şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
 • lenin'in yıllar önce, bu yazıya verdiği cevaplar şu şekildedir:

  "savaşın düşman için elverişli olduğu apaçıkken, savaşın bizim için elverişsiz olduğu besbelli iken, savaşı kabul etmek bir cinayettir ve bizim için elverişsiz bir savaştan kaçınmak için 'dolambaçlı yollara, anlaşmalara ve uzlaşmalara' başvurmayı bilmeyen devrimci sınıf siyasîleri beş para etmez"

  "her duruma uyan bir reçete ya da ("asla uzlaşılmayacak"!) biçiminde bir genel kural üretmeye kalkışmak saçmadır"

  "tarihin her özel ya da özgül anında, karşımıza dikilen pratik siyasal sorunlarda kabul edilmesi mümkün olmayan uzlaşmaları, oportünizmi temsil eden uzlaşmaları, devrimci sınıfa ihanet niteliğindeki uzlaşmaları ayırt etmeyi bilmeli."

  "çarlığın iktidardan düşmesine kadar, rusya'nın devrimci sosyal demokratları çok kez liberallerin yardımına başvurmuşlardır, yani bunlarla birçok pratik uzlaşmalar yapmışlardır."

  -proletarya, proleterden yarı proletere, yarı proleterden küçük köylüye, küçük köylüden orta köylüye ve diğer toplumsal gruplarla çevrilidir. bunun gibi proletaryanın kendisi de meslek grupları ve bazen mezhepsel gruplar gibi tabakalara bölünmüştür. egemen sınıflar da bölünmüş, parçalı bir yapıdadır. bu, kapitalizmi kapitalizm yapan bir özelliktir. lenin şöyle sürdürüyor:

  "bütün bunlar; proletaryanın öncüsü için, onun bilinçli bölümü için, komünist partisi için, zikzaklı, dolambaçlı yoldan yürümenin, ayrı ayrı proleter gruplarla, ayrı ayrı işçi partileriyle ve küçük mülk sahipleriyle anlaşmalar yapmanın, uzlaşmalara varmanın kesin, mutlak gerekliliğini doğurmaktadır".

  "komünistler öteki işçi partileri karşısında özel bir parti değildir. proletaryanın çıkarlarından ayrı çıkarları yoktur. proletarya hareketini kalıba sokmak üzere apayrı ilkeler ortaya atmazlar. komünistler geri kalan proletarya partilerinden yalnızca bir yandan proleterlerin ayrı ayrı ulusal savaşımlarından tüm proletaryanın ulusallıktan bağımsız ortak çıkarlarını vurgulayıp öne sürmeleriyle, bir yandan da proletarya ile burjuvazi arasındaki savaşımın geçtiği başka başka gelişim aşamalarında hep genel olan hareketin çıkarlarını savunmakla ayrılırlar".
3 entry daha