şükela:  tümü | bugün
 • ismet özel beyefendinin şiirlerinde kullandığı, entelektüel çevrelerde dahi seyrek kullanılan, türkçe ve farsça yoğunluklu, yer yer fransızca ve kürtçe, sıradışı kelimelerin anlamlarının ve az bilinen kavramların açıklamalarının derlendiği amme hizmeti. atladığım, gözümden kaçan diğer kavramlar olabilir.

  buyrun;

  ağmak: 1- yükselmek. 2- aşağı inmek, sarkmak.

  -duydum yağmurların gövdemden ağdığını
  (bkz: içimden şu zalim şüpheyi kaldır)
  -demek gökten ağsa bile tohum yürekten düşecekmiş
  (bkz: münacaat)

  ağulanmak: zehirlenmek.

  -herkes alışkın dölyatağı borsalarla ağulanmış bir dünyaya
  (bkz: içimden şu zalim şüpheyi kaldır)

  alesta: harekete hazır, tetikte.

  -ki
  ölüm
  her yerde uyanıktır
  alestadır korkunun yardakçıları
  (bkz: mazot)

  ansıtmak: anımsatmak.

  -daha çok insanlara benzeyen ve onlara
  hırçın çalgılar ansıtan
  yüzüm
  (bkz: waterloo'da bir dişi kedi)

  arasta: çarşı.

  -vay beni leylâk kokusundan çoban çevgenine
  arastadan ırmaklara çarkettiren dargınlık
  (bkz: münacaat)

  ark: içinden su akıtmak için yapılan kanal.

  -arklardan gece vakti sular
  kaç zaman ayaklarıma
  yaslı bir selam gibi dokundu
  (bkz: yaşamak umrumdadır)

  avanti popolo: kültür sahibi, ileri insanlar.

  -güzdür ama
  avanti popolo şarkısı değildir bir ağızdan
  (bkz: muş'ta bir güz için prelüdler)

  batman: 7,692 kilogram olan ağırlık ölçü birimi.

  -ve çıkarılmış insan gözleri
  kırk batman ağırlığında sahici insan gözleri
  (bkz: sevgilime bir kefen)

  berkitmek: sağlamlaştırmak.

  -nerde, hangi yöremizde zihnin
  tunç surlardan berkitilmiş ülkesi
  (bkz: amentü)

  biteviye: tekdüze, monoton.

  -ne kireç badanalı evlerde doğmuş olmak
  ne ellerin hırsla saban tutuşu
  ne fabrikalarda biteviye üretilmekte olan kahır
  dev iştihasıyla bende kabaran aşkı
  yetmez karşılamaya
  (bkz: içimden şu zalim şüpheyi kaldır)

  bezzaz: kumaş alıp satan kimse.

  -zedelenmiş ıtır kokuları duyulur
  ve kana karışan kaynar vakti gecenin
  ve polisin ve bezzazların vakti
  (bkz: çağdaş bir ürperti)

  celadet: gözüpeklik.

  -ne ki lokum diyorlar uygun adım attırıyor insanlığa
  buluyor insanlık celadet sırasında peksimet
  (bkz: john maynard keynes'ten nefretimin yirmi sebebi)

  çakşır: erkek şalvarı.

  -kan değildir dostlarımın çakşırına bulaşan
  kan değil, mürekkep lekesi, ben bilirim
  (bkz: sevgilime iftira)

  çaşıt: casus, söz taşıyan kimse.

  -uyur göğsümün bedenimin çaşıtları
  bütün çaşıtları uyutur sabah
  (bkz: sabah ayartması)

  çavlan: şelale.

  -onların çavlanını durdurmak için
  suçlar, kocamış kuşlar bulundu
  (bkz: çağdaş bir ürperti)

  çeri: asker.

  -bana ne çerçilerden, çerilerden, kullardan
  (bkz: evet isyan)

  çıvgın: yaşlı ağaçların budanan yerlerinden çıkan taze sürgün.

  -geçti çıvgınların, çıbanların, reklamların arasından
  geçti tarih denilen tamahkâr tüccarı
  (bkz: amentü)

  çevgen: bir tür cirit, değnek.

  -vay beni leylâk kokusundan çoban çevgenine
  arastadan ırmaklara çarkettiren dargınlık
  (bkz: münacaat)

  dalanmak: 1- araştırmak. 2- bir şeye bulaşmış olmak, rahatsız edici bir maddeye maruz kalmak, tenin acı çekmesi.

  -benim harcım değil bir yar sevmek gizliden
  her yanım bin türlü merakla dalanmakta
  (bkz: sevgilime bir kefen)

  delişmen: güçlü, hareketli, sağlam yapılı.

  -o ferah ve delişmen gözüken birçok alınlarda
  betondan tanrılara kulluğun zırhı vardır
  (bkz: içimden şu zalim şüpheyi kaldır)

  dibek: taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan.

  -şakırtılarla sürüklenir bazlama açan kadınlar
  dibeklerinde inatlarını döven
  (bkz: sevgilime bir kefen)

  dinelmek: ayakta durmak, dik durmak.

  -ve ben gövdemi denkleştirmek için doğaya
  dineldim
  dineldim
  dineldim
  (bkz: çağdaş bir ürperti)
  -durup dineliyorum bütün taframla
  (bkz: evet isyan)

  domurmak: ağacı dallarından ve kabuklarından ayırmak.

  -beni artık ne sıkıntı ne rahatlık haylamaz
  çünkü ben ayaklanmanın domurmuş haliyim
  (bkz: yaşamak umrumdadır)

  dölek: ağırbaşlı, uslu.

  -şehre neden
  esmer ve dölek yüzümle döndüm dağlardan
  (bkz: mazot)

  dülger: yapıların kaba ağaç işini yapan kimse.

  -çünkü bir gün gerçekten kan aktığında
  ölüm çiçeklerinin yırtıcı dülgerliği sanılacaktır
  (bkz: sevgilime iftira)

  ehram: dokuma kumaş parçası.

  -kendi ehramını tanımayan kadınlar
  ansızın patlak verirdi baharda
  (bkz: yaşamak umrumdadır)

  esrime: sarhoş olma, kendinden geçme durumu.

  -ama ne? ben miyim burada bir esrime mi
  nedir bu kuşların uçuşunda gördüğüm
  (bkz: gececil kuşların ürkmediği aydınlık)

  esvap: elbisenin çoğulu.

  -yankımız soyunup sevap rahatlığı alınan yataklarda
  yürek elbet acıyor esvap değiştirirken
  bizden artık akması beklenilen kan da katı
  (bkz: tahrik)

  fanya kaplan: vladimir lenin'in öldürmeye çalışan suikastçı.
  -ama fanya kaplan
  nasıl öldü diye sorarsak sanırım
  işimiz fazlasıyla ciddileşir.
  (bkz: üç firenk havası)

  fayrap: ateşi güçlendirmek, bir işi hızlandırmak.

  -vakti vardıysa aşkın, onu beklemeliydi
  genç olmak yetmiyordu fayrap sevişmek için
  (bkz: münacaat)

  fışkın: filiz, ağaç sürgünü.

  -gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi
  haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne
  (bkz: münacaat)

  fokstrot: bir çeşit dans.

  -ne yazıklanma duyuldu benden fokstrot günlerine yetişemediğime
  ne de bir an olsun vaktimi mamboya itirazla
  (bkz: john maynard keynes'ten nefretimin yirmi sebebi)

  fücur: evlenmesi yasak olanlar arasındaki cinsel ilişki, ensest.

  -biliyorum kolay anlaşılmayacak
  kanatları kara fücur çiçekleri açmış olan dünyanın
  yanık yağda boğulan yapıların arasında
  delirmek hakkını elde bulundurmak
  (bkz: amentü)

  geniza: ibranice, istenilmeyen fakat kutsal olduğu yok edilemeyen metin ve malzemelerin saklandığı yer.

  -bilmem bilemem, yahudi değilim
  gizli bir yerde genizam yok
  bilemem insan nerenin yerlisidir
  (bkz: of not being a jew)

  gökçe sancı: gökle ilgili, göğe ait, semavi sancı.

  -gökçe sancım zonkluyor bileklerimde
  (bkz: sevgilime bir kefen)

  gönenmek: mesut olmak, rahat bir hayat sürmek

  -gönendi dünya bundan istifade
  dünya bayındırladı:
  bir yakış, bir yanış tasarımı beride
  (bkz: münacaat)

  görk: güzellik, gösteriş.

  -hanidir görklü dünya dünyalar içre doğan?
  (bkz: amentü)

  gövermek: yeşermek.

  -bu gövermiş güz günleri çıldırtır
  çileden ve kitaplardan çıkartır insanı
  (bkz: sevgilime bir kefen)
  -ham elmalar yemekten göveren dudaklarım
  mırıldanmasın şehrin mutantan ve kibirli ağrısını
  (bkz: üç frenk havası)

  gümeç: bal peteğini oluşturan altı köşeli gözeneklerden her biri.

  -bir yanım hiç aymamıştır, gümeçlerde saklıdır
  ondan ki nefret içinde omzunu okşuyorum
  (bkz: sevgilime iftira)

  gümrah: 1- gür, sağlam. 2- sapmış ve yoldan çıkmış.

  -önce kalbim lanete çarpa çarpa gümrah
  sonra kalbim gümrah ırmakları tanımaktan kaygulu
  (bkz: içimden şu zalim şüpheyi kaldır)

  hacana: kadın pazarlayan kadın. yerel kullanımda çöpçatan anlamına da gelir.

  -hüznün hacanası diye bildiğim akşam
  bir tanım değil midir o kıyısız ellerimiz
  (bkz: davun)

  hançere: gırtlak, boğaz.

  -hançeremde bu şehrin
  o geçimsiz mushafı
  (bkz: bir devrimcinin armonikası)

  harmani: pelerin.

  -beni artık kimse bulmasın
  beyaz harmanilerin göklere açık sofrasında
  (bkz: akdeniz'în ufka doğru mora çalan mavisi)

  havsala: zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetisi.

  -benimse dar
  ve dargın havsalamın
  gücü yok bazı şeyleri taşımaya
  (bkz: içimden şu zalim şüpheyi kaldır)

  hayıt: akdeniz çevresinde yetişen, mavi, beyaz renginde çiçekler açan, 1-2 metre boyunda bir ağaççık, ayıt.

  -hiç hayıt ağacı görmemişim
  görmeden ölürüm diye korkum da yok
  (bkz: akla karşı tezler)

  hayz: menstrüasyon, regl.

  -yine bir geçitteyim, yeniden bir liman şehri bura.
  eskilerin tayfası yine hep buradalar.
  hep bilinen tecimenler, tanıdık yosmalar..
  havada hayza benzeyen aynı koku.
  (bkz: of not being a jew)

  heyûla: korkunç hayal.

  -sakın styks sularının heyulası sanmayın
  er gövdesinde dolaşan bulutun simyası bu
  (bkz: içimden şu zalim şüpheyi kaldır)

  hırlı: ilk anlamı doğru ve akıllı olan, ikinci anlamı ise kötü ve şımarık olan hırlı kelimesi kendi içinde tezat barındırır.

  -hırlıyım, böylece büyüyor baldırlarım ve boynumun öpülen yeri
  (bkz: geceleyin bir korku)

  hırpanî: perişan, derbeder.

  -hırpanî bir okşayışla akşam
  yanaşınca çocuklara
  (bkz: evet isyan)

  hızar: tahta ve kereste biçmeye yarayan büyük bıçkı.

  -hızar gürültüsü içinde türkülenir bir öteki
  (bkz: aynı adam)

  hurdahaş: onarılamayacak biçimde kırılıp parçalanmış.

  -hurdahaş bir sancıyla geçiyorum badem çiçekleri altından
  (bkz: aynı adam)

  ıhtırmak: yere yatırmak, çökertmek.

  -ıhtırdım caddeleri meğer ki mezarlarmış
  (bkz: amentü)

  ılgıt: yavaş.

  -kanı ılgıt ılgıt akar, kanı kara
  (bkz: yaşatan)

  iğdiş: hadım.

  -herkesin içinde iğdiş edilmiş bir bahar
  bacakları eriyor memurların, evkızlarının
  (bkz: kan kalesi)

  ilm-i hilâf ü cedel: tartışma yollarını araştıran bilim.

  -görüyorsunuz ilm-i hilâf ü cedel düzeniyle hayat
  nasıl da sürüklüyor kendini
  (bkz: akla karşı tezler)

  inzâl: inme, indirilme.

  -yüzüm suya davranıyor koşaraktan
  ve inzâl
  (bkz: sevgilim hayat)

  iştiha: açlık, istek.

  -ne kireç badanalı evlerde doğmuş olmak
  ne ellerin hırsla saban tutuşu
  ne fabrikalarda biteviye üretilmekte olan kahır
  dev iştihasıyla bende kabaran aşkı
  yetmez karşılamaya
  (bkz: içimden şu zalim şüpheyi kaldır)

  kağşamak: eskimek.

  -benim kağşayan umutlarım gövdeleşin
  çünkü ben oraya gidiyorum: boğulmaya
  (bkz: bir devrimcinin armonikası)

  kakışlamak: itmek, itelemek.

  -dizlerine yatırılmış olan sabah
  senin kalbini kakışlardı
  (bkz: sevgilim hayat)

  kalebent: suçlu bulunan kişinin bir kaleye gönderilmesi ve oradan çıkamaması şeklinde verilen cezaya muhatap olan kişi.

  -hiçbir dostumu kalebent saymam parmaklıkların ardında
  (bkz: sevgilime iftira)

  karavaş: savaşta tutsak edilen veya satın alınan kadın köle.

  -köleler gördüm, karavaşlar
  hayaları burulmuş bir adamın ayaklarını yıkamaktalardı
  (bkz: propaganda)

  kargış: beddua, lanet.

  -ne kargış, ne infilak
  yalnız
  boynunda çaresiz, çıplak
  isyan işaretleri taşıyan
  bir ergen cesedi
  (bkz: partizan)
  -esenlemem, kargışlamam, irkitmem gerek niçin
  niçin, niçin, niçin
  (bkz: jazz)

  kariha: düşünme gücü.

  -söktüler kariha yarımküresini yerinden
  bir pusula koydular açtıkları boşluğa
  (bkz: ils sont eux)

  kavi: güçlü, sağlam.

  -o zaman benim gözlerim işte
  kavi bir mavzer olur halka
  (bkz: yaşatan)

  kayra: lütuf, ihsan.

  -varoldum kayrasıyla varedenin
  eşref-i mahlukat
  nedir bildim
  (bkz: münacaat)

  kıtal: vuruşma, öldürüşme.

  -bu dokunuş parlatınca beni,
  benden biraz dünya isteyen ricacıları öldürdüm ve kıtal bitti
  (bkz: of not being a jew)

  kös: savaşlarda, at ya da araba gibi bir şeyin üzerine konulup çalınan büyük davul.

  -vurulsun kösleri şu gâvur sevdamızın
  vursun isyanın bacısı olan kanım karanlığa
  (bkz: evet isyan)

  kösnümek/kösnemek: (at, eşek gibi hayvanlar için) çiftleşme, eşleşme zamanı gelmek, eş istemek.

  -yıldızlı gökten bana soracak olursanız
  kösnüdüm ona karşı
  onu hep altımda istedim.
  (bkz: sebeb-i telif)

  küheylân: asil arap atı.

  -yaşamak debelenir içimde kıvrak ve küheylân
  (bkz: yaşamak umrumdadır)

  markut: yer yer anka kuşu ile özdeşleştirilen, türk mitolojisinde gök yolculuğuna çıkan kam ve şamanların kılavuzluğunu yapan efsanevi dişi kuş.

  -çocukların düşlerinde bir markut
  bir kurbağa zıplıyor yaşamamızdan
  her gün zıplıyor, her gün eksiliyor, her gün
  markuuuut! torbanı sarkıt
  (bkz: acının omuzlanışı)

  max stirner: asıl ismi johann kaspar schmidt olan, varoluşçu ve post-yapısalcı kuramın öncülerinden olan alman düşünür.

  -gülünç bir ölümle öldü deniyor max stirner için
  çünkü mahvına sebeb nihayet bir sinektir
  (bkz: üç firenk havası)

  mekkâre: yük hayvanı

  -marşlara ayarlanmak hevesindeki sesim
  gider şehre ve şaraba yaltaklanarak
  biraz ağlayabilmek için
  fotoğraflar çektirir
  babam
  seferberlikte mekkâredir
  (bkz: amentü)

  merd-i meydan: yiğit.

  -ben merd-i meydan
  yani toprağın ve kanın gürzü
  (bkz: evet isyan)

  merkep: eşek.

  -oysa her gün
  merkep kiralayıp da kazılan kökleri
  forbes firmasına satan
  babamdı
  (bkz: amentü)

  muğlak: belirsiz, muammalı.

  -terli, muğlak adamların hevesleriyle
  harman edilmiş tenim
  (bkz: kalk düğüne gidelim)

  muşta: bedensel saldırı silahı.

  -bazı geceler çıkarken
  uçarı bir gülümsemeyle takındığım muşta
  gibi lükslerim burada kalacak
  (bkz: mataramda tuzlu su)

  muştu: sevindirici haber, müjde.

  -tomarla muştuyu omuzlayarak genç adamlar
  polisin sevmediği genç adamlar sokaklarda
  patronları kudurtan gazteler satarlardı
  (bkz: sevgilim hayat)

  mutantan: görkemli, şatafatlı.

  -ham elmalar yemekten göveren dudaklarım
  mırıldanmasın şehrin mutantan ve kibirli ağrısını
  (bkz: ölüm cantabile)

  müheyya: hazır ve nazır olmak.

  -oradaydık hepimiz, müheyyâ bekliyorduk
  salaştı mukadderat, bozulmuş bir nişandı
  (bkz: bir yusuf masalı)

  nalça: ayakkabıların altına çakılan demir, küçük nal.

  -var mıdır nalçaları sevincin
  gün tene değince kanatları uzar mı
  (bkz: ince sızı)

  navlun: taşıyıcı tarafından gemisinde taşınacak yük için istenen ücret.

  -açıklanacak, belletilecek olan belki
  milat öncesi ve sonrası lâkırdıları
  karışık banka hesapları, navlun
  (bkz: kan kalesi)

  neftî: siyaha yakın yeşil tonu.

  -zorlu bir kış geçirdim, seninki gibi neftî
  (bkz: yıkılma sakın)

  nesteren: güzel kokulu bir sarmaşık gülü.

  -eriyeydik nesteren köklerine sindiğimizce
  alıcı kuş pençesiyle uçarak arınaydık
  (bkz: münacaat)

  nirengi noktası: referans noktası, baz alınan yer.

  -haritamda caddeyi ürpertiye açacak
  bir kaç kaçıktan başka nirengi noktası yok
  (bkz: of not being a jew)

  oğunmak: bayılmak, ağlamaktan güçsüz kalmak.

  -akşam vakitleriyle oğunup uzun zaman
  kanaryalarla kesmişim uzayan tırnaklarımı
  (bkz: ölü asker için ilk türkü)

  ondurmak: onarmak, iyiye döndürmek.

  -yaralarımı onduranımsın
  (bkz: kan kalesi)

  payanda: destek.

  -artık bırakılmaktan yapılma bir adam sayılırım
  böğrümde kambur çocuklardan bir payanda
  (bkz: kan kalesi)

  pazen: pamuklu kumaş çeşidi.

  -çünkü biz savaşmasak
  annemin giydiği pazen
  sofrada böldüğümüz somun
  yani ıscacık benekleri çocukluğumun
  cılk yaralar halinde yayılırlar toprağa
  etlerimiz kokar
  gökyüzünü kokutur
  (bkz: sevgilim hayat)

  pekos bill: amerikan eski çizgi romanlardaki efsanevi kovboy.

  -tanrım, pekos bil'im gözet beni
  -tanrım, pekos bil'im üşüt beni
  -tanrım, pekos bil'im uçur beni
  (bkz: geceleyin bir korku)

  potur: arka tarafında kırmaları çok, bacakları dar bir tür pantolon.

  -boz şayaktan poturun dağlarda ne güzeldi
  (bkz: mazot)

  pusat: giysi ve giysilik kumaş.

  -yukardan bakarım efendilerin pusatlarına
  (bkz: evet isyan)

  radde: derece.

  -bizi bırakmıştın
  acı güller salınırdı kanımın raddelerinde
  (bkz: akdeniz'in ufka doğru mora çalan mavisi)

  revnak-ı bahar: parlak, gözalıcı bahar.

  -şehrin insanları yumruklarımda beyaz bulut
  yolun çamurunda revnak-ı bahar bulacaklar
  (bkz: of not being a jew)

  revolver: tabanca, altıpatlar, piştov.

  -hınçlar ve revolverler uçuşur
  kabuklu yüreklerinden bazı adamların
  (bkz: çağdaş bir ürperti)

  sası: tatsız tuzsuz, kokuşmuş.

  -benim bu sası karanlığa zorla, zorlayarak
  tutuşmuş bir gül sıkıştırmak boynumun borcu
  (bkz: sevgilime iftira)

  satrap: pers krallığında eyalet yöneticilerine verilen isim, vali.

  -çöllerdeki satrabı yalvartmak için çıkmıştım
  hava bozar, yüzüm eğik giderdim yine
  (bkz: münacaat)

  semender: 1- dört bacaklı, uzun gövdeli, kertenkeleye benzeyen, birkaç türü bulunan bir hayvan. 2- ateşte yanmadığına hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan.

  -değil mi ki albatrosu baudelaire'den
  yves bonnefoy'dan semenderi öğrendim
  (bkz: akla karşı tezler)

  sertelmek: direnci artmak.

  -ve o sertelmektedir yaralardan
  kasıklarına boşalmaktadır nal sesleri
  (bkz: evet isyan)

  setre: düz yakalı, önü ilikli ceket.

  -ve anamın kanserine alıştım
  ve de bir simsar gibi asfalta ve otobüslere
  bir vitrin gibi
  bir bıçak, bir
  setre
  (bkz: bir devrimcinin armonikası)

  sulb: sırtın üst kısmından kuyruk sokumuna doğru olan kısım, omurga kemiği. soy, sülale anlamı da mevcuttur.

  -değil mi ki beni şımartan gökyüzüdür
  ve ben o tanyerlerinin sulbünden gelmekteyim
  (bkz: sevgilime iftira)

  sütre: fiziki engel.

  -atmak yok
  uzaktan sahra topu
  veya havan topu sütre gerisinden
  ellerimle yakalayacağım hepsini
  (bkz: john maynard keynes'ten nefretimin yirmi sebebi)

  şarlamak: bağırıp çağırmak.

  -gök
  şarlayarak devrilse ardımdan
  (bkz: partizan)

  şavk: ışık.

  -ve partizanca darbelerin dünyaya ilen şavkı
  benim göğsüme göğsüme vurup durur
  (bkz: aynı adam)

  şayak: kaba dokunmuş, yün kumaş.

  -şayaktan bir sabah örtüsü takılıyor aklıma
  (bkz: muş'ta bir güz için prelüdler)
  -boz şayaktan poturun dağlarda ne güzeldi
  (bkz: mazot)

  şehbender: konsolos.

  -1300 tarihli şehbenderlere dair talimata
  ve anamın kanserine alıştım
  (bkz: bir devrimcinin armonikası)

  şirpençe: karbonkül denilen hastalık, kan çıbanı, kızılyara.

  -etimde şirpençe çıkar bu kızı alamazsam
  (bkz: jazz)

  taflan: hint kirazı.

  -hepimiz, yani taflan çiğnemekle güzelleşen çocuklar
  (bkz: akdeniz'in ufka doğru mora çalan mavisi)

  tarazlanmak: derinin pütürlenmesi.

  -benim gövdem yıllar boyu sevmekle tarazlandı
  (bkz: karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak)

  tavsamak: bir durum karşısında hızını kaybetmek, yavaşlamak.

  -zaten bir tanım değil midir
  tavsayan düşüp kalkmalara
  (bkz: davun)

  tebelleş: istendiği halde gitmeyen, musallat olan.

  -bir bazı şeyler bulmalı yüzümüze tebelleş olan bu korkuya
  (bkz: kan kalesi)

  tecimevi: ticarethane.
  -yırtarak açtığımız zarflarda
  büyük tecimevlerinde, büyük çarşılarda
  (bkz: partizan)

  telefat: ziyan, heba olmuş.

  -hayır seni asla bunların hepsi
  telefat dünya gözüyle
  bir kez bile görmek istemiyorum acıdım ömrümce
  beler vermezdim seni görmek için gibisinden cümle kuranların haline
  uğruna dağları delmem ummana dalmam atmam ateşe naçiz bedenimi
  (bkz: john maynard keynes'ten nefretimin yirmi sebebi)

  teneşir: üzerinde ölü yıkanan ayaklı tahta, salacak.

  -bir gün bakarsınız
  şu güzelim bilgiç beynimi kırıp
  teneşir tahtası olarak kullanabilirim
  (bkz: akla karşı tezler)

  tüze: hukuk, adalet.

  -sonra ordan fırtınalı bir tüzeyle halka bakınca
  yeniden yaralandım dünya ırmaklarından
  (bkz: yaşatan)

  üstüpü: en hassas dokulara temas edebilen, temizlik işi için kullanılan ince ip.

  -günler ellerimi sildiğim birer üstüpüdür buralarda
  (bkz: muş'ta bir güz için prelüdler)

  valentina tereşkova: uzaya çıkan ilk kadın.

  -valentina tereşkova
  ve çekik gözlü kadın komandolar
  çünkü üç gün beslendiler senin gözyaşlarında
  (bkz: kalk düğüne gidelim)

  vüsat: genişlik.

  -vüsatini kazanır kazanmaz bir alandan
  bir oylumdan kazanır kazanmaz künhünü
  döndü gerisin geri
  (bkz: john maynard keynes'ten nefretimin yirmi sebebi)

  yalgın: serap.

  -gençtim işte şehrin o yatık raksından incinen yine bendim
  gelip bana çatardı o ruh tutuşturucu yalgın
  (bkz: münacaat)

  yengi: birçok emek ve tehlikeli uğraşı sonucu elde edilen zafer.

  -benliğim kurtlaşmış bir çocuğu
  sıkıştıradursun beynimde
  yengiyi yabanca söken
  (bkz: çağdaş bir ürperti)

  yılgı: bir takım nesneler karşısında duyulan müthiş korku.

  -indir koynumun yılgısını mor bulutların ordan
  (bkz: davun)
  -yılgı yanımıza yanaşamazken
  bizi kıvıl kıvıl bekliyorken hayat
  yıkılmak elinde mi?
  (bkz: yıkılma sakın)

  yırtlaz: küstah, edepsiz.

  -dinleyin ey vakti duymak doruğuna varanlar!
  falları grafiklerde bakılanlar siz de işitin!
  külden martı doğuran odalıklar
  ve kâhyalar
  kara pıhtıyla damgalanmış veznelerde dili
  şehvetsiz çilingirler, yaltak çerçiler
  celepler ki sıvışık, natırlar ki nadan
  ey hayat rengini sazendelik sanan
  yırtlaz kalabalık!
  dinleyin bendeki kırgın ikindiyi
  hepiniz kulak verin!
  (bkz: naat)

  yu(n)mak: 1- yıkanmak. 2- olmamış saymak, geçmişi anmamak.

  -yunmadık saçlarını okşuyoruz, yavrum
  (bkz: partizan)

  -bu şaşkınlığı çünkü gece yuyamaz
  sanki ne kalmıştır çocuklara isa'dan
  (bkz: yorgun)

  ve erbain: hicrî takvime göre 22 aralık ve 31 ocak tarihleri arasındaki, zemheri ayı diye de bilinen, kışın en çetin zamanlarından biri olan "kırk gün" gün anlamına gelmektedir.

  edit: cem tarh zarp taksimve remembrance uyardılar, ağmak kelimesinin diğer anlamının şiirlerde geçen anlama daha yakın olduğunu söylediler ve o anlamı da ekledim.

  edit 2: usuduysen donelim isimli arkadaşın tavsiyesiyle fanya kaplan, max stirner, hayıt, semender ve teneşir maddeleri ile ilgili şiirleri eklendi.

  edit 3: yepisyeniydi ve danavortil, dalanmak kelimesinin diğer anlamını ve o anlamın şiirde kullanılışa göre daha yakın olduğunu belirttiler. ilgili kelimeye ekledim.

  edit 4: bir kereye mahsusdur isimli arkadaş, yumak fiilinin ikinci bir anlamını ve örneğini sundu, eklendi.

  edit 5: xifedis isimli arkadaşın tavsiyesiyle menstrüasyon kelimesinin anlamı ve şiirde geçen kesiti eklendi.

  edit 6: kerem dervis isimli arkadaşın tavsiyesiyle kösnümek kelimesinin anlamı ve şiirde geçen kesiti eklendi.
10 entry daha

hesabın var mı? giriş yap