şükela:  tümü | bugün
108 entry daha
 • 23 nisan 1920'deki açılışından iki gün önce, ankara'da millî meclisin açılacağını bütün ülkeye bildirmek maksadıyla kolordulara, tümen komutanlıklarına, bütün valilik ve belediye resiliklerine, bağımsız sancaklara ve müdafaa-i hukuk merkez heyetlerine, atatürk tarafından gönderilen telgraf şöyledir:

  ---nutuk'tan----

  - allah'ın lütfuyla nisan'ın 23'üncü cuma günü, cuma namazından sonra ankara'da büyük millet meclisi açılacaktır. vatanın istiklâli, yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati vazifeleri yapacak olan büyük millet meclisi'nin açılış günü cuma'ya rastlamakla, o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle hacı bayram veli cami-i şerifi'nde cuma namazı kılınarak kur'an'ın ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. namazdan sonra sakal-ı şerif ve sancak-ı şerif alınarak meclis'in toplanacağı yere gidilecektir. meclis'e girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. bu merasimde cami-i şerif'ten başlayarak meclis binasına kadar kolordu komutanlığı'nca askeri birliklerle özel tören düzeni alınacaktır.

  - açılış gününün kutsallığını belirtmek için bugünden başlayarak vilayet merkezinde vali beyefendi'nin düzenleyeceği şekilde hatim indirilmeye ve buhâri-i şerif okunmaya başlanacak ve hatm-i şerif'in son kısımları uğur getirsin diye cuma günü namazdan sonra meclis'in toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.

  - kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bugünden itibaren aynı şekilde hatm-i şerifler indirilmesine ve buhari-i şerif okunmasına başlanarak cuma günü ezandan önce minarelerde salâ verilecek, hutbe okunurken halifemiz, padişahımız, efendimiz hazretlerinin mübarek adları anılırken, padişah efendimizin yüce varlıklarının şanlı ülkesinin ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce hilafet ve saltanat makamı ile bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen millî mücâdele'nin önemini ve kutsallığını, milletin her bir ferdinin kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu büyük millet meclisi'nin vereceği vatanî görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir. daha sonra halife ve padişahımızın din ve devletimizin vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. bu dinî ve vatani merasim yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra, osmanlı vilayetlerinin her tarafından hükümet konağına gelinerek meclis'in açılmasından dolayı resmi tebrikler yapılacaktır. her hafta cuma namazından önce uygun şekilde mevlîd-i şerif okunacaktır.

  - bu bildirinin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her araca başvurulacak, hızla en uzak köylere, en küçük askerî birliklere, memleketin bütün teşkilat ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. ayrıca büyük levhalar hâlinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır.

  - yüce allah'tan tam bir başarıya ulaşmamız niyaz olunur.

  heyet-i temsîliye adına mustafa kemal

  ----nutuk'tan----

  görüldüğü gibi atatürk'ün ifadeleri bugün bilumum yüksek mahkeme reisini yerinden zıplatacak mahiyette. kurtuluş savaşı ve büyük millet meclisinin kuruluş maksadı olarak ifade edilen "yüce hilafet ve saltanat makamı ile bütün vatan topraklarının kurtuluşu " cümlesi dikkate değer. ne garip değil mi? bugün atatürk böyle bir konuşma yapsa partisinin kapatılması için başka delile gerek kalmazdı.
314 entry daha