şükela:  tümü | bugün
15 entry daha
 • fbi: federal bureau of investigation=federal soruşturma kurumu
  cia: central intelligence agency=merkezî haberalma teşkilâtı

  fbi; birkeşik devletler adâlet bakanlığı'na bağlı bir soruşturma kurumudur. asıl sorumluluk alanı, birleşik devletler anayasasına karşı işlenen suçlarla mücadeledir. her türlü anayasa ihlâli ile mücadele edilmesi, hâliyle terör, uyuşturucu ticâreti, şiddet, organize suçlar, mâlî ve ticârî ihlâlleri de kapsadığı gibi en önemli ve geleneksel vazifesi birleşik devletler aleyhine her türlü casusluk faaliyetini ve organizasyonunu da çökertmektir.

  bu bağlamda fbi ile bizim emniyet müdürlüğü yâni polis teşkilâtını eşleştirmek yanlıştır. polis teşkilatı amerikalının police department dediği kurumdur. nypd, sfpd, lapd, mpdc vesâir. fbi'ın sorumluku alanı bizim emniyet müdürlüğü'nden biraz daha geniştir. misâl, fbi'ın her türlü casusluk ile mücadele etmesi, görev sahasını birleşik devletler sınırları dışına da taşır. böyle durumlarda cia ile de işbirliği yapılır.

  cia ise "sivil" bir haberalma şebekesidir. uluslararası düzeyde birleşik devletler'in işine yarayacak, çıkarlarını destekleyecek, arttıracak her türlü bilgi, bu bilgilerin edinilmesi, değerlendirilmesi ve birleşik devletler yönetimine aktarılması cia'nın vazifesidir. cia de bizim millî istihbarat teşkilatı'ndan daha kapsamlı bir kurumdur. şöyle kî; ismi fbi ve cia kadar bilinmeyen bir başka amerikan haberalma teşkilatı daha vardır. onun da adı nsa yâni national security agency yâni ulusal haberalma teşkilatı'dır.

  şimdi mesele şudur; cia insanla çalışır, nsa ise teknoloji ile çalışır. hani yakınlarda ortaya çıktı ya, almanya'da merkel'in telefonları dinleniyormuş ya, işte bu tür vazifeler cia'nın değil nsa'nın görev kapsamına girer.

  cia, ülke dışında birleşik devletleri ilgilendiren her türlü düzen, organizasyon, işbirliği gibi faaliyeti takip eder. işbu takibin kapsamına suç örgütleri kadar, yasal örgütlenmeler de girer. çünkü yasal ya da yasadışı farketmez, birleşik devletler'in aleyhine her türlü işbirliği, faaliyet cia kıriterlerine göre yasadışıdır. cia, bu işbirliklerini tâkip etmek, gözetlemek ve etkisiz hâle getirmekle yükümlüdür. tâkip, gözetleme ve etkisiz hâle getirme işlemleri "insan", yâni ajan, yâni câsus kullanılarak yapılır. cia'nın olayı budur. bu sebeple de "yakalanan" kişiler hep cia'nın adamı oluyor. hâl böyle olunca da cia'nın adı daha çok duyuluyor.

  ancak, hâni "google, msn, yahoo falan bütün bilgilerimizi cia'yaveriyormuş!", "isterlerse şu anda bizi bile dinleyebilirler. belki de dinliyorlardır!", "acaba beni de görüyorlar mıdır?" gibi halk arasındaki fenâfillah dedikodularının hepsi nsa'nın vazifeleridir. telefon, internet, kamera gibi "teknik" bilgilerin alınması ve değerlendiriilmesi nas'nın sorumluluğundadır.

  uzun lafın kıssâsı; fbi, cia ve nas'yı ayrı kümeler olarak değil, kesişim kümeleri gibi düşün sevgili sözlük. hepsi ayrı ayrı kurumlardır, ama birlikte çalıştıkları birçok vakâ da vardır. bu açıdan "o budur, şu da şudur" gibi katî önermeler öne sürmek doğru değildir. nasıl kî birleşik devletler ile türkiye cumhuriyeti bambaşka şekilde örgütlenmiş devletlerse, emniyet ile fbi, cia ve nsa ile mit de o denli bambaşka şekilde örgütlenmişlerdir.

  misâl; fbi, cia ve nsa heb birlikte kısaca ic, uzunca "united states intelligence community" denilen kurumun, yâni "birleşik devletler haberalma birliği"nin birer üyesidir. hatta onlardan başka bu birlik çatısı altında 14 tane daha haberalma teşkilatının olduğunu da bilmiyorduk, değil mi. bunların açıklamalarına girersek sabahı etmemiz lâzım. ama bendenizin o kadar vakti yok maalesef.

  "fbi cemaatle çalışmaz" gibi ilkokul iddiaları da ancak birer câhil entârisidir. fbi da, cia de, nsa da ve diğer 14 teşkilat da, eğer ihtiyaç hâsıl olursa cemaatle çalışabileceği gibi, cemaatte de çalışır, cemaatsiz de çalışır, orospuyla da çalışır, kâtille de çalışır, ayyaşla da çalışır, yobazla da çalışır, yahudi ile de çalışır, müslüman ile de çalışır, türkle de çalışır, kürtle de çalışır, çinli ile de finli ile de çalışır, hırlıyla da, hırsızla da çalışır, insanla da çalışır, hayvanla da çalışır, yeryüzünde de çalışır, gökyüzünde de çalışır, gündüz de çalışır, gece de çalışır... çünkü aslolan çalışmak yâni birleşik devletler'e hizmettir, kiminle çalışıldığı, ne şekilde çalışıldığı değildir.

  unutmadan; sık rastlanan "fbi ve cia arasındaki farklar" başlığının bir anlam bozukluğuörneği olduğunu belirterek ve doğrusunun "fbi ile cia arasındaki farklar" olması gerektiğini hatırlatarak huzurunuzdan ayrılalım.
4 entry daha