34 entry daha
  • tek başına bakıldığında anlamı sınırlı olan bir analiz yöntemidir.
    kişi başına düşen gayrısafi yurtiçi hasıla rakamı ile beraber değerlendirmek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. örneğin tekil baktığınızda, hindistan süper ülke gini katsayısı 0,35'miş, ama abd çok adaletsiz 0,45 ginisi diyebilirsiniz. gdp ile beraber bakınca hindistan'ın yüzmilyonlarca insanı açlık sınırında sefalet içinde yaşattığını fark edersiniz. bir kaç bin kişi ise ülkenin kamağını yemektedir.
    gini katsayısı gelir dağılımında eşitsizliği gösterirken, tek başına dikkate alındığında paylaşılan zenginliği ya da sefaleti gösterememektedir. demek istediğim, hep beraber yoksulluğu paylaşmak iyi bir şey değildir. ortalama geliri ve yaşam standartını yükseltebilmiş olmak çok daha önemlidir.
37 entry daha
hesabın var mı? giriş yap