şükela:  tümü | bugün
2 entry daha
 • 1950'li yıllarda ortaya çıkan bir terim olan ordoliberalizm, çoğunluğu alman iktisatçılardan oluşan bir grup bilim insanı tarafından sosyal piyasa ekonomisine ilham olacak şekilde geliştirilmiş bir ekonomik düşünce biçimidir.

  ordoliberal akım, klasik laissez faire ekonomisine yönelik güçlü eleştirilerde bulunarak serbest piyasa anlayışını değiştirir; devlete hukuksal ve etiksel anlamda uygun bir ticaret ortamı yaratması açısından önemli sorumluluklar yükler. bu da bir anlamda sol kanadın sosyal adalet politikaları ile sağ kanadın ekonomi politikalarının reformize edilmesiyle daha başarılı bir sistem yaratma amacı taşımak demektir. bir diğer deyişle, bu üçüncü yol olarak bilinir...

  ordoliberaller kendilerini klasik liberallerden ayırarak sosyal adalete verdikleri değere dikkat çeker. ordoliberalizmin oluşması hususunda en önemli iktisatçılardan birisi olan walter eucken, sosyal güvenlik ve sosyal adalet kavramlarının günümüz dünyasının en önemli konuları olduğunu ısrarla vurgulamıştır.

  ordoliberalizm içerisinde hukuki dayanakları kuvvetli olan bir piyasa ekonomisine stabil bir ilerleyiş içerisinde olması için devlet kontrolü eşlik eder. bununla birlikte toplumsal düzen içerisinde bireysel özgürlükler, fırsat eşitliği, işsizlik ile mücadele, sağlık ve eğitim servisi gibi konular bu düşünsel anlayışın temel odak noktalarıdır.

  ordoliberalizm, günümüz almanya'sının ekonomik modelinin inşasında kritik bir role sahiptir.

  (bkz: sosyal piyasa ekonomisi)
  (bkz: üçüncü yol)
  (bkz: sosyal liberalizm)
5 entry daha