şükela:  tümü | bugün
54 entry daha
 • rivayete göre gerçek ismi haydar olan pir sultan abdal, küçük yaşta koyunları dağda otlatırken bir kayaya dayanıp uykuya daldığında bir ihtiyar görür. rüyasında ihtiyarın teki kendisine sırasıyla bir testi su ve elma verir. önce testiden suyu içip sonra da elmayı yer haydar. daha sonra ihtiyarın avucunun içindeki pırıl pırıl yeşil lekeyi farkeder. hemen çakar elbette karşındakinin hacı bektaş veli olduğunu. sarılır elini öper. hacı bektaş veli de minik haydar'a pir sultan abdal ismini verir ayrıca "sözüne söz söylenmeye! sazına saz çalınmaya!" gibi beylik bless büyüleri de atar üstüne. küçük haydar uyanınca köye gider büyüklere rüyasını anlatır. köylüler de eline bir saz verir. pir başlar tellere vurmaya.

  arzuladım size geldim
  hünkâr hacı bektaş veli
  eşiğine yüzüm sürdüm
  hünkâr hacı bektaş veli

  pir elinden dolu içtim
  doğdum elinize düştüm
  ak cenneti gördüm geçtim
  hünkâr hacı bektaş veli

  güvercin donunda duran
  cümle eksikler bitiren
  beş taşı şahit getiren
  hünkâr hacı bektaş veli

  kırk budak’ta şem’a yanar
  dolusun içenler kanar
  âşıkların semâ döner
  hünkâr hacı bektaş veli

  bahçende gördüm gülünü
  erenler sürsün demini
  imam rıza’nın torunu
  hünkâr hacı bektaş veli

  balım sultan er köçeği
  keser kılına bıçağı
  cümle erenler gerçeği
  hünkâr hacı bektaş veli

  pir sultan’ım gerçek veli
  erenlerden çekmem eli
  on iki imam’ın yolu
  hünkâr hacı bektaş veli

  gel zaman git zaman dergahını kurar. öğrencilerinden birisi de hızır ismindedir. bir gün pirine kendisine icazet vermesini ve devlet katına çıkmak istediğini söyler. pir sultan ise eğer ona icazet verirse gelip kendisini asacağını söyler. hızır üzülür, kızarır, bozarır, yeminler eder sonunda icazeti kapar. yıllar geçer hızır aldığı icazet ile sivas'a vali olarak atamıştır.
  dönem de kıllı dönem. osmanlı, şah ismail'in yanında duran türkmen alevilerini ezmeye başlamıştır. neyse.
  bu hızır'ın iki kadısı varmış. birisi ak kadı diğeri de sarı kadı. bu şerefsiz papikçiler rüşvet, adam kayırma, uyuşturucu ve beyaz kadın ticareti gibi her işi kovalarlarmış. geceleri de torba tutarlarmış.

  pir sultan da iki köpeğine kara kadı ve sarı kadı isimleri vermiş. pir sultan'ı sevmeyenlerden birisi de gidip bunu hemen kadılara yetiştirmiş. tak getirmişler makama. "la napıyon sen?" demişler. pir sultan da "olum siz götün önde gideni değil misiniz? bunu bilmeyen mi var liboşlar?" demiş. üstüne de "benim köpeklerim yine sizden iyidir haram lokma yemez onlar" diye eklemiş. kadılar da "hadi bea olur mu öyle şey" demiş. pir sultan da bir kaba haram bir kaba da helal yemek koydurup. taa ordan köpeklerini çağırmış. keratalar da patileri kadılık makamının mermerlerinde tıkırı tıkkırıkı sesler çıkarıp koşup gelmiş. kapları şöyle bir koklamışlar ve haram kabı bırakıp helale yönelmişler.

  işte bu noktada olay soğumadan pir sultan yine vurmuş sazın teline:

  koca başlı koca kadı
  sende hiç din iman var mı
  haramı helâli yedi
  sende hiç din iman var mı

  fetva verir yalan yulan
  domuz gibi dağı dolan
  sırtına vururum palan
  senin gibi hayvan var mı

  iman eder amel etmez
  hakk’ın buyruğuna gitmez
  kadılar yaş yere yatmaz
  hiç böyle kör şeytan var mı

  pir sultan’ım zatlarımız
  gerçektir şöhretlerimiz
  haram yemez itlerimiz
  bu sözümde yalan var mı

  kadılar da bunu duyunca iyice ezilmişlet. pir de mekandan ayrılmış.

  hani dedim ya zaman kötü. osmanlı ile safeviler kapışıyor. anadolu'nun çoğunluğunu oluşturan türkmen alevileri de genelde şah ismail'in yanında. statükonun savunucusu, neredne geldiğini unutan hızır hınzırı ise devlet yalakası yapısı ile müftü'den "şiirlerde bundan sonra şah ismail adı geçmeye!" şeklinde bir fetva alır. pir bu fetvayı duymuş. yüreğine bir sıkıntı düşmüş. almış sazı eline:

  fetva vermiş koca başlı kör müftü
  şah diyenin dilin keseyim deyü
  satır yaptırmış allah’ın laneti
  ali’yi seveni keseyim deyü

  şer kulların örükünü uzatmış
  müminlerin baharını güz etmiş
  on ikiler bir arada söz etmiş
  âşıkların yayın yasayım deyü

  hakk’ı seven âşık geçmez mi candan
  korkarım allah’tan korkum yok senden
  ferman almış hıdır paşa sultan’dan
  pir sultan abdal’ı asayım deyü

  hızır paşa bunu da duymuş haliyle. pir sultan'ı makamına getirmiş. geldiğinde bir yalakalıklar, bir şirinlikler, ayağa kalkmalar, kanepe ikram etmeler, ilk kapağı ona vermeler falan. tabii pir hiç birisine elini dokundurmamış. paşa sorunca da pir ayarlı ve atarlı cevaplar vermiş üzerine de kadı olayını anlatmış. hızır'a da ağır girmiş. hızır da sinirlenmiş pir'i hapse attırmış. bir süre sonra ğişman olmuş. getirtmiş pir'i huzuruna. eğer içinde şah geçmeyen üç şiir söylerde kendisini affedeceğini, zamanında çok ekmeğini yediğinden falan bahsetmiş.

  pir sultan da "tamam lan!" demiş ve vurmuş sazın teline:

  hızır paşa bizi berdâr etmeden
  açılın kapılar şah’a gidelim
  siyaset günleri gelip yetmeden
  açılın kapılar şah’a gidelim ,

  gönül çıkmak ister şah’ın köşküne
  can boyanmak ister ali müşküne
  pirim ali on’ki imam aşkına
  açılın kapılar şah’a gidelim

  her nereye gitsem yolum dumandır
  bizi böyle kılan and ü amandır
  zincir boynum sıktı halim yamandır
  açılın kapılar şah’a gidelim

  yaz selleri gibi akar çağlarım
  hançer aldım ciğerciğim dağlarım
  garip kaldım şu arada ağlarım
  açılın kapılar şah’a gidelim

  ilgıt ılgıt eser seher yelleri
  yâre selâm eylen urum erleri
  bize peyik geldi şah bülbülleri
  açılın kapılar şah’a gidelim

  biz taze sevgidir yeni beğendim
  anam atam yoktur vere öğüdüm
  kıyman beyler kıyman ben genç yiğidim
  açılın kapılar şah’a gidelim

  pir sultan’ım eydür mürvetli şah’ım
  yaram baş verdi sızlar ciğergâhım
  arşa direk direk olmuştur ahım
  açılın kapılar şah’a gidelim

  hızır da kızmış. "piiiir piiir" demiş "sen yanlış havalardan çalıyorsun! dikkatli ol" demiş. pir sultan abdal hazretleri de hafifçe gülümseyip aynı şekilde iki bol şahlı daha yapmış ortaya. burada bir ara verip "heeyyy be senin yanında gandalf kimdir? fizban kimdir? aslan pirim, sultanım" demek istiyorum. çevredikler de böyle cesurca yaklaşımlara yabancı olduklarından hızır'a vermişler gazı vermişler gazı. "hızır paşam n'oldu? koca hızır bir kızılbaş'ı susturamıyor mu yani?" hızır da almış gazı. "tiz götürün şunu burdan yarın sabah da sallandırın!" diye buyurmuş.

  öteki gün hızır'ın adamları pir sultan abdal'ı asacakları yere götürürken pir eşi, dostu arkasından çok ağlamasın ağıt yakmasın diye bir türkü çığırmış.

  bize de banaz’da pir sultan derler
  bizi kem kişi de bellemesinler
  paşa huddamına tenbih eylesin
  kolum çekip elim bağlamasınlar

  hüseyn gazi binse gelse atına
  dayanılmaz çarh-ı felek zâtına
  benden selâm olsun ev külfetine
  çıkıp ele karşı ağlamasınlar

  ala gözlüm zülfün kelep eylesin
  döksün mah yüzüne nikap eylesin
  ali baba hak’tan dilek dilesin
  bizi dâr dibinde eğlemesinler

  eğer ali baba söze uyarsa
  ferman büyük yerden beyler kıyarsa
  ala gözlü yavrularım duyarsa
  al’ın çözüp kara bağlamasınlar

  surrum işlemedi kaddim büküldü
  beyaz vücudumun bendi söküldü
  önüm sıra kırklar şah’a çekildi
  daha beyler bizi dillemesinler

  pir sultan abdal’ım coşkun akarım
  akar akar dost yoluna bakarım
  pirim aldım seyrangâha çıkarım
  yıldızdağı seni yaylamasınlar

  pir sultan abdal tam asılcağı sırada hızını ve gazını alamayan hızır paşa yeni bir buyrukla gelmiş. "bu hain asılmadan önce herkes onu taşlaya" diye buyurmuş. herkes korkusundan taşları atmaya başlamış ama üzerinde 20. level bard büyüsü protection from stone büyüsü olan pir sultan'a taşlar isabet etmemekteymiş. pir sultan'ın kalabalık arasında bulunan can dostu, çocukluk arkadaşı ali baba da korkmuş ama taş atmaya gönlü el vermediğinden bir gül atmış çaktırmadan. işte o gül isabet etmiş pir sultan'a ve çok üzülmüş. son demesini ve bana göre de en acı en sitemkar olanını söylemiş pir sultan.

  şu kanlı zâlimin ettiği işler
  garip bülbül gibi zâreler beni
  yağmur gibi yağar başıma taşlar
  dostun bir fiskesi pareler beni

  dar günümde dost düşmanım bell’oldu
  on derdim var ise şimdi ell’oldu
  ecel fermanı boynuma takıldı
  gerek asa gerek vuralar beni

  pir sultan abdal’ım can göğe ağmaz
  hak’tan emrolmazsa rahmet yağmaz
  şu ellerin taşı hiç bana değmez
  ille dostun gülü yaralar beni

  hızır bunu da duyunca hemen ipin çekilmesini emretmiş. pir sultan hazretleri de ipin ucunda acı içinde iki titreyip sallanıp ruhunu teslim etmiş. herkes dağıldıtkan sonra ali baba acı içinde pirin ayaklarına sarılıp kanlı göz yaşları dökmüş.

  ancak, bir gün sonra gidenler görür ki ipin ucunda pirin bedeni değil sadece bir köpek sallanmaktadır.

  //aslında burada bir ara vermek istiyorum. bu hikayenin sabahattin eyüboğlu'nun derlemesinde köpek falan yok. ipin ucunda pir'in hırkası var ama asım bezirci bu köpek hikayesini de anlatmaktadır. ben köpekli hikayenin daha eğlenceli olduğuna inanarak eksik bölümleri de eyüboğlu'nun naifliğine bağlayarak devamına giriyorum.

  daha sonra zaten "ben hicaz yolunda gördüm", "hayır ben malatya taraflarında gördüm" diye söylentiler başlar. hızır da hemen askerlerini gönderir. pir'i kızılırmak taraflarında bir köprünün öteki ucunda görürler. pir sultan gürül gürül bir ses ile "eğil köprü eğil" der. köprü de pirin sözünü dinleyerek sulara gömülür. askerler korkup geri çekilir.

  pir sultan artık şah'ına kavuşmak dileği ile iran yoluna koyulur. bu arada işlenen büyük günahtan dolayı sivasta hiç bir ateş yanmamaktadır. yolda karşılaştığı birisinin sorması üzerine pir sultan abdal olduğunu söyler. o kişi de kendisinden sivas'ta ateşlerin tekrar yanması için nefes vermesini rica eder. pir sultan da nefesi verip eğer hızır yezidi gider de ölü köpeğin -affedersiniz- dübüründen üflerse ateşlerin tekrar yanacağı şeklinde bir tarif verir.

  sivas'a giden bu adam da duyduklarını hızır'a anlatır. hızır da ne yapsın el mahkum ölü köpeği getirtir. yüzünü hafif ekşiterek dübüre üfler. ölü köpek dile gelir ve "pir sultan!" diye bağırır. ikinci üfleyişte "can sultan!" sonuncusunda ise "yan sultan!" der. sivas'ta tüm ateşler tekrar yanmaya başlar.

  pir sultan da bu arada horasan'a varıp şah'ın makamına çıkmış. "hayırdır ne geldin anadolu sofusu?" diye sormuşlar. pir de başlamış söylemeye:

  zahir bâtın on’ki imam aşkına
  aman şah’ım mürüvvet deyü geldim
  pirim nazar eyle şu ben düşküne
  aman şah’ım mürüvvet deyü geldim

  bakmaz mısın cesedimin nârın
  elim ermez oldu cihan kârına
  yüzüm yerde geldim durdum darına
  aman şah’ım mürüvvet deyü geldim

  hacı bektaş oğlun günahkâr gördüm
  aradım isyanı özümde buldum
  yüzümün karasın elime aldım
  aman şah’ım mürüvvet deyü geldim

  erenler yolundan bir taş kaldırdım
  gönül bahçesinde gülün soldurdum
  bugün eksikliğim nefsi öldürdüm
  aman şah’ım mürüvvet deyü geldim

  pir sultan’ım eydür karşımda durma
  gidip münkirlere yol erkân kurma
  alnımın karasın yüzüme vurma
  aman şah’ım mürüvvet deyü geldim

  horasan'da da fazla kalmayan pir sultan abdal erdebil'e geçer ve orada ölüp, gömülür.
132 entry daha