şükela:  tümü | bugün
3 entry daha
  • "her canlı ölümü tadacaktır" cümlesiyle aynı mantıkla söylenmi$tir sadece. aslında söylenilmek istenen : dergiler dönem dönem deği$irler, bu deği$ime rağmen gerekli ilgiyi görmeyen dergiler ise kapanırlar. bazıları sadece reklama dayalı bir yayın stratejisi içinde olduklarından en ufak bir reklam alamama durumunda elbetteki batarlar ve kapanırlar. bunun en iyi örneği popüler tarih dergisinde ya$anmı$tır. doğu$ grubu bünyesindeyken bir bakmı$sınız kapatıldı. hemen ardından dünya gazetesi bünyesinde tekrar yayınlanmaya dewam etti. bu, reklamsızlıktan dolayı kapatılmaya örnekti. i$levini bitrmekten dolayı kapatılmaya en iyi örnek ise öküz dergisidir. met üst aabimizin bu dü$ünceyle kapattığı dergiyi bir süre sonra yine aynı formatta ve neredeyse aynı yazarlarla tekrardan hayvan adı altında yayınlaması ise ele$tirilebilir olsada yapılan i$ ikinci yolun örneklerindendir.
8 entry daha