• taslağa bakıldığında para verelim alevileri susturalım planı olduğu görülen açılım.

  alevilerin isteği en başından beri aynıdır; "eşit yurttaşlık"

  alevilerin ücretsiz cemevi arsası isteği yoktur, zira alevi cemaati kendi içerisinde para toplayıp cemevi arsasını alacak ve inaşaatını yapacak kapasiteye sahiptir.

  alevi dedelerinin maaş isteği yoktur zira ibadet maaş karşılığı yapılmaz

  alevilerin din kültürü dersinde aleviliğe zaman ayrılması isteği yoktur, alevilerin isteği devletin din eğitiminden elini çekmesidir, aleviler kendi çocuklarına kendi inançlarını öğretebilecek kapasiteye sahiptirler.

  aleviler cemevlerinin ibadethane kabul edilmesini talep ederler kültür merkezi değil.

  aleviler dedeler için inanç önderi sertifikası gibi bir garabet talep etmezler, zira dedelik babadan oğula geçen bir makamdır, eğitimle alınan değil.

  aleviler hükümetin kendilerine ne kadar değer verdiğini, ötekileştirmediğini "biliyorsunuz alevi" sözünde anlamışlardır, aynı teranelerle kimseyi kandırmaya gerek yok.
30 entry daha