şükela:  tümü | bugün sorunsallar (1)
2283 entry daha
 • demokrasi
  aristokrasi
  otokrasi
  teokrasi
  meritokrasi
  plütokrasi
  teknokrasi
  etokrasi
  bürokrasi

  yukarıdaki kelimelerin hepsi iki kelimenin birleşimi ile oluşmuş kelimelerdir.

  kratos yunan mitolojisinde gücü temsil eden tanrıdır. yunancaya güç anlamında kullanılan -kratia eki olarak geçmiştir. bu ek fransızcaya -cratie, ingilizceye -cracy olarak yerleşmiş; türkçeye de -krasi olarak çevrilmiştir.

  önüne gelen kelime ile birlikte gücün kim tarafından yönetildiği yani iktidarın kimde olduğu anlamı taşıyor.

  demos: insan, halk - demokrasi: halk gücü, halk iktidarı.
  aristo: en iyi, seçkin, soylu - aristokrasi: soyluların gücü, soylular iktidarı.
  oto: kendi, tek - otokrasi: tek bir bireyin iktidarı.
  theos: tanrı - teokrasi: tanrıdan güç alan, dinsel yönetime dayalı iktidar.
  meritum: yeterli, yetenek - meritokrasi: nitelikli kişilerin iktidarı, liyakata dayalı iktidar.
  pluto: zenginlik - plütokrasi: varlıklıların, zenginlerin iktidarı.
  tekno: teknik - teknokrasi: bilim adamı, mühendis, teknolojist iktidarı.
  eto, etik: ahlak - etokrasi: ahlak kurallarına dayalı iktidar.
  büro: devlet dairesi - bürokrasi: devlet kademelerinin, devlet memurlarının gücü.

  ekleme: cokuzaktangecenbirgemi bilgilendirdi.

  kakistos: en kötü, yetersiz - kakistokrasi: en niteliksiz, en yetersiz kişilerin iktidarı.
625 entry daha
hesabın var mı? giriş yap