şükela:  tümü | bugün
2 entry daha
 • genellikle birçok sosyal olgu, olay ve gelişmeye susarak kayıtsız kalmayı yeğleyen toplumun büyük alt kümesi.

  "sessiz çoğunluk" terimini ilk kez, vietnam'a ilişkin yürütülen hükümet politikalarını gizliden destekleyen ancak çoğunlukta olmakla birlikte seslerini azınlıktaki protestocular kadar çıkarmadığını düşündüğü amerikalıları tanımlamak üzere "silent majority" şeklinde abd devlet başkanı richard nixon kullanmıştır.

  çıkış noktasından da anlaşılabileceği üzere terim, kullandığı kişinin politik tercihlerine göre birçok noktaya çekilebilir. öyle ki nixon'un ağzında savaş yanlılarını, bir solcunun ağzında kapitalist sistemin uyutulmuş sürülerini, hatta bir zamanlar billy shears'ın dediği gibi mesut yılmaz'ın ağzındaki bir seçim sloganı olarak, gizliden anap'ı desteklediği öne sürülen ve halihazırdaki hükümet politikalarına muhalif seçmen kitlesini temsil etmek amacıyla kullanılmıştır.

  aslında her politik söyleme ilişkin sessiz bir çoğunluk olabileceği düşünülürse terimin siyaset-üstü bir anlam içerdiği anlaşılabilir.

  bu açıdan bakıldığında terim aslında çoğunluğun düşüncesinin geçerli olduğu (!) demokratik toplum düzenine bir atıftır.

  diğer yandan, sessizlik vurgusu ise insanların akıllarına gelen her şeyi fütursuzca söyledikleri bir çağda aslında gerçekten konuşmadıklarına da işaret etmektedir.

  bir sessiz çoğunluk olarak seçimlerde boş oy veren insanlar düşünüldüğünde, bu kişiler ister bir burjuva demokrasisinin seçmeni ortaya sunduğu birkaç adaydan birini seçmeye zorlayan kavramsal yanılsamasına tepki gösterdiklerinden ötürü olsun, ister sistemce apolitize edilmiş oldukları için olsun, ister geçmiş yönetimlere tepki göstermek için olsun, sessizliğe mahkum bırakılmış kitleleri ima eden içeriği nedeniyle aslında sessizleştirilmiş büyük insan yığınlarını ifade eder.

  bir başka bakış açısı da madem sessiz çoğunluk var öyleyse sesli bir azınlık var önermesidir. bugün türkiye'de seçimle işbaşına gelen hemen hemen tüm yöneticilerin yandaşlarına arka çıktıkları düşünüldüğünde işte bu seslerini yükselten azınlık çoğunlukla seçimden çıkarı olan bu kişilerdir diye düşünmek mümkündür.

  tüm bu farklı bakış açılarına genel bir bakış, kavramın ne kadar çetrefilli bir yapıya sahip olduğunun göstergesi, sessiz çoğunluk gibi basit demokratik bir söylemin bile ne kadar zor açıklanabilir bir yapıya sahip olduğudur.

  işte demokrasi böylesine karışık bir şeydir.
9 entry daha