şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
 • 2012 yılı itibariyle adalet ve kalkınma partisi'nin iktidar olduğu bir dönemde ve yine bu partinin uzunca sayılabilecek bir mücadele sonrası "hah işte tam oldu" diyerek kamuoyuna takdim edilen "yargısı" tarafından ihlal edilmiştir.

  http://haber.gazetevatan.com/…/7/yaşam#.ufmbvq5wj7a

  kısaca özetleyelim, bir insanın görüntüleri isteği dışında ve suç oluşturacak biçimde yayınlanmıştır. ayrıca bu suçu işleyen kişinin ikinci bir suç işleyerek, kişiyi tehdit ettiği de sabittir. ama tehdit ve özel hayatın ihlali suçunu işleyen bu kişiye ödül gibi ceza verilmiş, sabit suçlarından dolayı hapse dahi girmeyecek şekilde bırakılmıştır.

  yüzlerce örneği olabilecek böyle bir dava ve kararı buncağız neden önemsedi?

  akp ve benzeri kişilerin "özgürlük, demokrasi ve hukuk" kavramlarını bilmedikleri, kendine yargıç diyen ve ne yazık ki bu yetkileri kamu eliyle verilmiş, koltuklara oturtulmuş bir takım zevatın hukukçu sıfatıyla dahi bu kavramları anlamadıkları görülmüştür.

  bu davaya ve işten atılmaya konu olan görüntülerin kişinin özel hayatı çerçevesinde kalması gereken, herhangi bir nedenle kamuoyunu ilgilendirmeyen, aleniyete çıkması gerekmeyen çıplak görüntüleri olduğu açıktır. kadın bu nedenle memuriyetten atılmıştır.

  memuriyetten atılması yetmemiş, tek suçu mağdur olmak olan kişinin işten atılması yargı tarafından haklı görülmüştür.

  yani bir mağdur, mağdur olduğu için suçludur?

  neden?

  çünkü sadece sevgilisi ile cinsel ilişkiye giren bir kadın! dır.

  bu kararın alt metninin bu olduğu aşikardır. çünkü bir kadının sevişmesi "memurlukla bağdaşmayacak davranış" olarak idare tarafından değerlendirilmiş, yargı da o-n-a-y-l-a-m-ı-ş-t-ı-r.

  2012 lan tarih... özel hayat ve bireysel hürriyetler icad olalı tam 100 yıl (yazıyla yüz yıl) geçti laaaaaaan....

  türban-tesettür için mücadele eden dindar kadınlar..

  hadi göreyim sizi

  "özgürlükten" yana mısınız?

  bu kadının hakkını, özgürlüğünü savunabilecek misiniz?

  sizi gazlayıp "özgürlükleriniz" için yem yapan, sizi kışkırtan o iki yüzlü erkeklerinize karşı gelebilecek misiniz?

  hani "cesur" dunuz?

  hadi bakalım.

  tc anayasası madde 19 ve madde 20'yi bir kez daha okuyun: http://www.anayasa.gov.tr/…l=template&id=188&lang=0
  http://haber.gazetevatan.com/…/7/yaşam#.ufmbvq5wj7a

  not: ileride haberin bulunamaması ihtimaline karşı aşağıya metni alınmıştır:

  çıplak görüntüleri rızası olmadan internete yüklenen memur kadın, bu yüzden işten atıldı

  idare mahkemesi ve danıştay genç kadının meslekten ihraç kararını hukuka uygun buldu. yani şantajcı kazandı, kadın kaybetti.

  kamu görevlisi bekâr genç kadının, çalıştığı işyerinin lojmanlarında otururken birlikte olduğu bir erkek tarafından özel görüntüleri çekildi ve internetteki bazı sitelere yüklendi. görüntüleri internete yükleyen kişi, genç kadına şantaj yaparak defalarca para aldı. görüntüleri doğrudan ailesine göndermekle tehdit ettiği için genç kadın, bu kişi hakkında görüntülerin çekilmesinden itibaren 1 yıl içinde yapması gereken şikâyeti yapamadı. ancak tehditlerine devam edince şikâyetçi oldu. mahkeme, bu kişiyi “basit tehdit” suçundan mahkûm etti ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında (dolaylı af) cezayı erteledi.

  genç kadın hakkında ise idari soruşturma açıldı. genç kadın, görüntülerin içeceğine uyuşturucu madde konularak çekildiğini ve internete yüklenmesinden de habersiz olduğunu savundu. buna rağmen kadının görev yaptığı bakanlık, 657 sayılı devlet memurları kanunu’nunda yer alan “memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareket niteliğinde olduğu” gerekçesiyle “devlet memurluğundan çıkarma” cezası verdi.

  karar 1’e karşı 2 oyla alındı

  idare mahkemesi, cezanın iptali istemiyle açılan davada görüntülerin kadının kendi iradesiyle çekildiği ancak “kendi iradesi dışında internet ortamında yayınlanarak aleniyet kazandığı” kanaatine vardı. buna rağmen, görüntülerin kendi iradesi dışında yayılmış olmasının disiplin yaptırımı uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği görüşünü savunan mahkeme, davanın reddine karar verdi. karar 1’e karşı 2 üyenin oyuyla alındı. bir üye, kadın memura sadece kınama cezası verilmesi gerektiğine işaret etti.

  bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosya danıştay 12. dairesi’ne geldi. daire tetkik hakimi de görüntülerin davacının rızasıyla çekilip çekilmediğinin önemli olmadığına dikkat çekerek, görüntülerin davacının iradesi dışında internet ortamında yayınlanarak aleniyet kazandığına dikkat çekti. bu durumun sadece “sonuçlarını öngörmeyerek dikkatsiz ve özensiz bir hayat sürmek suretiyle hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” suçunu oluşturduğuna dikkat çeken tetkik hakim, bu suçun cezasının da en fazla kınama olacağına işaret etti. daire de oyçokluğuyla yerel idare mahkemesinin kararını yerinde buldu ve temyiz istemini reddetti. kararda, herhangi bir gerekçe de belirtilmeden yerel mahkeme kararının dayandığı gerekçenin hukuka uygun olduğunun belirtilmesiyle yetinildi.

  daire başkanı’nın görüşü

  danıştay bu kararı daire başkanı çetin zöngür’ün karşı oyuyla aldı. başkan zöngür şunları yazdı: “dosyadaki mevcut bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacının kendi rızasıyla kayıt altına alınan cinsel içerikli görüntüleri sabit ise de görüntülerin kayıt altına alındığı mekânın her ne kadar lojman binası olsa da davacının özel yaşamına ilişkin olması ve soruşturmaya konu görüntülerin davacının idaresi dışında internet ortamından yayınlanarak aleniyet kazandığının anlaşılması karşısında, davacının fiillerinin ‘memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareket niteliğinde olduğu’ sonucuna varılamaz.” başkan zöngür, bu gerekçeyle çoğunluk kararına katılmadığını bildirdi. mağdur kadın bu karar üzerine son umut olarak karar düzeltme talebiyle danıştay’a başvurdu.
1 entry daha