şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
  • doğal giriş-çıkışları 5.5 milyon yıl önce muhtemelen jeolojik aktiviteler sebebiyle kapanmış olan bir mağaradır. yüzeyin 20 metre altında konumlanır. romanya'da bir çöplüğün altında keşfedilmiştir. movile mağarası, bir kaya içerisine sıkıştırılmış bir balon gibi düşünülebilir.

    movile mağarası 5.5 milyon yıllık izolasyonuna karşın pek çok halihazırda mevcut canlı barındırmaktadır. bu canlılar kırkayak, hamam böcekleri, tahta kuruları ve örümcek gibi canlılardır, fakat bildiklerimizden biraz farklıdırlar. mağaranın 5.5 milyon yıllık izolasyonu ve mutlak-karanlık durumu, burada evrimin farklı bir süreç izlemesine sebep olmuştur. mağaradaki makro canlılar genel morfolojileri açısından aşina olduğumuz türler olsa da, tamamen kördürler ve derileri renksizdir yahut saydamlaşmıştır. ayrıca bilinen mağaralarda canlılar az enerji harcama ve dolayısıyla çok yavaş hareket etme eğiliminde iken; movile mağarasındaki canlılar oldukça aktiftir ve sürekli hızlı bir şekilde yer değiştirmektedirler.

    movile mağarasındaki makro canlılar, genelde mağaradaki hacimli su birikintilerinin etrafında yoğunlaşır. suyun üzeri ise yer yer turuncu-köpüğümsü birikintilerle kaplıdır. bu birikintiler aslında hidrojen sülfür bakterileridir ve movile mağarasının besin zincirinin tabanını oluştururlar. hidrojen sülfür bakterileri sudaki kimyasallardan enerji devşirirler; bu süreç kemosentez olarak bilinmektedir. derinlerdeki yer altı kaynağının hidrojen sülfür bakımından zengin olması ise, su birikintisini sürekli beslemektedir; yani movile mağarası yer altı ekosistemin güç kaynağı sürekli yenilenmektedir.

    hidrojen sülfür bakterileri ile beslenen movile mağarası makro canlılarının olağanüstü hareketliliği ise, kemosentezin evrim sürecine fotosentezden daha verimli bir enerji sağlayıcısı olduğunu işaret etmektedir.

    sonuç olarak movile mağarası'nda 33 yeni gen dizilimi tespit edilmiş ve sınıflandırılmıştır.