şükela:  tümü | bugün
30 entry daha
 • etil alkol ingilizce'de ethly alcohol, almanca'da athylalkohol, fransızca'da alcool diye anılan önemli bir organik bileşiktir. molekül formülü c2h5oh dır. etan'dan (c2h6) bir hidrojen'in çıkıp bir hidroksil grubunun bağlanmasıyla oluşur.

  saf etil alkol berrak, renksiz, karakteristik kokulu bir sıvıdır. 78,4 santigrat derecede kaynar, -114,5 santigrat derecede ise donar. sıcaklık ile hacim büyümesi doğru orantılı ve muntazam olduğu için, evlerde renklendirici içeren (boyar madde) halleriyle termometrelerde kullanılır. yoğunluğu 20 santigratta 0,789 g/cm3 tür. su ile karıştırıldığında hacim küçülmesine uğrar. su ile karıştırıldığında soluk, mavimsi, issiz bir alevle yanar.

  etanolun üç önemli üretim kaynağı vardır.

  1. fermantasyon ile üretme: alkolik fermantasyonda şekerler başlıca olarak monosakkaritler (glikoz ve früktoz) kompleks enzim zymas ihtiva eden maya mevcudiyetinde, etanol ve karbondioksit verecek şekilde bozunurlar.

  c6h12o6---->2c2h5oh6 + 2co2

  2. asetaldehidin indirgenmesi ile: asetilen kullanılarak elde edilen asetaldehit, 100 - 130 santigrat derecede, nikel katalizörlüğünde hidrojenlenerek etanole indirgenir.

  3. etilenin hidrasyonu ile: endüstriyel üretimde önemli bir metoddur. bir petrol ürünü olan etilen hidrasyonu ( bir su molekülü katılması) değişik şartlarda yapılabilir. etilen, 100 santigrat derecede derişik sülfürik asit ile tutulduğunda etil hidrojen sülfat ve etil sülfat ara ürünleri meydana gelir. daha sonra reaksiyon karışımı eşit miktarda sıcak su ile hidroliz edilirse, etanol ve sülfürik asit meydana gelir.

  etanol genel olarak bütün alkollü içeceklerde bulunur. iyi bir çözücü olduğu için, esansların yapımında ve parfümeride kullanılır. petrolün çok pahalı olduğu bazı ülkelerde motor yakıtı bileşeni olarak kullanılır.
99 entry daha