şükela:  tümü | bugün
16 entry daha
  • bilim adamı willard frank libby tarafından bulunmuş sistemdir.libby, bu buluşu ile 1960’da nobel ödülünü kazanmıştır.
    karbon 14 sistemi ile yaş tayini yönteminin esası özetle şöyledir:
    uzaydan gelen kozmik tanecikler yukarı atmosferde bulunan karbondioksit gazı moleküllerinden bazılarıyla karşılaşıp bunlardaki radyoaktif olan ve olmayan karbon 12 atomlarını devamlı olarak bombalarlar. karbon 12 atomu yapısına iki nötron alır ve radyoaktif özellikteki karbon 14 haline dönüşür. sonuncusu hemen bozulmaya başlayarak belli bir süre sonra azot 14 gazına dönüşür. bu arada karbon 14 ve karbon 12 önce karbondioksit yoluyla bitkiler, ardından da hayvanlar tarafından asimile edilip beslenme zincirine girer. herhangi bir bitki ve hayvan için karbon 14 atomunun dünya üstünde tabii olarak bulunan yaygın ve olağan karbondan farkı yoktur. canlı, her iki atomu da bünyesine alır ve bunların birbirlerine
    oranı aynıdır. bitki veya hayvan öldüğünde dışarıdan karbon alışı durur. o anda organizmada ölünceye kadar almış olduğu karbon 12 ve radyoaktif karbon 14 bulunmaktadır. organizmadaki karbon 12 miktarı sabit kalırken radyoaktif karbon 14 bozulmaya devam eder ve karbon 12’ye göre
    oranı azalır. yaş tayini için alınan örnekteki karbon 14 miktarını belirlemek için bir gram karbonda dakikadaki bozulma sayısını hesaplamak gerekir. karbonda 14’ün yarı ömrürısının bozulması için 5700 yıl geçmesi gerektiğinden) analizedilen organizmanın ölüm tarihi buradan bulunur.
13 entry daha