şükela:  tümü | bugün
 • avrupa birliği uyum yasaları çerçevesinde gerçekleştirilmiş düzenlemedir. ilgili madde ve protokol aşağıdaki gibidir.

  özgürlükleri koruma avrupa sözleşmesine ölüm
  cezasinin kaldirilmasina dair ek 6 nolu

  protokolun onaylanmasinin uygun

  bulunduğu hakkinda kanun

  kanun no. 4913
  kabul tarihi : 26.6.2003
  resmi gazete tarihi 01/07/2003
  resmi gazete numarası 25155

  madde 1. - avrupa konseyi bünyesinde hazırlanarak 1983 yılında imzaya açılan ve ülkemiz adına 15 ocak 2003 tarihinde strasburg’da imzalanan “11 no’lu protokol ile değişik, insan haklarını ve temel özgürlükleri koruma avrupa sözleşmesi’ne ölüm cezasının kaldırılmasına dair ek 6 no’lu protokol”un onaylanması uygun bulunmuştur.

  madde 2. - bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  madde 3. - bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.

  11 no’lu protokol ile değişik,

  insan haklarini ve temel özgürlükleri koruma

  avrupa sözleşmesine

  ölüm cezasinin kaldirilmasina dair ek 6 no’lu protokol

  strasbourg, 28.iv.1983

  1 kasım 1998 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 11 no’lu protokol (ets no. 155) hükümleri uyarınca madde başlıkları eklenmiş ve değiştirilmiş metin.

  4 kasım 1950 tarihinde roma’da imzalanan “insan haklarını ve temel özgürlükleri koruma sözleşmesi”ne (bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır) ek bu protokol’ü imzalayan avrupa konseyi üyesi devletler,

  avrupa konseyi üyesi devletlerin bir çoğunda meydana gelen gelişmelerin ölüm cezasının kaldırılması yönünde genel bir eğilim gösterdiğini göz önüne alarak;

  aşağıdaki hükümleri kabul etmişlerdir.

  madde 1. - ölüm cezasının kaldırılması

  ölüm cezası kaldırılmıştır. hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez.

  madde 2. - savaş zamanında ölüm cezası

  bir devlet, savaş zamanında veya yakın savaş tehdidi durumlarında işlenen eylemler için yasalarında ölüm cezasına ilişkin hüküm öngörebilir; böyle bir ceza, ancak, yasada belirtilen durumlarda ve yasa hükümlerine uygun olarak uygulanabilir. bu devlet, sözkonusu yasaların ilgili hükümlerini avrupa konseyi genel sekreteri’ne bildirecektir.

  madde 3. - aykırı davranma yasağı

  sözleşme’nin 15 inci maddesine dayanılarak bu protokol hükümlerine aykırı davranılamaz.

  madde 4. - çekince koyma yasağı (1)

  sözleşme’nin 57 nci maddesine dayanılarak bu protokol’ün hükümlerine hiçbir çekince konulamaz.

  madde 5. - ülkesel uygulama

  1. her devlet, imza anında veya onaylama, kabul yahut uygun bulma belgesini tevdi ederken bu protokol’ün uygulanacağı ülke ya da ülkeleri belirtir.

  2. her devlet, daha sonraki herhangi bir tarihte, avrupa konseyi genel sekreteri’ne bildirimde bulunarak, bu protokol’ün uygulama alanını, bildirimde belirtilen diğer herhangi bir ülkeye doğru genişletebilir. bu ülke bakımından, bu protokol böyle bir bildirimin genel sekreter tarafından alındığı tarihi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

  3. ilk iki fıkraya göre yapılan herhangi bir bildirim, bu bildirimde belirtilen herhangi bir ülke bakımından, genel sekretere yapılacak ihbar ile geri alınabilir. geri alma işlemi, bu ihbarın genel sekreter tarafından alınış tarihini izleyen ayın ilk günü etki doğurur.

  madde 6. - sözleşmeyle bağlantısı

  taraf devletler, bu protokolün 1 ila 5 inci maddelerini sözleşmeye ek hükümler olarak kabul ederler ve sözleşmenin bütün düzenlemeleri buna göre uygulanır.

  (1) 11 numaralı protokol (ets 154) hükümleri ile değişik metin.

  madde 7. - imza ve onay

  bu protokol, sözleşmeyi imzalamış olan avrupa konseyi üyesi devletlerin imzasına açıktır. protokol, onay, kabul veya uygun bulma işlemine tâbidir. avrupa konseyi üyesi bir devlet, aynı zamanda veya daha önce sözleşmeyi onaylamadıkça, bu protokolü onaylayamaz, kabul edemez veya uygun bulamaz.onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri avrupa konseyi sekreterine tevdi edilir.

  madde 8. - yürürlüğe giriş

  1. bu protokol, avrupa konseyi üyesi beş devletin, 7 nci madde hükümleri uyarınca, bu protokolle bağlanma hususundaki rızalarını ifade ettikleri tarihi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

  2. bu protokolle bağlanma konusundaki rızasını daha sonra bildirecek bir üye devlet bakımından bu protokol, onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin verildiği tarihi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

  madde 9. - saklama görevleri

  avrupa konseyi genel sekreteri;

  a) her imzalamayı;

  b) her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin tevdiini;

  c) 5 inci ve 8 inci maddeler uyarınca bu protokolün yürürlüğe girişine ilişkin bir tarihi;

  d) bu protokol ile ilgili başka her türlü işlem, ihbar veya bildirimi

  konsey üyesi devletlere bildirir.

  usulüne göre yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar bu protokolü imzalamışlardır.

  bu protokol, avrupa konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, fransızca ve ingilizce tek bir nüsha halinde, 28 nisan 1983’te strasbourg’ta düzenlenmiştir.avrupa konseyi genel sekreteri metnin tasdikli nüshalarını avrupa konseyi üyesi devletlerin her birine gönderecektir.

  alıntı; http://www.hukuki.net/
25 entry daha