şükela:  tümü | bugün
2 entry daha
  • onun ya$adigi zamanlar horasan tasavvuf ve temsilcilerine kar$i ¢ok saygili olan muhammed harizm $ah tarafindan yonetiliyormu$.daha sonra fahreddin razi padi$ahi etkisi altina alip tasavvufa du$man etmi$.bunda o kadar ba$arili olmu$ ki me$hur mutasavvif feriduddin attar'in hocasi mecdeddin bagdadi gibi onemli bir zat bile feci $ekilde bogdurulup cesedi nehre atilmi$.tasavvufa kar$i artan bu du$manlik ve kin uzerine bahaeddin veled ulkeyi terk etmeye karar vermi$.ahmet aflaki dede'nin naklettigine gore bahaeddin veled'i sevenlerin ayaklanacagindan korkan padi$ah ona gitmemesi i¢in ¢ok yalvarmi$ ama ba$arili olamami$.boylece mevlana ve ailesi belh $ehrini terk ederek mekke'ye dogru yola ¢ikmi$.yina aflaki dede'ye gore bu ayrilik ba$ta cengiz han'in ordularinin arkalarinda tek canli birakmadan ulkeyi kili¢tan ge¢irmeleri olmak uzere bir sujru felaketin de habercisi olmu$.bu konuya tarih¢ilerin baki$i ise daha degi$ik: onlara gore bahaeddin veled,cengiz han'in geli$ini hissettigi i¢in belh'i terk etmi$.
6 entry daha