şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
 • eski yunancada sozcuk anlami dipsiz u¢urum olan kelime.. "haos" olarak telafuz edilir..

  yunan mitolojisinde yeralti dunyasinin efendisi olan ilk tanrinin da adidir aynı zamanda..

  ilk ¢ag felsefesinin kozmoloji anlayi$inda ise, evrende duzenlilik egemen olmadan onceki u¢suz bucaksiz bo$luk, bi¢imsizlik, ya da karma$a durumuna gonderme yapar..
  eski yunancada duzen, uyumlu birlik anlamina gelen kosmosun, ozellikle empedokles eliyle, "duzen olarak evren" bi¢iminde evrenle ozde$le$tirilmesiyle, onun kar$isinda da duzenin, uyumun kar$iti olarak khaos konmu$tur.. empedokles i¢in khaos birle$tirici bir gu¢ olan erosla birlikte evrenin yaratili$ini a¢iklayan iki gu¢ten biridir.. herakleitosun bir adim daha ileri giderek kosmosu nomosla ozde$le$tirip "doga yasasi" anlayi$ini ba$latmasiyla khaos yasaya da kar$it olmu$tur.. boylelikle khaosun** kargasaya, anla$ilamayan, denetlenemeyen, kestirilemeyen durumuna denk du$en ¢agda$ kullaniminin, kosmosun khaos kar$isindaki zaferini oven kozmogoni soylenlerinde temellendigi soylenebilir.. kutsal kitaptaki yaratili$ oykusu bunun iyi bir ornegidir..
  dogu felsefesinde de khaos* bu anlamiyla yasanin kar$iti olarak ele alinir (bkz: adharma)..

  khaosun bu yasasizlik baglamindan yola ¢ikilarak modern zamanlarda olu$turulmu$ bir anlam ¢er¢evesi i¢in (bkz: anarsi)
82 entry daha