şükela:  tümü | bugün
341 entry daha
  • 2015 yılına, dünya genelinde hissedilen ekonomik durgunluk belirtileri içinde girilmiştir. ülkemizde de böyle bir durgunluk hali ve krizin ön koşulları şu anda mevcuttur. söz gelimi ülkemiz dış borçlarının 400 milyar dolara dayandığı ve bunun yarısından fazlasının geri ödeme sürelerinin 2015 yılı içerisinde dolacağı bilinmektedir. öte yandan ülkemizde ekonomik büyümenin başat unsuru olan inşaat sektörü üzerinde, genel talep daralması karşısında durgunluk etkileri gözlenmektedir. akp hükümeti tarafından 10 yıldır uygulanan ve uluslararası faiz oranlarının üzerinde faiz oranları belirleyerek sıcak para girişi ve ikraz sermayesi ithalatına bağlı fon transferi politikası, abd'nin 2013 yılından itibaren daraltıcı para politikasına yönelmeye başlamasıyla işlerliğini kaybetmeye başlamıştır.

    akp rejimi bu gelişmeler karşısında, işlerliğini kaybeden yüksek faiz politikasını değiştirerek, parasal genişleme ve ihracatı arttırarak fon birikimini sürdürmek ve bu şekilde büyüme için gerekli olan birikimi eski dönemlerde yararlanılan kanallara yeniden yoğunlaşarak elde etmeye yönelmiştir. tasarruflarını konut almak için kullanacak olan vatandaşlara yönelik teşvik önlemleri alınması da inşaat sektörünü canlandırarak büyümeyi sürdürmek için yapılmış girişimlerdir.

    cari açığı finanse etmek için yararlanılan kanallardaki tıkanma ve bunun yerine parasal genişlemeye yönelik araçların ön plana çıkartılması, 2015 yılının ikinci yarısından itibaren piyasa üzerindeki enflasyonist baskıyı arttıracaktır. aslında enflasyonist baskı şimdiden artmaya başlamıştır; bunu geçtiğimiz haftadan itibaren amerikan dolarının fiyatının daha da fazla yükselme eğilimine girmesinden de sezebiliriz. söz konusu yükselme trendindeki artışın başlıca sebebi batı kaynaklı sıcak para çıkışlarıdır ve enflasyon üzerinde artış yönlü etki yapmaktadır. ancak söz konusu etki, rejimin beklediğinden erken gerçekleştiği için bazı özel önlemlerle baskılama yoluna gidilmektedir. özellikle yakın zamanda bazı gazetelere yansıyan ve türkiye piyasasına kaynağı belirlenemeyen bir miktar dolar girişinin olduğuna ilişkin haberler dikkat çekmektedir. son günlerde doların fiyatındaki artış aslında nispeten -ve belki de bu kaynağı belirlenemeyen girişler yüzünden- olması gerekenden daha yavaş olmuştur. söz konusu dolar girişleri abd kaynaklı değildir. işte bu noktada gözler katar, suudi arabistan gibi ülkelere ve hatta kara para olgusuna çevrilmektedir. ancak küresel kriz bu ülkeleri de önünde sonunda etkileyeceğinden, kaynağı belirlenemeyen sıcak para girişlerinin de bir şekilde sonuna gelineceği açıktır.

    öte yandan önümüzdeki dönemlerde beklenen parasal genişleme -tl'nin değerini düşüreceği için- ihracat gelirlerini olumlu etkileyecek gibi gözükse de, küresel durgunluğun giderek yeniden yaygınlaşması ihracat gelirlerinin, cari açığın finansmanında kullanılan sıcak para girişi gibi kaynakları ikame edebileceği düşüncesini de zayıflatmaktadır.

    bütün bunlar türkiye için 2015 yılında meydana gelebilecek çöküntü ortamının ertelenmeye çalışıldığı bir para ve ekonomi politikası bütününü resmetmektedir. krizin açık habercisi fiyatlar genel düzeyindeki artışın hızlanması olacaktır. enflasyonda hızlı artış şoklarının görüldüğü günlere gelinceye dek, kriz biraz daha ertelenmiş demektir. bu yüzden ülkemiz için, 2015 yerine, 2016 veya 2017 büyük krizlerinin dillendirilmesi de oldukça olasıdır.
1683 entry daha