1 entry daha
  • science dergisinde taze yayınlanmış bir araştırmanın ortaya koyduğu bulgulara bakılacak olursa, mozambik başta olmak kaydıyla afrika'nın belirli bölgelerinde fillerin evrimsel gelişimlerini bozmuş ve fildişisiz fillerin üremesine yol açmış vahşet.

    asırlardır devam eden ve fildişi avcılığı denilen bu vahşi kepazelik sonucunda, eskiden çok nadir gözlemlenen genetik bir mutasyon istisnası olarak değerlendirilen bu durumun özellikle mozambik'in gorongosa doğa parkı alanında yaşayan fillerin içerisinde sayıları çok artmaya başlayan fildişisiz fillerin, bu kadar sayıca fazla ve görünür hale gelmelerindeki en temel sebeplerden birisinin bölgede yirmi sene süren mozambik iç savaşı esnasında savaşın maliyetini karşılayabilmek gayesiyle savaşın tüm taraflarının fildişi satışı yapması ve bunun için de dişleri olan filleri öldürerek sayıları normalde çok az olması gereken dişsiz fillere dokunmaması olduğu belirtiliyor.

    princeton university ekoloji bölümü öğetim görevlisi ve söz konusu çalışmanın otörlerinden robert pringle ise durumun vehametini çok güzel özetlemiş. tehlikenin geldiği boyutu artık rakamların da ötesinde insanoğlunun doğadaki hayvanların anatomisini evrimleştirebilecek noktaya gelmiş bir gözü karalığa sahip olması şeklinde yorumlayan pringle, bilhassa dişi fillerin dişlerinin olmaması meselesinin eskiden bir anomali olarak bilim dünyasının dikkatini çekerken artık çok acı bir biçimde insan eliyle gorongosa'daki norm halini aldığını ifade etmekten de geri kalmamış.

    efendi ol küfürsüz yaz diyoruz; tamam ama bu nedir? bu ne kepazelik, bu ne vahşilik, bu ne acımasızlıktır! ticaretiniz, kârınız, kazancınız batsın!
hesabın var mı? giriş yap