şükela:  tümü | bugün
6 entry daha
 • bakunin'e göre, insanın evrim çizgisi, toplumsal yaşamda, hayvansal güdülerin kuvvetle sınırlandırıldığı ilkel aşamadan, ideal amaçların insanın kendi kendisini disiplin altına almasını sağladığı tinsel olgunlaşma aşamasına doğrudur.zorlayıcı, zorba devlet, özel mülkiyet, din hep ilkel aşamanın kurumlarıdır.ama insanlık gelişmiş, bu kurumların zamanı geçmiştir; dolayısı ile kaldırılmaları gerekir.

  görüldüğü gibi, burada bakunin, tarihi üretim teknolojisinde, üretim düzeninde meydana gelen gelişmelerin yolaçacağı aşamalar dizisi olarak güren bilimsel sosyalizmin materyalist tarih anlayışına, "tarihsel materyalizm" e karşılık, evrimin itici gücünü insan ahlakındaki gelişmelerde bularak, idealist bir düşünüş çizgisi tutturmuştur.

  bakunin, gerçek ahlakın, cezalandırma korkusu, ödüllendirilme umudu olmaksızın bizzat iyilik için davranmayı içerdiğini söyler.bu açıdan bakılınca, devletin bulunduğu bir toplumda böyle bir ahlak barınamaz.devlet, yönetici sınıfa hazır bir kudret vererek, onlarda gerçek olmayan, hayali bir üstünlük duygusu yaratmakta, böylece insanın doğasını bozmaktadır.yönetici sınıftan olan kimseler, bu üstünlük duygusu ile, diğerleri üzerinde, insanın bozulmamış doğasında bulunmayan zor kullanma yoluna başvurabilmektedirler.o halde, insanın gerçek doğasını bozan, tüm cebir ve baskıların kaynağı olan devlet ortadan kaldırılmalıdır.

  bakunin'e göre, demokratik düzende bile devlet, zengin bir elitin elinde kitleleri yanlış yöne götüren bir zorbadır.özel mülkiyet de öyle.o da devlet gibi, insanlığın ilkel dönemlerinin bir kalıntısıdır.özel mülkiyet, bazı sınıfların diğer sınıfları sömürme aracı ve onların üzerinde baskı ve zor araco olarak kullanılmaktadır.devlet gibi özel mülkiyet de kaldırılmalıdır.

  bunların yanı sıra kilise ve diğer zorba kurumlarda kaldırılmalıdır.din, insanın toplumu geliştirmeye yönelen ilgisini batıl inançlara saptırarak boşuboşuna harcamaktadır.

  bakunin, ahlak dışı bulduğu devlet düzenini yıkmak için, anarşist ihtilali ve şiddete başvurmayı öğütler.insanlığa en aykırı ve zalimce görülen yollar bile, devleti yıkmak gibi yüce bir amaca ulaşmak için kullanıldığında, kabul edilebilir.aslında devleti yıkan bir anarşisr ihtilalde, eski düzeni destekleyenlerin karşı koymalarından ve halkın ihtilal öncesi devirlerin zorbalıklara duğduğu kinden dolayı, bir miktar kan dökülmesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.

  bakunin'in özetlediği anarşist ihtilal, evrensel bir ihtilal olacak ve bundan sonra, evrensel bir anarşisr toplum kurulacaktır.

  devrim, bakunin'e göre, kitlelerin kendiliğinden hareketi olmalıdır.siyasal önderlerin ya da disiplinli askeri örgütlerin hareketi olmamalıdır.eğer böyle olursa, devrim sırasındaki siyasal ya da askeri üstünlük devrimden sonra bir örgütlü oligarşi biçimini alarak, kaçınılmaz olarak sınıf diktatörlüğüne yolaçacaktır.ki bu, bir kötünün yerine başka bir kötünün iktidar olmasıdır.

  devrimden sonra eski düzenin izleri silinecek, mal, mülk işçilere dağıtılacaktır.eski siyasal otoritenin bir başka biçimde canladırılmaması için, proletarya diktatörlüğü eğilimine karşı çıkmak gerekir.kollektivist anarşizmin amacı, devleti ele geçirmek değil, onu yok etmektir.

  devrimden sonra kurulacak yeni ekonomik düzende, gönüllü işbirliği ilkesine göre kurulan yeni kuruluşlar, üretim araçlarını bireylere ve derneklere verimli kullanmaları koşulu ile ücretsiz, ödünç olarak vereceklerdir.ekonomi dışında da işleri, tabandan üste, mahalli örgütünden uluslararası birliklere kadar örgütlenmiş, gönüllü katılmaya dayanan dernekler yöneteceklerdir.

  bakunin, yeni toplum örgütlenişinin ayrıntılarına, bilinçli olarak girmez.yalnızca, tanrı nın varlığı batıl inancı ve devletin bozucu, çürütücü baskısı kalkınca, tüm olgunluğu ile su yüzüne çıkacak olan insanın dayanışma güdüsünün, işleri en uygun biçimde yoluna koyacağına inandığını söyler.böylece yeni toplumu, "insanın dayanışma güdüsü" gibi psikolojik bir temele dayandırmış olur.

  (bkz: alaeddin şenel) ustaya saygılarımı sunmayı da bir borç bilirim...
91 entry daha