şükela:  tümü | bugün
24 entry daha
  • 19. yüzyılda gerçekleştirilen anarşist eylemlerde ciddi anlamda rol alan, bugün bir çok çevre tarafından anarşizmin peygamberi olarak kabul edilen, eylem adamı. 30 mayıs 1814'te rusyada doğmuştur. soylu bir aileden yetişmiş, genç yaşlarında orduya katılmış ancak kısa bir süre sonra ordudan ayrılmış ve kitaplar arasına gömülmüştür. rusyada sakin bir şekilde geçen bir kaç yılın ardından, eğitimi için berline gelmiş; buradayken yayınladığı bir yazı nedeniyle, çarlık rejiminden kaçmak zorunda kalmıştır. rusyadan parise geçen bakunin burada henzen, proudhon ve daha sonraları çok derin fikir ayrılıklarına düşeceği marxla tanışmıştır. 1848 yılında pariste çıkan ayaklanmada çatışmalara katılmış daha sonrada doğu avrupada gerçekleşebilecek bir devrimi örgütleyebilmek için frasadan ayrılmıştır. fransadan ayrılışından çok geçmeden tekrar tutuklanır ve avusturyada bir süre tutuklu kaldıktan sonra rusyaya gönderilir. burada altı yıl boyunca hapis yatar. altı yılın sonunda sağlığı bozulan bakunin, hapisten çıkartılır ve sibiryaya sürgüne gönderilir, ne var ki kısa süre içinde sibiryadan kaçar ve önce japonyaya, sonra amerikaya oradan da ingiltereye geçer ve avrupaya geri döner. bir süre avrupada gezen bakunin italyaya yerleşir ve burada anarşist eylemler yapmak için örgütler kurmaya başlar.
    ünlü düşünür 1868 yılında yapılan birinci enternasyonele katılır ve burada sosyal demokrat ittifakını kurar. kurduğu bu ittifakın enternasyonalin geleceğini şekillendireceğini düşünse de marxla tutuştuğu anlaşmazlık nedeniyle enternasyonelden ayrılmak zorunda kalır ve avrupa solunda bugünlere kadar uzanacak bir bölünme sürecini başlatır.
    ömrünün geri kalan yıllarını yoksul bir hayat içinde geçiren bakunin 1876 yılında ölür.

    dönemindeki bir çok anarşist düşünürden farklı olarak bakunin görüşlerini tam olarak şekillendirememiş, bir çok yazısını yarım bırakmıştır. bir tarafta sınırsız özgürlüğe ve bireye dayanan bir ütopya peşinde koşarken diğer tarafta çok katı anarşist örgütler kurması ve bütün komutayı kendi elinde tutmak istemesi bir çelişki oluşturur. -avrupanın entel dantel camiasında- ünlü deyişi mülkiyet hısızlıktır'ı tam olarak temellendiremeden, ilgi çekmek amacıyla yazdığı söylenir. fikirlerinde bazı çelişkiler bulunsa da, yaşadığı yıllarda karizması binlerce insanı gizli örgütlerin çatısı altında toplamaya yetmiştir. anarşist ütopyaya ulaşılması için kanlı bir devrim olması gerektiğini söyleyen bakunin, bu devrime giden yolda çok sayıda masum insanın öldürülmesinin de gerekli olabileceğini söyler. anarşizme giden yolda yapılacak eylemler için çizdiği yol bugünkü terörist yöntemlerle paralellik gösterir. anarşist düşünceye fikren çok büyük katkılar yapamamış olsa da yöntemsel olarak başlattığı hareketin etkileri ikinci dünya savaşı sonrası avrupasında ortaya çıkan anarşist öğrenci hareketlerini derinden etkilemiştir.
73 entry daha