nihai büyük israil’e gidecek yolu açacaktı. çünkü abd ve siyonist küresel güç arkasında duruyordu. neolibaralizmin savaşçıları thatcher ve reagan 1982’de iktidar oldu. bu küresel yahudi sermayesinin zaferi idi. reagan kendisini ziyarete gelen yahudi heyetine “kutsal kitapların bahsettiği armageddon ile gog ve magog (ye’cüc ve me’cüc) hadisesini yakında yaşanacağı müjdesini veriyordu. ama yahudi lobisinin hesabı başka idi.yinon planı’na yol vermek için sovyetler’in dağılması lazımdı.1987’de perestroika ile o iş halledildi. sovyetler iç kavgaya yöneldi.

  bir diğer gelişme, ırak-iran savaşı körüklendi. intifada ile filistinliler bölündü. ve en önemlisi çok yönlü hesap için türkiye’ye kürt sorunu tuzağı kuruldu. israil silahıyla destekli kürt sorunu askeri vesayetin güçlenmesini sağladı. bundan yararlananlar 10 yıl sonra türkiye’yi kaşla göz arasında israil askeri işbirliği anlaşmasını imzalattı. zamanlama için de refahyol hükümeti’nin kuruluşu ayarlandı. tepkileri susturmak için. o imzadan bir yıl sonra türkiye o utanç dolu döneme girdi. bu işbirliği öyle felaket bir şey ki, önceden somali’ye götürülen sözde müslüman bir general orada müslüman liderleri bir tuzakla bir binada toplayıp havaya uçuracaktı. ve somali’yi kaosa atacaktı. bu general bunun ödülünü abd’de yahudilerden alacak ve gelip 28 şubat’ı tezgahlayacaktı. yinon planı bu kadar kudretlidir.

  yinon planı’nın ilk aşaması körfez harekatı ise ikincisi 30 devletin katıldığı ırak harekatı oldu. bölge iki askeri operasyon ile, türkiye ise 28 şubat sonrası ile durumu kontrol altına alındı. abd ve mossad buna bir dini cemaati kullanarak emniyet-yargı cuntası ile cevap vermek istemesinin kokusu 2010 sonraki gelişmelerle ortaya çıktı. ayrıca bunu anlatacağım. bu hareket 20 yıllıktır ve yinon planı’na paralel cıa’nın tezgahları vardır. fethullah gülen ve ak parti işbirliği türkiye projesi için biçilmiş kaftandı ve 2000 yıllık devleti bu birliktelik zayıflatacaktı. 2000’nin ilk yıllarında yinon planı’na türkiye zorluk çıkardı. bölgede barış teşebbüsleri israil’i kızdırdı. şeyh yasin bir suikastle öldürülürken türkiye’ye bölgenin sahibi benim mesajı ve barış teşebbüslerine 2 yıl sonra gazze katilamı ile cevap veriliyordu. türkiye bu kez sadece suriye ve ürdün’le barışla yola devam etme girişimi arap baharı’nın suriye noktasında söndürülerek suriye ve ırak’ı kaosa sürüklendi. ve maalesef bu kaoslara çanak tutan mevcut hükümetti. yarınları asla görmedi.

  ortadoğu’da sahnelenen son maskaralığın arkasında da bu yinon planı vardı. ve bundan en çok nemalanan israil’dir. bu operasyon öncesi gazze katliamı ile gazze’deki muhtemel ateşi söndürdü aklı sıra. israil 1960’larda açtığı kürt kartını suriye’nin kuzeyinde kürt kantonlarının kurulmasını amaçlıyor. ve daha sonraki aşamada siyasi ve askeri olarak kışkırtacağı türkiye kürtleri ile büyük kürdistan’ın kurma projesidir. yakında bu tam ortaya çıkacak (emareleri şimdiden görülüyor) ki, türkiye güçlendikçe bu kart açılacak ve sükut lazım. bir şeye dikkat çekeyim, ingilizlerin adamı bir siyasetçi kıyıda ısındırılıyor. kaos yetmezse bir suikast bile düşünebilirler. çok kritik bir safhadayız.

  netice-i kelam yinon planı büyük israil hedefi için bilad-ı şam’daki büyük devletlerin küçülmesi planıdır. bu maksat için dini ve ırki etnisiteleri tahrikle çatıştırma jeopolitik planları piyon olarak kullanılıyor. yüzyıl sonra osmanlı’nın mahalli halklara tanıdığı mezhepsel ve kültürel otonomiyi şimdi israil ve batılı emperyalistler israil’in güvenliği ve enerji sömürüsü için kolonyal sömürgelere dönüştürme peşindeler. yepyeni bir skyes-picot yerine israil’e hadim küçük devletler isteniyor.

  şimdi 1980’li yıllara gidelim. cıa ajanları graham füller ve paul henze gibileri o tarihte yeni bir söylem geliştirdi. bu yinon planı’na hizmet edecekti. o da şu kemalizm tutmadı milli devletlerin devri kapandı. osmanlıyı aldatmaca verip çok kültürlü, çok dinli, çok ırklı bir yapıya dönülmeli tezini ortaya attılar. (burası çok önemli çünkü neo osmanlıcılık ülke'yi parçalamaya götürüyor. bu konu hakkında cengiz özakıncılar'ın " türkiye'nin siyasi intiharı yeni osmanlı tuzağını okumanızı şiddetle tavsiye ederim) daha sonra bu nato’nun ve yinon planı’nın tezgahı için kullanılacaktı. nato için komünizm öldü, yaşasın yeni düşman islam politikası hakim kılmaya neden yapılacaktı. bunun ilk sinyallerini sosyal darwinist ve neoliberal cadı tahtcher verdi. arkasından regan’ın tezgahları geldi. bush’un "haçlı lafı" ağız kaçırması. israil için ise bilad-ı şam‘ın ülkeleri güney türkiye. doğu ırak, lübnan, ürdün ve filistin’de mikro devletleri kurup israil’i rahatlatıp bölgenin tek patronu yapma tezgahıdır. nato buna dolaylı destek veriyor. son operasyonu öncesi abd’nin dış politikasına ve istihbaratına egemen milli unsurlar temizlendi. yahudi yandaşı pentagonun ağırlığı arttı. ve bölgemizde ateşler yükseldi. obama etkisizleştirildi. şimdi pentagon’un borusu ötüyor.

  prof. hüseyin hatemi’nin açıkladığı gibi cıa özal’a 1986'da gülen cemaati ile çalışması için tavsiye etti. ve o grup özal marifetiyle beslenip şişirildi. 1990’lara gelindiğinde, türk-israil askeri stratejik işbirliği’nin temeli atılırken, paralel yapının nüvesini oluşturacak emniyet cuntası kemalizm ve ne tuhaftır ki kemalizmin karşıtı olan milli görüş'te kendine yer bulamadı. yıllar sora 28 şubatta pansilvanya'lı imam sonradan bunun intikamını neocon-siyonist şebekelerle küresel ve yerli baronlarla işbirliğinde refahyol hükümetini münafıkane istifaya çağıracaktı. başörtüsü için teferruat diyecek. ve onun için düzenlenen tuzağı düşüp abd’ye kontrol altında tutulma oyununa gelecekti. ve bunun için nasıl ve neden bu kadar hızlı kurulduğu anlaşılmayan ve çok kısa sürede iktidar olan akp ile işbirliği yaparak seçti.

  bunun yinon planı ile ne ilgisi olabilir? diyeceksiniz. cıa'cı henri barkey 2006'da açık açık dedi ki, “ırak operasyonunda bize destek vermeyen (türkiye’de asker konuşlandırma) askeri cezalandırdık” nasıl mı? emniyet-yargı cuntası ile. yani cıa’nın ılımlı müslümanlığı’nın temsilcisi akp, sahte mesih ve cemaati ile. herkes askeri vesayetin emniyet-yargı eliyle temizlendiğini sanırken bir gün anlaşıldı ki, beni israil yöntemleri devrede. tezgahlarla millet içeri atılıyor. imha edilen bir vesayetin yerine cıa ve mossad güdümünde bir dini cemaatin kamudaki elleri ve ayaklarıyla yeni bir vesayet tesis ediliyordu. abd ve israil ılımlı müslüman (amelsiz, tesettürsüz, şeriatsız, kendisinden olmayan müslüman cemaat düşmanı yada türbanlı ama süslüman) yutturmacasıyla türkiye'yi afyonlaştırıp orta doğu’daki melanetlerini sürdürecekti ve ilk büyük deccal cengiz han’a boyun eğen, sümük salya ağlayan, cafer imam gibi dik durmama fetvaları alacaktı.

  abd’ye tüyüp giden cemaatin önderi 18 şubat 2013'de atantic dergisi’ne beyanat veriyordu. gezi olaylarının en yoğun gününde. “kur’an yahudileri lanetlememiştir” diye. peki bu atlantic ne ola? yahudilerin abd’deki yayın organlarından biri ve yinon planı’nı ilk haritasını yayınlayanlardan şöyle :2008 yılında the atlantic, 2006'da amerikan ordusunun yayın organı armed forces journal, yinon planına uyan bir ortadoğu haritası yayınlamıştı. atlantic bunu yeniden yayınlıyordu. haritada lübnan, mısır, suriye, iran, türkiye, somali ve pakistan parçalara ayrılmış gösteriliyordu. işte bu dergiye ulvi makamların adamı diye yutturulan modern cibali baba beyanat veriyordu.

  o tarihlerde şerefli türk subayları, o aşağılık dergide yayınlanan haritayı italya’nın nato karargahında görüp tepki göstererek toplantıyı terk ediyordu. işte o haritaya yayınlayan atlatic’e pansilvanyalı molla röportaj verdi. yahudi jamie tarabay tarafından yapılan özel mülakat zaman gazetesi’nin amerika baskısında da yayınlandı. the atlantic dergisi'nde gülen’in antisemitizm ve yahudiler ile ilgili görüşleri öne çıkarılarak yer verildi. the atlantic’in, “anti-semitik” olup olmadığı şeklindeki sorusu üzerine gülen, daha önce kur’an ayetlerini yanlış anladığını söyleyerek sonradan yahudilere dair bakışının değiştiğini itiraf etti: “daha önce kur’an ayetlerini yanlış anlamışım sonradan yahudilere dair bakışım değişti” diyen gülen şu ifadeleri kullandı: “kemali samimiyetle itiraf etmek lazım ki ayet ve hadisleri yanlış anlamış ve yaptığım izahlarda yanılmış, olabilirim. şunu anladım ve daha sonra belirttim ki kur’an’da veya sünnette yer alan eleştiri ve lanetlemeler belli bir inanca bağlı insanlara değil herhangi bir insanda olacak karakteristiğe yapılıyor. “

  yazımı bitirirken bop, israil’in yinon planı dahilinde islam dünyasında etnik-din ve ırk ve din üzerinden bölünmeleri hedefliyor. bu planı sovyet sonrası nato sonradan üstlenecek ve israil-nato planı olarak uygulanacaktı. peki 13 milyon müslümanı katleden bu plan hedefinin çoğunu yapıp türkiye’nin güneyine dayandı mı dayanmadı mı?

  bu hadise süfyan ve büyük deccal sonrası ana deccal yahudi’nin kanlı son planıdır. ve bu mehdiyet-mesihiyet güçleri tarafından yok edilecektir. nasıl mı? o meşiet-i ilahiyeye bakar. ikincisi bizim vazifemizi yapmamıza. israiliyat gibi rivayata dalanlara ithaf olunur. mecazi ve işari ve perdeli gaybi ihbarlar iyi okunmalı. çoluk çocuk işi değil. gaybi haberler bize hakikati gösteriyor ve gayretimizi istiyor. eğer ulus devletler bu güce karşı koyamaz ise yok olmaya muktedirler. çünkü 2020 ve sonrası felaketler çağı olacaktır...
490 entry daha