şükela:  tümü | bugün
14 entry daha
  • mal beyanı:borçlu kendi elinde ya da 3.kişilerde bulunan mal-alacak-haklarından borcuna yetecek miktarını icra dairesine bildirmek zorunda.takip kesinleştiktan sonra haciz işlemine geçilir.borçlu tüm mallarını değil borcuna yetecek kadarını bildirmek zorundsa.borçlunun malı ya da geliri olmasa dahi mal beyanında bulunmak zorunda.borçlu mal beyanında bulıunurken hiçbir malı olmadığını göstermiş ya da borca yetecek mal beyan etmediyse malvarlığında meydana gelecek artışları icra dairesine bildirmek zorunda.mal beyanında bulunma süresi ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gündür.itirazı kesin kaldırılan ya da iptal edilen borçlu 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorunda.kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda mal beyanında bulunma süresi 10 gündür.ticareti terk eden tacir 15 gün içinde beyanda bulunmak zorunda.borçlu süresinde mal beyanında bulunmazsa icra mahkemesi tarafından alacaklının talebi üzerine ancak 1 defaya mahsus 3 ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunmasına karar verir.
    not.süresi içinde mal beyanında bulunulmaması halinde borçlunun ayrıca 10 güne kadar disipline mahkum edileceğini düzenleyen iik m337/1 hükmü 2008 tarihinde anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmiştir
    borçlunun gerçeğe aykırı mal beyanında bulunması suçtur,bu durumda alacaklının şikayeti üzerine borçlu icra mahkemesi tarafından 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılır.
10 entry daha