şükela:  tümü | bugün
3 entry daha
  • gözlerine inen katarakt dolayısıyla öğrencilerinin ameliyatla tedavi önerisini râzî'nin, "artık çok geç; zaten dünyayı yeterince gördüm!" diyerek kabul etmemesi ona yakışan bilgece bir tavır olarak değerlendirilir.

    ayrıca islam düşünce tarihinde dini epistemoloji zeminde, ahlakı da bir felsefe problemi olarak ele alan ilk düşünür kindî olmuştur. deist dünya görüşü dolayısıyla bir dine ve peygamberlik kurumuna inanmayan râzî'nin ahlakı dinden bağımsız ve tümüyle bir felsefe sorunu olarak ele alması doğaldır. nitekim razı'ya göre tanrı'nın verdiği akıl gücü ve adalet duygusu sayesinde insan, peygamberin ya da herhangi bir ruhaninin önderliğine gerek kalmadan iyiyi kötüyü, yararlıyı, zararlıyı, güzeli, çirkini, doğruyu, yanlışı, haklıyı, haksızı birbirinden ayırt edebilir. kaldı ki insanlar arasından peygamber ve insanlara mürşid olarak gönderilmesi tanrı'nın mutlak hikmet, adalet ve merhametiyle bağdaşır bir durum değildir. çünkü filozofa göre, akıl ve adalet duygusuyla donatılan insanlar sahip oldukları yetenekler açısından da eşit düzeyde yaratılmış olup daha üstün niteliklere sahip seçkin bir peygamberin var edilmesi bu eşitliği bozar. tarih boyunca yaşanmış olan savaşların çoğunun gerisinde din farklılığının bulunduğunu ileri süren razi'ye göre insanları bir dine bağlanmaya yönelten şey taklit duygusu, atalara ve geleneğe saygı, devletin bünyesinde yer alan din bilginleri ile dini ayin ve törenlerin halk üzerindeki etkisidir.
22 entry daha