şükela:  tümü | bugün
6 entry daha
  • en bilinen imgeleri göz alabildigine uzanan uçsuz bucaksız manzaralara gizlenmi$ detaylar, günlük ya$amdan alnımı$ ve bilinçaltından gelen bi yaratıcılıkla kurgulanmı$ düzenekler, yarı insan yarı hayvan canavarlar (buna ileri görü$lülükte denebilir kanımca), yaratıklar ve $eytanlardır. kimse aslında anlam verememi$tir bu akli dengesi bozuk amcamın niye böyle $eyleri resmettigine ama kendinden sonra gelen yeni yetmeleri de detayları ve simgesel yakla$ımlarıyla derinden etkilemi$, sarsmı$, e$$ekten dü$mü$ten beter etmi$tir. (bkz: helal olsun)
52 entry daha