şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
 • food neophobia-yeni besin korkusu, bilinmeyen besinleri yemenin reddi olarak tanımlanır (1). aynı zamanda, yeni besinlere maruz kalındığında endişe ve isteksizlik yaşama eğilimini ifade eder (2). evrimsel bir bakış açısına göre ise, insanların bilinmeyen yiyecekleri denemekte dikkatli olmalarıdır, çünkü bu yiyeceklerin zehirli ya da başka şekilde zararlı olup olmadıkları insanlar tarafından bilinmemektedir (3). her ne kadar evrimsel olarak faydalı olsa da, gıda güvenliğinin güvence altına alındığı modern bir toplumda, yeni besin korkusuna sahip bireyler yeni besinleri denemekten kaçınıp beslenme çeşitliliği olmadığından besin seçimlerini olumsuz yönde etkileyebilir (4). bu sebeple de potansiyel yararlı besinlerden tam olarak yararlanamamaya yol açabilmektedir (5).
  hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülen yeni besin korkusunun seviyesi yaş, eğitim, kentleşme derecesi, gelir ve kültür, yiyecek tecrübesi ile değişmektedir (6). artan besin çeşitliliğine maruz kalmanın yeni besin korkusu düzeyini azalttığı belirtilmektedir (7). çocuklarda az miktarda yabancı besinler için düzenli ve tekrarlanan önerilerin, maruz kalınan besinlerin hem beğenilerini hem de tüketimini arttırdığını göstermiştir. besinlerin çocuklarca kabul edilmeden önce 10 ya da daha fazla kez önerilmesi gerekebilir (8).
  yeni besin korkusunun farklı yönlerini ve yabancı besinleri denemeye istekliliğini ölçen çeşitli araçlar mevcuttur. araçlardan biri, pliner ve hobden tarafından geliştirilen besin neofobi ölçeğidir (fns) (9).
  1. giordano s, clodoveo ml, gennaro bd, corbo f (2018) factors determining neophobia and neophilia with regard to new technologies applied to the food sector: a systematic review, ınternational journal of gastronomy and food science, 11, 1–19.
  2.elkins a, zickgraf hf (2018) picky eating and food neophobia: resemblance and agreement in parent/young adult dyads, appetite, 126, 36-42.
  3.fenko a, leufkens jm, hoof jjv (2015) new product, familiar taste: effects of slogans on cognitive and affective responses to an unknown food product among food neophobics and neophilics, food quality and preference, 39, 268–276.
  4.laureati m, bertoli s, bergamaschi v, leone a, lewandowski l, giussani b, battezzati a, pagliarini e (2015) food neophobia and liking for fruits and vegetables are not related to ıtalian children’s overweight, food quality and preference, 40, 125–131.
  5.ceylan v, akar şahingöz s (2019) yetişkin bireylerde gıda neofobi düzeyinin belirlenmesi, journal of tourism and gastronomy studies, 7, 2, 772-784.
  6. jaeger sr, rasmussen ma, prescott j (2017) relationships between food neophobia and food intake and preferences: findings from a sample of new zealand adults, appetite, 116, 410-422.
  7. siegrist m, hartmann c, keller c (2013) antecedents of food neophobia and its association with eating behavior and food choices, food quality and preference, 30, 293–298.
  8.quick v, lipsky lm, laffel lmb, mehta sn, quinn h, nansel tr (2014) relationships of neophobia and pickiness with dietary variety, dietary quality and diabetes management adherence in youth with type 1 diabetes, eur j clin nutr. 68, 1, 131–136.
  9.damsbo-svendsen m, frøst mb, olsen a (2017) a review of instruments developed to measure food neophobia, appetite, 113, 358-367.
1 entry daha
hesabın var mı? giriş yap