şükela:  tümü | bugün
17 entry daha
  • en ünlü osmanlı tarih­çilerinden olan naima'nın asıl adı mustafa'dır. doğum yeri olan halep'te öğrenim gör­dükten sonra 1680'lerin başında istanbul'a giderek saraya girdi. 1695'te divan-ı hüma­yun kalemine geçince yeteneklerini gösterme olanağı buldu. 1700'de amcazade hüseyin paşa sadrazam olunca naima'yı vakanüvisliğe (resmi tarih yazıcılığı) getirdi. önceki tarihçi­lerden kendisine devredilen notları özenle inceleyip sözlü ve yazılı kaynaklara başvura­rak değerlendirdikten sonra, altı ciltten olu­şan ünlü yapıtını kaleme aldı. naima tarihi adıyla tanınan bu yapıt 1574-1655 arasındaki olayları kapsar. daha sonra 1655-1703 arasını da yazmaya girişti, ama başka görevler veril­mesi, 171 ede gelibolu'ya sürülmesi, 1712'de döndükten sonra eski durumunu koruyama­ması ve 1714'te vakanüvislik görevinden alın­ması gibi nedenler yüzünden bunu gerçekleş­tiremedi. naima 1715'te defter eminliği göre­viyle atandığı mora'da patras'da öldü.
8 entry daha