şükela:  tümü | bugün
 • bu ak$am dü$ünürken farkettim bu durumu. dü$ündüm de; sabahları i$ime ba$lamadan önce ekseriyetle bir tost ile birlikte açık bir çay içiyorum. bazen canım çok sıkılınca a$ırı yağlı bir yiyecek olmasına kar$ın tost yerine poğaçayı da tercih edebiliyorum. kafamda bu tespiti gerçekle$tirdikten sonra bu yiyeceklerin bana aylık maliyetinin yıllara göre nasıl deği$tiğini görmek istedim. (ayda 24 gün i$e gittiğim ve 1 adet tost ve 1 çay satın aldığım varsayımıyla)

  örneğin 2009 yılını ele aldım:

  ocak: 36 tl
  $ubat: 36 tl
  mart: 36 tl
  nisan: 36 tl
  mayıs: 36 tl

  ne çayın ne tostun ne de poğaçanın fiyatı artıyor. hepsi sabit. (tost: 1 tl, çay: 50 kr, poğaça: 40 kr) gördüğünüz gibi böylesi bir tablo ortaya çıkıyor. ke$ke grafiksel olarak da gösterebilme imkanı olsaydı. ama biraz istatistik falandan anlayan ki$iler için hemen söyleyeyim; bu tablo dümdüz bir çizgiyi göstermektedir. tüik'in açıkladığı enflasyon rakamına inanmayanlara duyurulur. kaldı ki tüik son aylarda yıllık enflasyonun %6 civarında olduğunu iddia ediyor ki; bana kalırsa bu rakkam da piyasanın gerçeklerinin oldukça üzerinde.

  bu konuyu bir iktisatçı arkada$ımla az evvel konu$ma $ansım oldu.
  bana aynen $unları söyledi: iki nedenden fiyatlar aynı kalıyor olabilir;

  a) büyüme ve ona bağlı istihdam maaş artışları falan dengeliyor mu birbirini
  b) yoksa millette para yok, hiçbir $ey alamıyolar, talep dü$ük de ondan fiyatları yükseltemiyorlar mı?

  elbette arkada$ıma kendisinin demokrasiyi içine sindirememi$ ak parti'yi hazmedemeyen bir ulusalcı olduğunu söyledim ve bu art niyetli ve çirkin tutumundan dolayı sitem ettim. ak parti döneminde gerek batılı sermayenin, gerekse de arap sermayesinin ülkemize gelmek suretiyle yatırım yaptıklarını, piyasayı geni$lettiklerini ve böylece rekabetin ve istihdamın arttığını, bunun da fiyatların sabit kalmasını beraberinde getirdiğini vurguladım. ama o yine ak parti'nin i$gücünü ecnebilere pe$ke$ çektiğinden, ak parti'nin beni çay ve tosta mahkum ettiğinden dem vurdu. bense ak parti'nin hiçbirimizi aç bırakmadığını, milyonlarca insanımızın geceleri yatağa tok girdiklerini vurguladım.
  sonuç olarak $unu söylemeliyiz: eskiden hafta ba$ı ekmeğimizin suyumuzun fiyatı hoplayıp zıplardı. $imdi gördüğünüz gibi hepsi dondu kaldı. allah tüm ak parti yöneticilerimizden razi olsun.
29 entry daha