şükela:  tümü | bugün
8 entry daha
 • osman gazi'nin büyük dedelerindendir. anadolu selçuklu devletinin kurucusu kutalmışoğlu süleyman şah ile karıştırılmaması gerekir.

  bakalım konu hakkında aşıkpaşazade tarihi ne diyor, aynen aktarıyorum;

  ... süleyman şah gazi haylı bahadurlıklar itdi. bu rum'un
  daglarından ve derelerinden incindiler. göçer evlerün davarı
  dereden ve depeden incinür oldı. gine türkistan'a 'azm itdiler.
  geldükleri yola gitmediler. vilayet-i haleb' e çıkdılar,
  ca'ber kal'ası'nun önine vardılar ve ol arada furat ırmagı
  önlerine geldi. geçmek istediler. süleyman şah gazi'ye eyitdiler:
  "han'um! biz bu suyı niçe geçelüm.?" didiler. süleyman
  şah dahı atın suya depdi. öni yarımış; at sürçdi, süleyman
  şah suya düşdi. ecel mukadder-imiş, allah'un rahmetine
  kavuşdı. sudan çıkardılar ca'ber kal' ası'nun öninde
  defn itdiler. şimdiki hinde ana "mezar-ı türk" dirler. ve
  hem ol kal'aya dahı gine o nesilden düger (döğer) dirler bir tayife
  vardur ol kal'aya şimdi dahı anlar hükm iderler. eyle olsa
  bu göçer halk etrafa tagıldılar. ba'zısı beriyyeye gitdiler.
  şimdiki halda anlara şam türkmanı dirler. ba'zısı gine
  rum'a döndiler; kimi tatar ve kimi türkman'dur.
  şimdiki
  hinde bu rum' da olan tatar ve türkman o tayifedendür. ve
  ba'zısı süleyman şah'un üç oglına uydılar kim biri sunkur
  tigin' dür ve biri dahı küntogdı' dur ve biri ertogrıl gazi'dür
  ve bu üç kardaş geldükleri yola döndiler ...
19 entry daha