şükela:  tümü | bugün
4 entry daha
  • baumgarten prolegomena'yı (önsözü) yani kitabı şu meşhur tanımla başlatır:

    "aesthetica (theoria liberalium artium, gnoseologia inferior, ars pulcre cogitandi, ars analogi rationis*,) est scientia cognitionis sentitiuae."

    "estetik (özgür sanatlar teorisi, aşağı bilgi kuramı, güzel bir şekilde/üzerine düşünme sanatı, aklın benzetim sanatı) hissî algının/kavrayışın bilimidir."

    burada özellikle "ars analogi rationis"in (örneğin bkz.) türkçesi için "akla benzer bir yeti bilimi" gibi bir karşılık gördüm, bu pek hoşuma gitmedi. zira yeti/sel anlamda bir yönlendirme yok. buradaki "ars analogi rationis"te aklın benzetiminin (analogi rationis) ilim/sanat halinden bahsediliyor. bunun sağlamasını, dil/gramer matematiğiyle şu şekilde yapabiliriz: aesthetica=ars x(genetivus) yani estetik=(bir şeyin) benzetim (analogi) sanatıdır, "analogi rationis" de (yani "bir şeyin" derken kast ettiğim) "aklın benzetiminin" olur, sonuna da ars'ı ekleyerek tamlamayı "tamamlarız".

    aklın yetilerinden biri "benzetim kurma"/analogia'dır. baumgarten'ın burada kast ettiği şey, aklın bu yetisinin ilimleşmiş halidir yani estetik'in kendisidir.
3 entry daha