şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
  • e nedenini izah edeyim. yalnız ilkin söyleyeyim, yarı laz kökenliyim.

    birçok benzer konuda olduğu gibi, bir değere sonradan dahil olanlar, zorla benimsetilenler, o değerleri herkesten, hatta o değerleri inşa eden veya ilk kez sahiplenen topluluklardan dahi daha çok içselleştirerek muhafaza etme dürtüsü edinirler. bunun nedeni, geçmişteki travmatik empozisyonun kültürde oluşturduğu ters tepkili bir koruma güdüsüdür.

    tarihleri boyunca farklı hristiyan mezheplerine angaje olan pontus * ve laz * gibi doğu karadeniz'in otokton sayılabilecek halkları, malum fethin * akabinde gerçekleşen islamlaştırma politikaları sonucunda peyderpey müslüman hale getirilerek bu değerleri benimsemişler ve yıllardır müslüman olan türklerden bile daha koyu renkte bir muhafazakarlık gömleği giymişlerdir.

    bugün bir kuşak öncesindeki dedeleri dahi romeika * konuşan, birkaç yüzyıl önce hristiyan ibadetleri gerçekleştiren, bizzat şahit olduğum şekilde hâlâ hristiyan adetlerini farkında olmadan yaşamaya devam eden köylerden çıkan trabzonlu siyasetçilerin veya günümüzde hâlâ lazca konuşabilmekte olan rizeli oligarkların türkiye'yi yönetmelerinin nedeni, müslümanlığı ve milliyetçiliği büyük bir dayatmayla kavramış olmaları dolayısıyla türklerden bile daha kuvvetli bir şekilde özümsemeleri ve buna istinaden, cehalet içerisinde yüzen bir topluma daha güçlü bir hamasetle pazarlayabiliyor olmalarıdır.

    bu denklemi, zamanında türklerin araplar tarafından uğradığı talkan ve curcan katliamlarıyla * kuteybe gibi panislamist araplarca islam'ı kabul etmeye zorlanmaları ve bu yüzden islam korumacılığını, islam'ın kurucusu olan sami araplarından bile teslim alarak yüzlerce yıldır yeşil sancağı taşımaları olgusuna benzetebilirsiniz.
212 entry daha