şükela:  tümü | bugün
2 entry daha
 • osmanlı imparatorluğu'nda " gerdek gecesi " için alınan vergi.

  arûs, gelin demektir. yani gelin vergisi de diyebiliriz buna. osmanlı kayıtlarında resm-i arûs, gerdek resmi gibi ifadelerle de tanımlanmıştır.

  şimdi diyeceksiniz ki;

  " passenger28 dikkat çeksin diye buna gerdek vergisi diyor. bu aslında bildiğin düğün vergisi! "

  hayır hocam. osmanlılarda zaten nikah vergisi bulunmaktaydı. nikahı kıyan ve resmî belgeye işleyen kadılar, o an vergiyi de tahsil ederlerdi.

  arûs resmi ise tamamen feodal mantıkla alınan bir vergidir.
  çünkü bu vergiyi alan devletin kendisi değil timar sahibi olan kişi idi.(bkz: timarlı sipahiler)

  yani bu kişi, " bu topraklar benim hakkım. o sebeple bu topraklarda gerdeğe girecek kişi bana gerdek hakkı vermelidir! " demekteydi. bu vergi osmanlı'nın ilk dönemlerinde yoktur. osmanlı bunu fethettiği avrupa topraklarından öğrenip uygulamıştır. orta çağ feodal avrupasında " ilk gece hakkı " denilen " formariagge " adlı verginin osmanlı'daki hâlidir arûs resmi.

  verginin miktarı da kanunnâmelerde şu şekilde belirtilmiştir:

  müslüman bakire kız için: altmış akçe

  dul kadın için: otuz akçe

  gayr-i müslim bakire kız için: 45 akçe

  gayr-i müslim dul kadın için: 20 akçe

  bu vergiler sancaktan sancağa ufak farklılıklar göstermekle birlikte başka faktörlerde de vergi miktarı artmış yahut azalmıştır.

  meselâ;

  hâtunun babası zengin ise 100 akçeye kadar çıkan bu vergi, kızın ailesi çok yoksul ise göstermelik bir iki akçeye kadar düşmekteydi.

  fatih kanunnâmesi'nden şöyle bir alıntı:

  " ... ve gerdek değerü âlâsı altmış, evsât'ül - hâl olursa kırk yâhut otuz, fakir olsa yiğirmi yâhut on akçe alına... "

  ( evsât'ül hâl, orta halli demektir. )

  tabii yukarıda devletin aldığı vergi değildir dedim ama eğer evlenecek hâtunun babası sipahi yahut beylerbeyi vs. ise bu vergi doğrudan devlet hazinesine aktarılmıştır.

  3 kasım 1839'da ilan edilen gülhane hatt-ı hümâyunu nâm-ı diğer tanzimat fermanı ile birlikte bu vergi kaldırılmış, kadıların nikâh için aldıkları vergi " izinnâme harcı " ismiyle varlığına devam etmiştir.
2 entry daha
hesabın var mı? giriş yap