şükela:  tümü | bugün
34 entry daha
 • bildiğim en karizmatik sözcüklerden birisi, anlatıvereyim :
  yunanca transform sözcüğü ile aynı kökten gelir. "aktarım" anlamına gelir ki kastedilen şey imgelem yoluyla düşüncenin karşıdakine aktarılmasıdır. antikite filozoflarının düşüncelerini ifade etmek için sıkça başvurduğu bir yöntemdir ki batı felsefesinin ilerlemesi(ilerleme belki de yanlış kelime) bazı temel metaforların oluşturulması ve bu metaforların eleştirilmesi üzerinden gerçekleşmiştir. platon’un devlet’inde yedinci kitaptaki sokrates’in mağara metaforu , aristoteles’in yaprak metaforu,descartes’ın güneş metaforu bu tür metaforlara birer örnektir. metafor eleştirilerine örnek olarak nietzsche’nin yaprak metaforuna, derrida’nın güneş metaforuna getirdiği eleştiriler verilebilir. postmodernistler ise metafor kavramını ayrıca ele almışlardır. dilin antihümanist yorumlanması ve sassuerre’ün dil kuramının eleştirisi sonucu dilin saydam bir yapı olmadığı ve bir kelime herkes için aynı şeyi ifade etmeyeceği anlaşılması üzerine kelimeler üzerinden yapılan anlam aktarımının sağlıksız olacağını iddia etmişlerdir. yapısökümcülerin bir diğer eleştirisi ise metafordaki kullanılan objelerin anlatılmak istenen fikirden ontolojik olarak ayrık olacağı ve onları temsil yetisi taşımadığı yönündedir.doğuda ise klasik kelam,fıkıh ve hikmet ilimlerinde metafor karşılığı olarak emsal ve kıssalara başvurulur.ama bu kavramlar metaforların birebir karşılığı değildir.doğu halkları kıssa ile anlamaya yatkın olduğu için bu imgelemi eleştirme gereği duymamışlardır pek.belağat ilminden özetleyecek olursam doğu düşünürleri "emsal üzerine münakaşa edilmez,o fehme(anlayış) takrib etmek(yakınlaştırmak) için kurulu bir hikayedir.ne olduğuna değil ne dediğine bakılmalıdır,emsalde boğulup mevzu dışına taşılmamalıdır" demişlerdir. bilhassa iran edebiyatındaki akıldan uzak kıssaları bu açıdan ele almak gerekir.

  he bir de kundera amcamız "metaforlar tehlikelidir. aşk bir metaforla başlar. şöyle ki, aşk bir kadının şiirsel hafızamıza ilk kelimesini girdiği noktada başlar"der. sıradışıdır.
  bir de meraklısına kaynak vereyim:
  bellek metaforları zihinle ilgili fikirlerin tarihi(douwe draaisma)
  göstergebilim (pierre guiraud)
  metaforlar hayat, anlam ve dil (george lakoff)
  kitap-lık sayı: 65 dosya: metafor
79 entry daha