şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
 • bir ahmet altan denemesi.

  türkiye büyük bir savaşa girip yenilseydi, düşmanlar ülkeyi işgal etseydi nasıl bir yaşamımız olurdu, yabancı bir gücün baskısı altında nasıl bir cehennem yaşardık, neler yaparlardı bize?
  gazetecileri gözaltına aldırıp polislere dövdüre dövdüre öldürtürler, sonra da o polisleri yargıya vermekte ayak mı sürterlerdi?
  manisa'da on altı yaşındaki çocukları toplayıp işkenceye mi yatırırlardı; küçük kızları çırılçıplak soyup meme uçlanna elektrik mi verirlerdi; çocukların ailelerini korkutur, oğlunu arayan babayı da oğluyla birlikte falakaya mı yatırırlardı?
  ülkemizdeki iki bin köyü ateşe mi verirlerdi?
  güneydoğu'dan, orta anadolu'dan milyonlarca insanı göçe zorlayıp kent varoşlannda aç biilaç, sefil yaşamaya mı mahkûm ederlerdi?
  köylerinden sürdükleri insanları çöplüklerde yiyecek arayacak hallere mi koyarlardı?
  köylüleri minibüslere doldurup alev alev yakarak mı öldürürlerdi?
  suçlu olduklarından kuşkulandıkları insanların evlerini gece yarısı basıp hepsini sorgusuz sualsiz
  kurşuna mı dizerlerdi?
  mahkemeleri devreden mi çıkarırlardı?
  vergi diye bizden topladıkları paraları, devlet bankaları aracılığıyla kendi işbirlikçilerine mi dağıtırlardı?
  emeklileri, maaş kuyruklarında ölecek hale mi sokarlardı?
  gazi mahallesinde olayları kışkırtıp, sonra göstericileri sivil polislerine mi vurdururlardı?
  bir kurul oluşturup, parlamentoyu bu kurulun hâkimiyetine mi sokarlardı?
  seçimle gelmiş insanları parlamentonun kapısında tutuklatıp hapislere mi attırırlardı?
  düşüncelerini söyleyenleri özel mahkemeler kurup yargılayarak zindanlara mı doldururlardı?
  türkiye'nin kapılarını bütün dünyaya kapamaya mı uğraşırlardı?
  vatandaşlarımıza dışkı mı yedirirlerdi?
  hukukun geçerliliğini yok mu ederlerdi?
  haklarını isteyen memurları başkentin göbeğinde coplarlar mıydı?
  türkiye'yi çağdışı bir anayasayla yaşamaya mı zorlarlardı?
  hoşlarına gitmeyen haberleri yazan gazetecileri korkutmaya mı uğraşırlardı?
  birinci dünya savaşı'ndan sonra olduğu gibi şimdi de kendi işbirlikçilerinden zenginler mi yaratırlardı?
  bütün paralarımızı silah alımına harcayıp yatırımları durdurarak, işsizliğin, sefaletin artmasına mı sebep olurlardı?
  kitapları toplayıp yaktırırlar mıydı?
  gizli cinayetler işleyecek özel örgütler mi kurdururlardı?
  hangi suçu işlerlerse işlesinler kendi memurlarının yargılanmasını özel kanunlarla önlerler miydi?
  sünnilerle alevileri birbirlerine karşı kışkırtırlar mıydı?
  hangi partilerin ülkeyi yöneteceğine karar verip seçim sonuçlarına aldırmadan kendi istedikleri iktidar kompozisyonlarını oluşturmak için alttan alta baskı mı yaparlardı?
  ülkenin bazı kentlerine, kasabalarına, köylerine girmemizi mi yasaklarlardı?
  kendi ülkemizde bir yerden bir yere özgürce gidemez mi olurduk?
  düşmanlar ülkemizi işgal edip halkımızı baskı altına alsa nasıl yaşardık, neler yaparlardı bize, ne tür cehennemlerde yaşatırlardı insanlarımızı?
  işgal altında yaşarken biz ne yapardık peki?
  alkışlar mıydık işgalcileri, korktuğumuz için hayatımızı ve onurumuzu satar mıydık?
  ne yapardık işgal altında?
  ne yapardık?

  (bkz: ve kırar göğsüne bastırırken)
4 entry daha

hesabın var mı? giriş yap