· · ·
  1. beyin lobları, testisleri ile aynı işlevi gören bir kısım zevatın inancını yaşamaya çalışan insanları da kendileri gibi zannetmeleri sonucunda cennetin tek amacı zannettikleri vaad.
· · ·