şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
  • sosyalist düşünür. 15 yaşındayken yunanistan’da illegal genç komünistler örgütü’ne üye oldu, daha sonra örgütün bürokratik yapısını fark ederek troçkistlere katıldı. bir süre sonra troçkizmi de yetersiz buldu ve fransa’ya geçip “sosyalizm ya da barbarlık” dergisinin çıkarılmasına öncülük etti. 1997 de fransa’da öldü.

    marksizmin, bir yandan insanların tarihi şekillendirdiğini iddia ederken diğer yandan da tarihin dönüştürülemez yasaları olduğunu savunmasının çelişki taşıdığını iddia etti. mutlak-tek doğru arayış ve anlayışının devrimci düşünüşün önündeki en büyük tehlike olduğunu öne sürdü. tarihte ahlaki anlamda bir ilerleme olmadığını, ilerlemenin yalnızca üretim araçlarında olduğunu savundu. marx’ın, kapitalist düzende işçilerin gittikçe daha da yoksullaşacağı iddiasını, insanları tarih yasalarına göre hareket eden nesneler olarak görmesine bağladı. castoriadis’e göre insan tarihi şekillendirendi ve bu yüzden marx’ın dediğinin aksine mücadele ederek çalışma saatlerinin azaltılmasını ve ücretinin artmasını sağlamıştı.
4 entry daha