şükela:  tümü | bugün
9 entry daha
  • parti içindeki tamamlayıcı devrim yanlılarının ülke içinde yarattıkları beklenti havası, ayrıca bu olayın gerçekleşmesinde etkendir. roehm'un başını çektiği grup dev endüstri kuruluşlarının devletleştirileceği ikinci bir alman milli devrimini savunurken, hitler yanlıları italyan korporotizmini model almış ve devletleştirmenin bolşevizmin ta kendisi olduğunu söylemişlerdir.

    neticede roehm'ün ortadan kaldırılması ve teşkilatının ss'e dönüştürülmesiyle, parti içindeki taraftarları da büyük oranda sindirilmiş (dr.goebbels, gottfried feder), tamamlayıcı devrim fikri de partiden ve ülkeden kazınmıştır.

    kazınmıştır fakat alman sanayi ve ticaretinin hitler'in kukla milli burjuvası elinde göreceği muamele, ernst roehm'ün kamulaştırmasından çok da farklı değildir. ülke genelindeki tüm girişimler, özellikle ağır sanayi devletin savaş ekonomisine göre üretim planlamasına tabi tutulmuş, işçilerin iş değiştirmesi yasaklanmış, iş koşulları topyekün bir reformla iyileştirilmiş, devlet eliyle bir kukla alman işçi cephesi kurulmuş, patronların mevcudiyeti devletin maaşlı bekçiliğinden ileri götürülmemiştir ki zaten ülkedeki sivil her kurumu devlet kontrolündeki askeri disipliniyle ezen bir diktatörün, başlayacağı savaşı sürdürebilmek için elinde tutmaya zorunlu olduğu üretim kaynaklarını özel sektörün insafına terk etmesi mümkün değildir.
27 entry daha
hesabın var mı? giriş yap