şükela:  tümü | bugün
5 entry daha
 • toplam 24 oğuz boyu vardır. halen anadolu'da bunlardan 23'üne ait yer adları bulunmaktadır. misal olympos deyince herkesin aklına kadir'in yeri gelir, ancak bu köyün asıl adı yazır köyü'dür.* ek bilgi: kadir ısparta'dan gelip yazır köyü'ndeki pansiyonculuğu başlatan kişidir.

  aşağıdaki liste oğuz han'ın oğulları ve onların da dörder oğulları olmasıyla oluşan oğuz boylarını göstermektedir. dikkatle incelendiğinde, adların izi sürüldüğünde anadolu türkleşmesinin izleri halen görünür durumdadır.

  oğuz han'ın

  gün han,

  ay han,

  yıldız han,

  gök han,

  dağ han,

  deniz han

  adlı oğulları vardır. her oğlunun da dört oğlu vardır.

  oğuz hanın 24 torunundan ise 24 oğuz boyu meydana gelmiştir. bu boyların her birinin ayrı adı ve ünvanı vardır. bütün dünyaya yayılan oğuzlar bu 24 boya dayanmaktadırlar.

  bozok sağ koldur

  gün han oğuzun en büyük oğlu olup, onun dört tane oğlu vardır.

  kayı, yani muhkem, kaya gibi sağlam.
  bayat, yani devletli ve nimetli.
  alaevli, (alkaevli) yani her yerde yürürler, başarılı olurlar.
  karaevli, yani evleri kara.

  ay han oğuzun ikinci oğlu olup, onun dört tane oğlu vardır.

  yazır, yani bir çok yurt onundur.
  düğer, yani toplanmak için bir yere gelirler.
  dodurga, yani mülk tutmak ve elde etmek.
  yaparlı.

  yildiz han oğuzun üçüncü oğlu olup, onun dört oğlu vardır.

  avşar, yani çevik ve ava hevesli.
  kızık, yani güçlü, düzene sokmada ciddi.
  beğdili, yani bey sözü gibi azizdir.
  karkın, yani büyük aş verici ve doyurucu.

  üç ok sol koldur.

  gök han oğuzun dördüncü oğlu olup onun dört oğlu vardır.

  bayındır. yani her zaman zengin ve nimetli.
  beçene yani iyi çalışır.
  çavuldur yani namuslu ve uzaklara adı yayılan.
  çepni yani nerede yağı görse hemen elde eder.

  dağ han oğuzun beşinci oğlu olup, onun dört oğlu vardır.

  salur yani sal, ur sözünden gelip nereye varsa kılıç ve çomağı üstün gelir demektir.
  eymür yani sayısız evli ve zengin.
  alayuntlu yani kısrakları ala ve ey atlı.
  üregir yani her zaman iyilik edici ve faydalı.

  deniz han oğuzun altıncı oğlu olup, onun dört oğlu vardır.

  iğdir yani iyilik, bütünlük, yiğitlik.
  büğdüz yani herkese hürmet ve izzet ikram eder.
  yıva yani mertebesi hepsinden üstün.
  kınık yani her yerde herkesten aziz.
30 entry daha