29 entry daha
  • kabaca tanımlamak gerekirse yozlaşmış demokrasi .

    nüfus artış süratinin bir ülkenin eğitim seviyesi ve entelektüel birikimini aşmasıyla ortaya çıkan bu yönetim şeklinde kabaca cahil ve eğitimsiz kitlelerin azınlıkta kalan eğitimlilerin yetkilerini tehdit ve korkutma gibi yöntemlerle ifa etmesine engel olması esastır. oklokrasi, polybios'un istoriai'de poleis çağı olarak belirttiği antik yunan'daki örnekler üzerinden anlattığı bir devinimsel döngü sonucu ortaya çıkar. buna göre; monarşi egemeni güçle zehirleyip çirkinleştirir ve ortaya tiranizm'in çıkmasına yol açar. tiranlara ise toplumun en güçlü ve zenginleri isyan bayrağını açar ve tüm kesimlerden destek görerek idareyi ele alıp aristokratik yönetim'e start verir. aristokratlar da zaman içerisinde kendi içerisinde elenir ve içlerindeki en zenginler yönetimi ele alınca ortaya oligarşi çıkar. gücün çok kısıtlı bir kesimin elinde toplanmasına isyan eden kitleler demokratik cumhuriyet'i oluşturur ve bu demokratik yapı da zaman içerisinde eğitimsizlik ve niteliksizlik sebebiyle oklokrasi'ye evrimleşir.

    linç kültürü, dezenformasyon üzerinden kültürel, dinî ve sosyal mühendislik ve irili ufaklı yolsuzluk girişimleri oklokrasi'nin olmazsa olmaz ögeleridir.

    aslında temel mesele, erkin halkın eline geçmesiyle ve halkın içerisinde bilgisi olmadan fikri olan kişi sayısının bilgisi olup yetkisi olan kişi sayısını aşmasıyla ortaya çıkan ve kendiliğinden oluşan bu yönetim şeklinin, toplumsal yozlaşmanın önünün alınmasını da engellediğinden belli bir süre sonra popüler ve ucuz söylemlerin büyük rağbet gördüğü bir toplumsal histeri haline evrilmesidir. gücün sıklıkla bu söylemleri icra eden karizmatik ve manipülatif bir liderin ve onun etrafındaki birkaç güçlü figürün etrafında toplandığı bir diktatörlük de oklokrasi'nin tarih boyunca en bilindik ve en sık karşımıza çıkan sonucu olagelmiştir.
45 entry daha
hesabın var mı? giriş yap