şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
 • hakim, mahkeme ve savcılıklarda olan kişisel bilgileri isteme yetkisi polise de verildi. daha önce polis savcılık oluru veya talimatı ile, savcılığın yapmakta olduğu soruşturma çerçevesinde, savcılık adına bu talebin iletilmesi ve takibine aracılık etmekteydi. bu durum aynen devam edecek, ilaveten polis kendi yaptığı soruşturmalarda -teorik olarak belki savcının soruşturmaya dahi gerek görmeyeceği bir durumda-, "yetkili cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla" bu bilgileri doğrudan erişim, yer ve içerik sağlayıcılardan isteyebilecek.

  madde 27- 2559 sayılı kanunun ek 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  "polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir."

  bu madde de istihbarat faaliyetleri çerçevesinde internet verilerinin toplanmasına ilişkin:

  madde 28- 2559 sayılı kanunun ek 7 nci maddesinin;

  a) birinci fıkrasına "ülke seviyesinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve sanal ortamda" ibaresi eklenmiştir.

  b) ikinci fıkrasında yer alan "yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde emniyet genel müdürünün veya istihbarat dairesi başkanının" ibaresi "yazılı suçlar ile bilişim suçlarının işlenmesinin önlenmesi amacıyla hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde emniyet genel müdürünün, emniyet genel müdürlüğü istihbarat dairesi başkanının veya bilişim suçlarıyla sınırlı olmak üzere bilişim suçları ile ilgili daire başkanının" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya "telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya internet bağlantı adresleriyle internet kaynakları arasındaki veri trafiği ile iletilen veriler" ibaresi eklenmiştir.

  c) dördüncü fıkrasında yer alan "veya iletişim bağlantısını" ibaresi ", ilgili internet bağlantı adresi veya bağlantıyı" şeklinde değiştirilmiştir.

  ç) sekizinci fıkrasında yer alan "görevlilerince" ibaresi "görevlileri ile bilişim suçlarıyla sınırlı olmak üzere bilişim suçlarıyla ilgili daire başkanlığı görevlilerince" şeklinde değiştirilmiştir.
7 entry daha