şükela:  tümü | bugün
27 entry daha
  • cevabı şudur: atomların etrafı bir elektron bulutu ile çevrilidir. bu nedenle iki atom birbirine çok yaklaştığında birbirlerini iterler. bu nedenle günlük hayatımızda gördüğümüz nesneler atomik boyutta birbirlerine dokunamazlar. biz de benzer şekilde aslında hiçbir şeye dokunamayız. aslında atomik mesafelerde havada dururuz. bıçak çelikten yapılmıştır. çeliği oluşturan atomlar çok yoğun bir yapı sağlarlar. çelik matrisine yerleşen atomlar her nekadar birbirine dokunmasa da birbirlerinden ayrılmaya da pek meraklı değildir. pideyi oluşturan atomlar ise birbirlerine daha az bağlılık gösterirler bu nedenle bıçağı oluşturan atomlar pideyi oluşturan atomların üzerine itildiğinde pideyi oluşturan atomlar birbirlerinden ayrılarak bıçak atomlarına yol verirler. böylece pide kesilir. atomun parçalanması ise çekirdek düzeyinde gerçekleşen bir olaydır. bunu sağlamak için ya çekirdekleri kararsız atomlar, ya da yüksek enerjili atom altı parçacıklara ihtiyaç vardır. bıçak atomlarının gündelik hayatta kullandığımız enerji düzeylerinde pide atomlarının çekirdeklerine ulaşıp onları parçalama ihtimali yoktur.
80 entry daha