şükela:  tümü | bugün
8 entry daha
  • kanımca inanılması zor olsa da aynı anda bir insan ismiymiş bu kelime. fakat erkek mi kadın ismi mi anlamak güç.

    bir yargıtay kararından :
    .... taraflar arasında görülen davada mersin 1. asliye hukuk mahkemesi'nce verilen 24/09/2003 tarih ve 2..... sayılı kararın yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi muktedir lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: ...

    muktedir lale ne lan? sandalyeden düştüm
9 entry daha